Kursskred rammer også dansk realkredit

Coronavirussens negative effekt har ramt aktier og kreditobligationer, og derved også dansk realkredit.

De danske realkreditobligationer tabte over 3 kurspoint på en dag, og vi skal tilbage til finanskrisen for at se noget, der ligner. Kursfaldet fortsætter i dag.

Det er der forskellige årsager til:

Generelt er kreditpræmierne på obligationer kørt kraftigt ud. Det får også en negativ effekt på danske realkreditobligationer, selv om de er meget sikre. Danske realkreditobligationer kommer hurtigt til at se dyre ud i forhold til andre obligationer. Desuden kan store investorer blive tvunget til sælge realkreditobligationer, når kurserne falder hurtigt.

Hvad betyder det for dig som boligejer?

For blot en uge siden kunne du vælge et 0,5%-lån tæt på kurs 98. I dag er kursen hastigt på vej mod kurs 91, mens 1,5%-lånet er tæt på at åbne under kurs 100. Det betyder, at man nu kan begynde at overveje en opkonvertering fra 0,5%-lånet, hvor restgælden kan sænkes med næsten 7% for mange boligejere.

Hvad skal til for at kursfaldet stopper?

Det vil kræve mere ro på aktie- og kreditmarkederne. Vi må forvente, at de næste dage og uger kommer til at vil byde på flere tiltag og hjælpepakker fra mange lande. Herunder kunne man fx forestille sig statsgarantier på flere selskaber. Centralbankerne kommer med stor sandsynlighed også til at hjælpe med købe mange af de nye statsobligationer. Hjælpepakker og tiltag kan være med til give lidt ro på markedet, hvilket kan være indirekte understøttende for også danske realkreditobligationer.

Sydbanks anbefaling: Kurssikr dit lån

Vi anbefaler, at du som boligejer altid kurssikrer dit fastforrentede lån for at undgå store stigninger i dit restgæld. Det gælder ikke mindst i disse markeder, hvor kurserne kører meget op og ned.

Bekymring rammer boligmarkedet

- Vi kan langt fra være sikre på, at det snart er overstået. COVID-19 spreder sig fortsat, og investorerne er voldsomt bekymrede. Derfor kan vi hurtigt ende i en situation, hvor renterne stiger endnu mere. I første omgang er vi snublende tæt på, at lånet med en rente på 1,5% kan åbne. For dansk økonomi er nedlukningen et meget hårdt slag. I denne kontekst gør investorernes bekymringer og de dertilhørende rentestigninger det til et ekstra hårdt slag for boligmarkedet, siger Sydbanks cheføkonom, Søren V. Kristensen.

Ifølge Søren vil der sandsynligvis gå et stykke tid, før vi får syn for sagen.

- Vi vil næppe se mange bolighandler i den kommende tid, hvor økonomien er lukket ned. I tiden der kommer derefter, venter vi at se et tryk ned på boligpriserne. Hvor stort det bliver, afhænger helt af, hvilken økonomi vi har, når vi igen åbner op. Hvis tabet af arbejdspladser og konkurser bliver relativt begrænset, så er forudsætningerne for fortsat fremgang stadig fornuftige. Også selvom renterne er lidt højere, forudser Søren V. Kristensen.


Næste artikel