Jubelstemning er blevet erstattet af sund skepsis

Hvor årets første måneder var præget af en decideret jubelstemning på aktiemarkederne, så er de brede smil hos aktieinvestorerne nu erstattet af panderynker. Men er panderynkerne berettiget? Se filmen med aktieanalysechef Jacob Pedersen og senioranalytiker Søren V. Kristensen og læs mere i Søren V. Kristensens klumme nedenfor.

Bekymring har erstattet optimismen hos obligationsinvestorerne

De samme panderynker har man i store dele af året kunnet se hos obligationsinvestorerne, hvor renterne endnu engang er dykket. Det gælder særligt de lange renter, og det vidner om en dyb bekymring for den økonomiske udvikling på lidt længere sigt. Det er blandt andet den bekymring, der ligger til grund for, at man nu kan få fingrene i et fastforrentet boliglån med en rente på en procent over 30 år.

Våbenhvilen er brudt i handelskrigen

Det er ikke uden grund, at investorerne ser på udviklingen med bekymrede miner. For de økonomiske udsigter er ikke blevet meget lysere på det seneste. Den helt store faktor her har naturligvis været et sammenbrud af våbenhvilen i handelskrigen. Det betyder, at den globale samhandel bliver udsat for endnu mere modvind. Både USA og Kina har nemlig lagt flere mursten på toldmurene. Det vil gøre ondt på økonomierne rundt omkring. Det gælder også i USA, men endnu mere i både Europa og Kina.

Udviklingen på det seneste gør, at vejen til en fredsaftale er blevet både længere og mere snørklet. Samtidig fyger det fortsat med trusler om mere told og andre greb, der kan svække modpartens økonomi eller genere modpartens virksomheder. Det er Trumps forbud mod Huawei et eksempel på. Den situation er ikke just markedsvenlig, og desværre ser det lige nu ud til, at den vil vare ved i et godt stykke tid endnu. Det er fortsat vores hovedscenarie, at Trump på et tidspunkt vil lande en aftale med Kina, men det sker næppe i den allernærmeste fremtid.

Kaos hersker fortsat omkring Brexit, men vi er mere bekymrede for Italien

Den seneste udvikling i føljetonen omkring Brexit gør heller ikke meget for at løfte investorernes humør. Brexit er nu udskudt til udgangen af oktober, men siden den beslutning blev truffet, har der ikke været det store fremskridt i den politiske proces. Den seneste udvikling er, at Theresa May, efter lang tids pres, nu forlader posten som leder for Det konservative parti. Posten som premierminister forlader hun, når partiet har fundet en ny leder. Det åbner en ladeport af mulige udfald af Brexit. Det kan sågar ende med, at Brexit slet ikke bliver til noget.

Det står i hvert fald klart, at briterne nu skal i gang med en større indenrigspolitisk proces, inden man kan arbejde videre med Brexit. Vi anser det derfor som usandsynligt, at briterne finder en afklaring inden udgangen af oktober. Derfor venter vi endnu en udskydelse. Det betyder, at usikkerheden fortsat vil hænge som en stor sort sky over de virksomheder, som sender varer ind og ud af Storbritannien. Det er naturligvis ikke positivt for markederne, men vi vurderer, at det kun i begrænset omfang betyder noget for de brede europæiske aktiemarkeder. For de britiske aktier, renter og pundet kan Brexit til gengæld få en meget stor betydning.

Vi er sådan set mere bekymrede for situationen omkring Italien, hvor et stærkt europæisk valg til Lega vil udstyre italienerne med masser af selvtillid til at indlede en ny krig på ord mellem Italien og EU. Det kan give store rentestigninger i Italien, nye rentefald herhjemme og i det hele taget stor bølgegang på de finansielle markeder. I værste fald kan uroen sprede sig til andre gældsplagede lande i Sydeuropa.

Centralbankerne kæmper med næb og klør for at bevare den gode stemning

En del af forklaringen på rentefaldene skal dog også findes hos centralbankerne, som har skudt pengepolitikken i en mere lempelig retning. Det sker blandt andet som en reaktion på de svagere økonomiske nøgletal. Centralbankerne gør derfor, hvad de kan, for at holde fast i opsvinget og den gode stemning hos virksomheder, forbrugere og investorer.

Det kan vise sig at være et helt afgørende kunstigt åndedræt til det økonomiske opsving i både USA og Europa. Vi venter i hvert fald, at centralbankerne vil være med til at forlænge det økonomiske opsving et stykke tid endnu. Det betyder, at vi forventer en vis form for stabilisering i nøgletallene i den kommende tid. Selvom der ikke er lagt op til nogen buldrende vækst, vil mange investorer også betragte det som en god ting.

Ikke desto mindre skal man som investor have for øje, at usikkerheden bestemt ikke er blevet mindre i de seneste uger. Derfor er den nyfundne skepsis hos investorerne i vores optik også berettiget.

Få et hurtigt overblik over udviklingen på investeringsmarkederne

Se film, hvor aktieanalysechef Jacob Pedersen og chefanalytiker Søren V. Kristensen tager pulsen på den aktuelle økonomiske situation.


Næste artikel