Danske virksomheder er godt med

Hånden på hjertet, så orker vi ikke at læse mere om corona, pandemi, vacciner, smittetal, nedlukning, den afrikanske variant und so weiter – hashtag-vi-har-fået-nok. Men intet er så dårligt, at det ikke er godt for noget.

Coronaen har faktisk gjort danske virksomheder og medarbejdere skarpere, dygtigere og mere effektive på flere punkter. En skarphed, der har været undervejs i flere år, og som, ifølge fremtidsforsker Jesper Bo Jensen fra Fromforsk – Center for Fremtidsforskning, kan kategoriseres som en megatrend, når det gælder virksomheder og makroøkonomi.

”Megatrends er kommet for at blive, og dem er der sat turbo på under coronaen,” fortæller Jesper Bo Jensen, som forsker i forandringer – særligt når det gælder danske virksomheders vilkår i Danmark og uden for landets grænser. Han nævner i det følgende otte store megatrends, som corona har sat strøm til, og som du her kan læse mere om – næsten uden at nævne c-ordet…

1: Slowbalisation - Globaliseringen aftager i fart

En af de store trends, som nu tager rigtigt til i fart, er, at globaliseringen for det første aftager i fart, ifølge Jesper Bo Jensen

Den brede globalisering har i stort omfang bidraget til den globale økonomiske vækst geografisk i hele verden – nogle steder mere end andre. Set gennem økonomiske briller har det givet god mening, at varer og tjenesteydelser blev produceret og leveret af dem, som gjorde det bedst og billigst.

”Fra 1990erne efter murens fald kom globaliseringen godt op i fart, men i de senere år er hastigheden aftaget – både fordi vi har fået andre holdninger til det at producere og levere, fordi nye produktionsformer har skærpet konkurrenceevnen i Europa, og fordi forbrugerne på nogle punkter er blevet mere bevidste. Men den helt store opbremsning skyldes pandemien. Det ligner derfor mere ’slowbalisation’ og regionalisering i fremtiden,” fortæller Jesper Bo Jensen, der har forsket i større og mindre danske virksomheder og offentlige institutioner i over 25 år.

2: Produktion i nærområderne bliver attraktive

I takt med at produktionsomkostningerne i fx Kina er steget, og at mange manuelle processer i dag kan varetages af maskiner og robotter i nærområderne, er det blandt andet med til at forstærke effekten, ifølge Jesper Bo Jensen, der understreger, at pandemien har illustreret ulemperne ved for stor afhængighed af produktionen fra fjerntliggende egne. Og når leverancesikkerheden er vigtig og lagrene for hjælpematerialer tømmes, går produktionen i stå.

”Ingen tvivl om, at danske virksomheders fokus på samfundsansvar også spiller ind, for forandringer skal også komme indefra. Vi ser mange eksempler på, at virksomheder flytter produktionen tilbage til eksempelvis Danmark, Syd- og Østeuropa og Tyrkiet. Og det er alt andet lige lettere at sikre en ansvarlig produktion i nærområderne,” siger Jesper Bo Jensen.

3:It reducerer rejseomkostninger

Udviklingen med hjemmearbejdspladser var allerede i gang på vores breddegrader og i lande som fx USA, hvor der er store geografiske afstande, men også den trend har pandemien sat skub i – helt nødvendigt.

”I første omgang investerer virksomhederne i nyt it og værktøjer og samtidigt følger udviklingen af nye ledelsesformer og nye salgs- og kommunikationskanaler,” siger Jesper Bo Jensen og tilføjer:

”På salgsmedarbejdernes rejskontoer har det vist sig, at der også er mange penge at spare, hvorfor sælgerne vil udføre meget af deres arbejde online i fremtiden.”

Han slår fast, at der er mange penge at spare for virksomhederne med hjemmearbejdspladser, der fører til mindre erhvervsejendomme og måske billigere matrikler, efterfulgt af mindre rejseaktivitet og dermed flere besparelser. Hjemmearbejdspladser forøger desuden det geografiske område, hvorfra medarbejdere kan rekrutteres.   

