Ny pensionsreform – hvad betyder den for dig og din pensionsopsparing?

Folketinget har vedtaget en ny pensionsreform, som træder i kraft den 1. januar 2018. Reformen lægger op til en række ændringer, der bl.a. får betydning for dine opsparingsmuligheder og for udbetalingstidspunktet. Her har vi samlet en oversigt over de vigtigste ændringer for dig som kunde.

Ændringerne får betydning for:
  • Hvor meget du kan indbetale til aldersopsparing
  • Hvornår din pensionsopsparing kan udbetales, da udbetaling vil afhænge af oprettelsestidspunkt
  • Hvor længe du kan lade din pensionsopsparing stå, inden du senest skal have den udbetalt

Hvor meget kan du indbetale på din aldersopsparing? 

I 2017 kan du indbetale op til 29.600 kr. på en aldersopsparing. Beløbet gælder samlet for alle dine aldersopsparinger.

Med pensionsreformen bliver beløbet reduceret til 5.100 kr. årligt. Er der 5 år eller mindre, til du kan gå på folkepension, kan du indbetale 46.000 kr.

Aldersopsparing – nye beløbsgrænser fra 2018

Samlet årlig indbetaling 2018
Mere end 5 år til folkepensionsalderen 5.100 kr.
5 år eller mindre til folkepensionsalderen 46.000 kr.*

*Ved indbetaling i 2019 og senere år er det en betingelse for at kunne indbetale 46.000 kr., at du ikke er påbegyndt udbetaling efter  1. april 2018 af fx ratepension, indeksordninger før 67 år eller pensionsordninger med løbende udbetalinger eller har foretaget afgiftspligtige dispositioner over sådanne pensionsordninger op til 10 år før folkepensionsalderen.

Hvis du indbetaler mere end beløbsgrænsen, får det afgiftsmæssige konsekvenser for dig.
Har du mere end 5 år til folkepensionsalderen, og indbetaler du i dag mere end 5.100 kr. på din aldersopsparing, kan du i stedet indbetale det overskydende beløb på enten en ratepension eller en livsvarig livrente.

Har du en aldersopsparing i Sydbank, modtager du særskilt information i forhold til en evt. nedsættelse af din indbetalingsaftale med Sydbank.

På trods af ændringerne er aldersopsparing fortsat en god løsning for mange, da den ikke påvirker dit pensionstillæg, den dag du går på folkepension.

Hvis du er i tvivl om, hvilken ordning der passer bedst til dig og din økonomi, kan du altid booke et pensionsmøde med en rådgiver i Sydbank.

Hvornår kan du gå på folkepension?

Din fødselsdato har betydning for, hvornår du når folkepensionsalderen: 

Fødselsdato Folkepensionsalder
31. december 1953 eller tidligere 65 år
1. januar 1954 – 30. juni 1954 65½ år
1. juli 1954 – 31. december 1954 66 år
1. januar 1955 – 30. juni 1955 66½ år
1. juli 1955 – 31. december 1962 67 år
1. januar 1963 – 31.12.1966 68 år
1. januar 1967 eller senere 68 år*

*Er du født 1. januar 1967 eller senere, kan der ske ændringer i folkepensionsalderen, afhængigt af om den gennemsnitlige levealder stiger.

Hvornår kan du få udbetalt din pensionsopsparing?

Når pensionsreformen træder i kraft, kommer det til at ændre pensionsudbetalingsalderen til at være 3 år før folkepensionsalderen mod de nuværende 5 år.

Ændringen gælder alle nye pensionsordninger, som oprettes den 1. januar 2018 eller senere, dvs. både aldersopsparing, ratepension og livsvarig livrente.

Læs mere om ratepension

Læs mere om livsvarig livrente

Der kan gælde særlige regler i forhold til, hvornår du tidligst kan få din pensionsordning udbetalt, bl.a. afhængigt af, hvornår ordningen er oprettet.

Du skal derfor fremover være særlig opmærksom, hvis du ønsker at samle eller flytte pensionsordninger, der er oprettet på forskellige tidspunkter. Det kan nemlig ændre pensionsudbetalingsalderen, da nyoprettede ordninger følger de nye regler.

Hvor længe du kan lade din pensionsopsparing stå, inden den skal udbetales?

Fra 1. januar 2018 er det muligt at udskyde seneste udbetalingstidspunkt med 5 år i forhold til nuværende regler. Det gælder både for aldersopsparing, kapitalpension og ratepension.

Har du en ratepension, som er under udbetaling, kan du også have mulighed for at forlænge udbetalingsaftalen. Kontakt Sydbank, hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder for at forlænge udbetalingen af din ratepension.

Når du nærmer dig 60 år, anbefaler vi, at du kontakter banken og får lavet en plan for din pensionsudbetaling.

Book et pensionsmøde


Næste artikel