Status: De nye regler for investorbeskyttelse skaber mere tryghed for vores kunder

Nye regler for investorbeskyttelse skaber øget tryghed for investeringskunder

Med de nye regler for investorbeskyttelse (MiFID II), der trådte i kraft ved årsskiftet, er der gennemført en række forbedringer for dig som investor, fx udarbejdelse af rådgivningsreferater og større gennemsigtighed i forhold til omkostningerne ved at investere. 

 Mange kunder har taget godt imod ændringerne

Den nye lovgivning har nu været gældende i ca. 3 måneder, og allerede nu tegner der sig et billede af, hvordan investorerne har taget imod ændringerne.

Afdelingsdirektør Steffen Ussing fra Sydbank Private Banking - Investering fortæller: ”Generelt har kunderne taget rigtig godt imod de nye tiltag, og de har heldigvis opfattet ændringerne positivt. Fx giver de øgede oplysninger om de samlede omkostninger i forbindelse med investeringen et godt beslutningsgrundlag for kunden. Kunder, der handler ofte, har dog formentlig oplevet, at den ekspedition, der før kunne klares på relativt få sekunder, nu tager en spids længere, da omkostningerne ved handlen skal oplyses, inden handlen kan blive gennemført.”

Rådgivningsreferatet øger trygheden ved investering

Som noget nyt skal der nu laves et rådgivningsreferat, når du har modtaget rådgivning om investering. Det betyder for dig som investeringskunder, at du senere kan finde frem til beslutningsgrundlaget for, hvorfor du fx har købt eller solgt værdipapirer. Og det er med til at øge trygheden, at du har det, vi har talt om, på skrift.

Behovet for rådgivning stiger med de nye regler

Det øgede informationsniveau giver anledning til at understrege vigtigheden af, at du har en kvalificeret investeringsrådgiver og sparringspartner til rådighed, der kan filtrere og give overblik over strømmen af finansielle nyheder, information og ikke mindst dine muligheder.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om, hvad investorbeskyttelse i Sydbank betyder for dig, så står din investeringsrådgiver klar til at hjælpe dig.

Fakta:

MiFID II er en ”version 2.0” af MiFID I, der blev indført i 2007 i hele EU. Efter finanskrisen – der startede i 2008 – gennemgik EU’s politikere regelsættet for finansmarkederne. Det er denne proces, som resulterede i den nye lovpakke MiFID II, som blev vedtaget i 2014 og implementeret 3. januar 2018. En af årsagerne til det lange tidsrum fra beslutning til implementering skyldtes, at både bankerne og myndighederne i EU skulle investere massivt i IT, som kunne understøtte de nye lovkrav.

 


Næste artikel