Få økonomisk rådgivning, der holder hele livet

Pension er det nye sort, og noget vi alle kommer til at forholde os aktivt til. Vi danskere kan nemlig forvente at blive ældre og ældre, og de fleste har en forventning om en aktiv seniortilværelse. Det betyder, at der er stort fokus på behovet for at spare op. Også i medierne, hvor overskrifterne har fokuseret på, at alt for mange danskere ikke vil få råd til at leve det liv, de drømmer om, når de går på pension.

Banken kan gøre en forskel

Der hersker vist ingen tvivl om, at den forventede højere levealder i kombination med et generelt lavt renteniveau lægger pres på den opsparede pension. Derfor er der er endnu flere gode grunde til, at du som kunde skal benytte dig af tilbuddet om at bruge banken som sparringspartner på pensionsområdet, forklarer Gitte Stentoft, der er afdelingsdirektør i Sydbanks pensionsafdeling.

- I modsætning til pensionsselskaberne kender vi dig som kunde rigtig godt. Og det giver os langt bedre mulighed for at yde dig en helhedsorienteret rådgivning omkring din økonomi og dine pensionsmidler, fortsætter Gitte.

Ny uddannelse med til at sikre det fortsat høje uddannelsesniveau indenfor pension

Takket være et nyt EU-direktiv er der nu indført skærpede krav til uddannelsen af rådgivere indenfor pension og forsikring. - Der indføres bl.a. minimumsstandarder for kundeinformation og rådgivning samt skærpede kompetence- og uddannelseskrav for rådgivere, herunder tests hvert 3. år. Alt sammen noget, vi i Sydbank allerede arbejder med i dag, men nu præciseres og skærpes reglerne for hele markedet, uddyber Gitte.

Rådgivning hele vejen rundt skaber værdi i seniorlivet

At det er vigtigt, at man holder sig konstant opdateret, er noget, som pensionsrådgiver i Sydbank, Hans Nissen Rosenberg, kan nikke genkendende til. Hans arbejder både som rådgiver af bankens kunder og som sparringspartner på pension for sine kolleger i banken.

- Det er vigtigt at kende pensionsreglerne til bunds, så vi kan give vores kunder den bedst mulige rådgivning, forklarer Hans. Vores rådgivning kommer hele vejen rundt om kundens pensionsforhold – ikke kun i den erhvervsaktive alder, men også i udbetalingsperioden, så vi fortsat kan hjælpe kunden med at få mest muligt ud af sin formue.

Sådan kan du få pensionen til at strække længere

- Da reglerne blev ændret i 2018, kom der nye muligheder for at forlænge udbetalingsperioden af den populære ratepension, forklarer Hans Nissen Rosenberg. - Det gav større fleksibilitet, ikke mindst for bankens mest velhavende kunder, der ofte har en stor pensionsformue. For denne kundetype kan det være en stor fordel at forlænge udbetalingsperioden, forklarer han og uddyber:

- I forbindelse med en kundes 80-årsfødselsdag så vi på de igangværende pensionsudbetalinger. Her viste det sig, at kunden havde en ratepension under udbetaling, som med fordel kunne strækkes over de næste 10 år. På den måde sparede kunden penge i skat, da det udbetalte beløb nu kom under topskattegrænsen, og samtidig har det givet kunden og hans familie tryghed at vide, at indtægten er sikret over længere tid.

- De nye udbetalingsregler kan også være en fordel for ægtepar, hvor der er vis aldersforskel mellem ægtefællerne. Vi holdt for nylig et pensionsmøde med et par, da den yngste skulle på pension, mens den ældste allerede havde været på pension i næsten 10 år. Derfor havde de allerede brugt en del af de opsparede pensionsmidler, fortæller Hans Nissen Rosenberg.

- På mødet tog vi den lidt svære samtale om, hvordan vi kunne sikre den længstlevende ægtefælle bedst muligt, uddyber Hans Nissen Rosenberg. Det kunne vi heldigvis løse ved at sprede udbetalingen af ratepensionen over flere år. Indtægten fra ratepensionen bliver ganske vist mindre, men skatten bliver lavere, samtidig med at de offentlige ydelser stiger.

- Denne fordeling skabte stor tryghed for begge parter, afslutter Hans Nissen Rosenberg. - Begge følte nemlig efter mødet en stor lettelse ved at have sikret hinanden og den længstlevende bedst muligt.

Lad os hjælpe dig med at leve det liv, du drømmer om – hele livet

Er du senior – eller på vej til at blive det – giver vi dig det fulde overblik over din samlede formue og rådgiver dig om, hvordan du kan udnytte formuen optimalt.

Læs mere om dine muligheder for at investere pensionsopsparingen


Næste artikel