Milliardinvesteringer i fjernvarme skaber travlhed i dele af bygge- og anlægsbranchen

Der bliver i disse år foretaget massive investeringer i den danske fjernvarmesektor. De store investeringer er med til at fremme den grønne omstilling og mindske Danmarks afhængighed af russisk naturgas. Samtidig skaber temposkiftet i udrulningen af fjernvarme travlhed i dele af bygge- og anlægsbranchen.

Af Morten Laugesen, erhvervsøkonom i Sydbank

Mange danske husstande har i løbet af de seneste måneder skrottet et gammelt gasfyr til fordel for fjernvarme. På tværs af landet er der nemlig fuld fart på udrulningen af fjernvarme, der er en grøn og billig opvarmningsform.

En opgørelse fra Dansk Fjernvarme viste fornyelig, at over 58.000 boliger blev tilsluttet fjernvarme i 2022. Det er den største stigning i antallet af fjervarmeforbrugere i 30 år.

Den store stigning vidner om et temposkift i udrulningen af fjernvarme, der for alvor blev skudt i gang, efter krigen i Ukraine skabte et presserende behov for at mindske afhængigheden af russisk naturgas.

Konkret blev regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) i juni 2022 enige om at fremskynde planlægningsindsatsen for udrulning af fjernvarme i de områder, der hidtil har været forsynet med naturgas.

Samtidig har Folketinget ad flere omgange afsat midler til den såkaldte Fjernvarmepulje, der giver fjernvarmeselskaber mulighed for at søge om støtte til udrulning af fjernvarme.

Fjernvarme på vej til over 200.000 husstande

En opgørelse fra KL viser, at kommunerne på baggrund af deres planlægningsindsats har udsendt breve til 670.000 boligejere med besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme eller ej.

Ifølge KL’s opgørelse har over 200.000 boligejere fået besked om, at de allerede i dag kan få fjernvarme, eller at der ligger et godkendt projektforslag for fjernvarme i deres område.

Dertil kommer en gruppe på 270.000 boligejere, som har fået besked om, at der skal foretages yderligere analyser, før de kan få endelig besked om, hvorvidt de kan blive tilkoblet fjernvarme eller ej.

Det efterlader naturligvis også en restgruppe af boligejere, som har fået at vide, at de ikke kan forvente at blive tilbudt fjernvarme.

Det grundlæggende billede er dog, at mange husstande i de kommende år vil blive tilkoblet fjernvarme, der er en opvarmningskilde, som allerede i dag forsyner over 1,8 millioner danske boliger med varme.

Derfor er der i øjeblikket stor travlhed blandt landets knap 400 fjernvarmeselskaber. På baggrund af kommunernes overordnede varmeplaner er fjernvarmeselskaberne nemlig i fuld gang med at sætte skub på konkrete projekter.

Milliardinvesteringer i støbeskeen

De mange fjernvarmeprojekter betyder, at der er udsigt til et højt investeringsniveau i fjernvarmesektoren i de kommende år.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at sætte præcise tal på det samlede investeringsniveau. Det er dog muligt at få et praj om det årlige investeringsniveau i fjernvarmesektoren ved at se nærmere på en analyse, som Dansk Fjernvarme har udarbejdet.

Denne analyse viser, at landets fjernvarmeselskaber i 2017 og 2018 investerede for omkring seks milliarder kroner hvert år. Med de nuværende ambitioner for udrulningen af fjernvarme synes det bestemt ikke urealistisk, at investeringsniveauet i den kommende årrække kan komme op på et niveau i omegnen af ti milliarder kroner om året.

De store investeringer i fjernvarme skaber travlhed blandt en række virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Det gælder blandt andet hos landets anlægsentreprenører, der står for at få gravet de mange kilometer fjernvarmerør i jorden.

For mange anlægsentreprenører er det dog en udfordring af finde tilstrækkeligt med medarbejdere. Tal fra Danmarks Statistik viser i hvert fald, at landets anlægsentreprenører aktuelt er den del af bygge- og anlægsbranchen, der er hårdest ramt af mangel på medarbejdere.

Hele 44 procent af landets anlægsvirksomheder angiver således, at de på nuværende tidspunkt er ramt af mangel på medarbejdere. Den udbredte mangel på medarbejdere kan derfor være en bremseklods for en hurtig og effektiv udrulning af fjernvarme.

Læs flere artikler og analyser, som hjælper erhvervsledere til at træffe bedre beslutninger

Denne publikation er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne publikation. Denne publikation må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.


Næste artikel