Glem ikke skatten, når du omlægger dit lån

Hvis du har omlagt dit lån, har du formentlig sikret dig en fast, lav rente. Men husk at rette din forskudsopgørelse, så du undgår et skattesmæk.

De ekstremt lave renter på realkreditlån har sat gang i en historisk stor konverteringsbølge blandt danskerne. Ifølge tal fra realkreditinstitutterne har boligejerne opsagt realkreditlån for over 178 milliarder fra udgangen af april til slutningen af juli. Det er den største konverteringsbølge nogensinde i Danmark. Det har vi naturligvis også godt kunnet mærke i Sydbank, hvor vi har løbet ekstra stærkt henover sommeren for at følge med vores kunders ønsker om at lægge om.

Glem ikke skatten

Hvis du er en af de mange, der har omlagt dit lån, kan du glæde dig over, at du har sikret dig en fast, lav rente, samtidig med at du har gode muligheder for at reducere din restgæld, når renten stiger. Det er dog vigtigt, at du ikke glemmer skatten, når du omlægger dit realkreditlån.

– Du skal være opmærksom på, at når du konverterer dit boliglån til et lån med en lavere rente, får de lavere renteudgifter betydning for dit skattefradrag og dermed din skat, forklarer Clemen Nørr Olsen, skattekonsulent i Sydbank. – Du skal derfor huske selv at rette din forskudsopgørelse hos SKAT, så du undgår at skulle betale restskat, når året er gået. Vi anbefaler, at du retter din forskudsopgørelse til, lige så snart du modtager Realkreditinstituttets oversigt over renteudgifterne.

Hvad betyder omlægningen for din skat

Som udgangspunkt skal du regne med, at for hver gang du går 1 % ned i rente, vil det betyde en reduktion af det årlige rentefradrag på cirka 10.000 kr. pr. lånt million. Under den seneste konverteringsbølge har mange lagt deres gamle 2,5 % lån om til et lån med en rente på 1 %. I den situation vil det årlige rentefradrag altså blive reduceret med 15.000 kr. pr. lånt million.

- Da skatteværdien af rentefradraget for de fleste udgør ca. 1/3-del, vil en nedsættelse af rentefradraget med 15.000 kr. medføre en restskat på ca. 5.000 kr., uddyber Clemen. - Har du fx lagt dit lån om i midten af året, vil renteudgifterne blive reduceret med 7.500 kr., hvilket vil medføre en restskat på ca. 2.500 kr. Derfor er det en god ide at rette forskudsopgørelsen for at undgå en restskat.

Sådan udfylder du forskudsopgørelsen

Opdater rentebeløbet (rubrik 483)

Når du har modtaget opgørelsen fra realkreditinstituttet over, hvor mange renter du skal betale, skal du gå ind og rette beløbet på din forskudsopgørelse. Husk at medregne de renter, du har betalt på det gamle lån inden omlægningen.

Ønsker du, at den nye forskudsopgørelse skal blive så præcis som mulig, kan du med fordel vælge at tilføje følgende oplysninger, når du laver rettelsen:

Gyldighedsdato (rubrik 366):

Hvornår den opdaterede forskudsopgørelse skal gælde fra, afhænger af lønperioden på din seneste lønseddel.

Datoen styrer, hvornår din nye forskudsopgørelse skal gælde fra – typisk vil det være for næste lønperiode:

  • Er du månedslønnet, og er din seneste lønseddel for juli måned, sættes gyldighedsdatoen til den 1.8.
  • Er du 14-dageslønnet, og er din seneste lønperiode fra 29.7–11.8, sættes gyldighedsdatoen til den 12.8.

Du skal være opmærksom på, at lønbogholderiet hos din arbejdsgiver allerede kan have gennemført lønkørslen. Inden du angiver gyldighedsdatoen, kan det derfor være en god ide, at du forhører dig hos din arbejdsgiver. Er lønnen for næste lønperiode kørt, skal du nemlig sætte gyldighedsperioden til startdatoen for den næstkommende lønperiode.

Løn og A-skat til dato (rubrikkerne 353/360/361):

Du kan typisk se, hvor meget løn og skat din arbejdsgiver har indberettet, hvis du trykker på det lille ikon med lommeregneren. Er du enig i oplysningerne, kan tallet overføres til din forskudsopgørelse, som herefter vil blive beregnet med udgangspunkt i disse tal.

Har du optaget lånet sammen med din ægtefælle eller partner?

Hvis du hæfter for lånet sammen med din ægtefælle eller partner, skal kreditforeningen indberette renteudgifterne til Skattestyrelsen med halvdelen til hver af jer.

Det kan få betydning for dig, hvis det kun er den ene af jer, der betaler renterne og derfor også tager det fulde rentefradrag på forskudsopgørelsen. For da renterne indberetningsmæssigt fordeles med halvdelen til hver, vil det, alt andet lige, resultere i en restskat på årsopgørelsen fra SKAT til den af jer, der har taget det fulde rentefradrag. Så længe du bor sammen med din ægtefælle, kan I dog efterfølgende frit fordele renteudgifterne imellem jer på årsopgørelsen.

Sådan tilpasser I fordelingen af renteudgifterne på jeres årsopgørelse

Når du har modtaget årsopgørelsen fra SKAT, kan du rette årsopgørelsen ved at logge ind på din skattemappe på skat.dk. Renteudgifter på kreditforeningslån fremgår på årsopgørelsens rubrik 41. Trykker du på det lille ikon med lommeregneren, åbner der et billede, hvor du kan angive det rentebeløb, der skal overføres til din ægtefælle. Vær opmærksom på, at det kun er ægtepar, der er omfattet af denne mulighed, og ikke samlevere. 

Overvejer du at lægge dit lån om til et lån med en fast, lav rente?

Læs om lån med en historisk lav rente


Næste artikel