Gylle og affald leverer energi til 40.000 boliger

Nord for Tønder bygges et af Europas største biogasanlæg, som på sigt kommer til at producere energi svarende til 40.000 boligers forbrug. Sydbank er med som bank og garantistiller.

Sol og vind. Det har i Danmark været den primære erstatning for fossile brændstoffer som kul og naturgas. Men hvad så, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser? Hvilken energiform kan så sikre, at danske hjem og virksomheder får den nødvendige energi?

Biogas er et godt bud.

Et af europas største biogasanlæg ligger i Tønder

Nord for Tønder bygges et af Europas største biogasanlæg – Biogas Toender. Anlægget producerer årligt 10 mio. kubikmeter metan. Det svarer til 10.000 boligers energiforbrug – og det er kun begyndelsen. Stedet er stadig en byggeplads, for det er planen, at kapaciteten frem mod 2025 skal firdobles.

Når Biogas Toender er færdigbygget, omsætter anlægget 930.000 ton bioaffald til biogas. Heraf udgør 650.000 ton husdyrgødning, mens resten består af industriaffald, husholdningsaffald og anden vedvarende biomasse.  Gennem en række processer udvindes energien af biomassen. Anlægget vil producere 40 mio. kubikmeter metan svarende til 40.000 boligers energiforbrug.

Biogas er et vigtigt bidrag til den grønne omstilling af Danmarks energiforsyning. I 2030 forventes det samlede danske gasforbrug at bestå af 100 % biogas. Dermed bliver Danmark uafhængig af naturgas – bl.a. russisk naturgas.

I Tønder er Copenhagen Infrastructure Partners bygherre og investor, mens Lundsby Renewable Solutions er hovedentreprenør og står for opførsel, vedligeholdelse og den efterfølgende drift af anlægget.

Garanti i samarbejde med EIFO og Sydbank

Sydbank har sammen med EIFO stillet en garanti til bygherren om, at Lundsby Renewable Solutions leverer anlægget som aftalt i kontrakten. Det er en såkaldt forudbetalingsgaranti.

EIFO er Danmarks Eksport- og Investeringsfond og tilbyder lån, kautioner, garantier og egenkapitalfinansiering til danske virksomheder i alle stadier af deres udvikling. Det sker ofte i samarbejde med virksomhedens eget pengeinstitut.

Fleksibilitet og hurtige beslutninger

Niels Pedersen, direktør for Lundsby Renewable Solutions, lægger i samarbejdet med Sydbank vægt på fleksibilitet og evnen til at tage hurtige beslutninger.  Niels Pedersen siger:

- Vi har brug for en bank, som er dedikeret til erhvervslivet og har en dybdegående forståelse af vores virksomheds drift og specifikke udfordringer og udvikling. Vi værdsætter Sydbanks fleksibilitet og evne til at håndtere komplekse udfordringer. Deres hurtige beslutningsproces bidrager til vores handlekraft.

Sydbank tilbyder lån, leasing og garantistillelse, når virksomheder tager grønne initiativer. Claus Brændstrup, direktør for Sydbank Midtjylland, forklarer:

- Vi vil gerne være med til at facilitere og finansiere den grønne omstilling. Vi tilbyder grønne lån og andre former for finansiering af grønne projekter. Det glæder mig, at vi sammen med EIFO har kunnet bidrage til opførslen af et meget stort biogasanlæg, som gør os mindre afhængig af fossile brændstoffer og reducerer CO2 udledningen.


Næste artikel