Lyse eksportudsigter for danske SMV’er

Af Morten Laugesen, Erhvervsøkonom i Sydbank • +45 20 31 36 98  • morten.laugesen@sydbank.dk 

Når de danske virksomheder om kort tid lukker regnskabsbøgerne og gør status over det forgangne år, vil mange nok se tilbage på et år, hvor det er gået langt bedre med salget, end de havde turdet håbe på ved årets indgang. Det er i hvert fald det billede, der tegner sig, når vi ser på dansk erhvervsliv fra et helikopterperspektiv.

Mange virksomheder har nemlig nydt godt af danske forbrugere, der med velpolstrede bankbøger og udbetalte feriepenge ikke har været bange for at bruge penge. Det kan blandt andet aflæses i udviklingen i det danske detailsalg, der året igennem har befundet sig på et solidt niveau, selvom coronarestriktioner skabte et par skvulp i begyndelsen af året.

Det er dog ikke kun indenfor landets grænser, at de danske virksomheder har haft godt gang i salget. Den danske eksport er også kommet bragende ud af krisen, og den samlede eksport af varer og tjenester befinder sig nu på et højere niveau, end før coronakrisen ramte Danmark og resten af verden.

Kigger vi ind i 2022, ser betingelserne for et godt eksportår for danske virksomheder også ud til at være til stede. På trods af den seneste opblusning i coronasmitten, er der nemlig udsigt til ganske pæne vækstrater på tværs af vores største eksportmarkeder. Det gælder ikke mindst på de europæiske nærmarkeder, hvor en stor del af de danske virksomheders årlige eksport på over 1.300 milliarder kroner bliver afsat.

I OECDs seneste prognose fra begyndelsen af december lyder vurderingen således, at den økonomiske aktivitet i euroområdet vil vokse med 4,3 procent i 2022. Det er lidt lavere end de 5,2 procent, som den økonomiske aktivitet ventes at vokse med i det indeværende år, men det er fortsat markant bedre, end de vækstrater vi oplevede i årene op til coronakrisen.

Den økonomiske aktivitet vil blive understøttet af EU's store genopretningsfond på 5.600 milliarder kroner, der i de kommende år skal sætte skub i investeringer og projekter inden for blandt andet vedvarende energi, digitalisering og sundhed. Det er områder, hvor danske virksomheder står særligt stærkt, og Udenrigsministeriet er derfor gået sammen med flere danske erhvervsorganisationer om at arrangere eksportfremstød og en række andre tiltag, der skal sikre, at danske virksomheder får en luns af de mange genopretningsmilliarder.

Dermed tegner 2022 til at blive et lyst år fyldt med nye muligheder for de danske eksportvirksomheder. De gode udsigter bør også give anledning til overvejelser om salg til udlandet hos de virksomheder, der endnu ikke har bevæget sig udenfor landets grænser. Det gælder også for de små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der traditionelt har været lidt mere tilbageholdende med at satse på eksport, fordi det kan virke uoverskueligt at gå ind på et marked, hvor sproget, kulturen og forbrugernes adfærd adskiller sig fra det danske hjemmemarked.

Heldigvis har de danske SMV’er flere muligheder for at søge om hjælp til at få kickstartet deres eksporteventyr. Eksempelvis er det gennem virksomhedsprogrammet SMV:International muligt at søge om eksportrådgivning, ligesom The Trade Council (tidl. Eksportrådet) også har flere tilbud, der er målrettet SMV’er med eksportambitioner.

Læs flere artikler og analyser, som hjælper erhvervsledere til at træffe bedre beslutninger

Klik her


Næste artikel