4: Urbanisering på pause

Corona har isoleret det enkelte menneske, hvilket har store eksistentielle betydninger – ikke kun for mennesket, men også for naturen – på den gode måde. For vi higer som aldrig før efter at være tæt på naturen.

”Køb af sommerhuse og børnefamiliers fraflytning fra storbyerne til oplandskommunerne er i gang som aldrig før. I 2020 flyttede cirka 3.400 personer netto fra Københavns Kommune mod ca. 500 året før,” siger Jesper Bo Jensen.

5: Byliv kræver lokalpolitisk opbakning

At E-handel overtager den analoge fysiske handel i detailbranchen i fulde længder, kan en pandemi ikke sætte yderligere skub i – og dog.

I stigende omfang går man i byen for at få oplevelser og mødes. Oplevelserne kan sagtens være et besøg i en fysisk butik. Men butikkerne skal gøre sig fortjent til et besøg, ifølge Jesper Bo Jensen. Shopping i fysiske butikker bliver en social aktivitet på lige fod med at sidde på café eller gå i biografen.

”For at undgå et tomt bycentrum skal der tænkes nyt – ikke kun fra butikkernes side. Kommunerne kan med fordel tage et større ansvar for udvikling og facilitering af bycentre,” siger Jesper Bo Jensen.

6: Bæredygtighed og samfundsansvar

Kravene fra forbrugerne og samarbejdspartnere er vokset over tid.

”Selvom virksomhederne tager ansvar og går foran, så vil pandemien øge presset på virksomhederne,” siger Jesper Bo Jensen.

Corona-pandemien er verdensomfattende og det er klimaudfordringer også. Derfor vil især de unge fremover kræve, at virksomhederne yder en konkret indsats, og ’brune’ virksomheder vil have svært ved at rekruttere nye medarbejdere, ifølge Jesper Bo Jensen.

”Corona kan være med til, at verden i fællesskab kan løse de store globale udfordringer som den globale opvarmning, men det kræver en stærk politisk indsats også, ” udtaler Jesper Bo Jensen.

7: Hurtige forandringer og behov for kapital

Forandringsparatheden har haft gyldne stunder blandt medarbejdere gennem det seneste års tid. Mange virksomheder har været i stand til at udvikle nyt og gå i en helt anden retning hurtigt, da de ellers har været truet på deres levebrød.

Jesper Bo Jensen er sikker på, at hurtige forandringer vil ske fremadrettet, men påpeger også, adgangen til kapital er en potentiel udfordring.

Nye initiativer og måder at gøre tingene på koster ofte penge. Virksomhederne har behov for banker og andre udbyder af kapital som er risikovillig, og som kan bistå virksomhederne, ifølge ham.

8: Det gode gammeldags håndtryk

I Danmark er vi normalt, hverken bange for at gi’ hånd eller kramme – heller ikke i erhvervslivet.

Jesper Bo Jensen forventer, at fokus på sundhed, hygiejne og smittefare vil fortsætte – også når vi alle er vaccinerede. Han tvivler dog på, at den store kramme-tendens vinder indpas igen, men er overbevist om, at håndtrykket vender tilbage.


Om Jesper Bo Jensen

  • Jesper Bo Jensen er direktør i Fremforsk – Center for Fremtidsforskning.
  • Han er uddannet forsker med en ph.d. i statskundskab og postdoctorate studier på Stanford University.
  • Han har mange års erfaring i strategisk planlægning i den finansielle sektor og med strategisk tænkning for en lang række større og mindre danske virksomheder og offentlige institutioner.
  • Han har også stået for en del analyser af fremtiden udarbejdet for ministerier, regioner, amter og kommuner.

Se erhvervswebinaret: Hvad vil en årelang kamp mod corona betyde for dansk erhverv?

Mød Jesper Bo Jensen og Sydbanks cheføkonom Søren Kristensen

i webinaret og få svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan ser fremtiden ud, hvis mutationer medfører mindre effektive vacciner end ventet?
  • Hvordan vil en længerevarende epidemi påvirke samfundet, befolkningen, økonomien, den politiske dagsorden og virksomhederne?

Find webinaret her

 


Næste artikel