Send dine pensionspenge på arbejde – det kan betale sig

Vi har lavet en prognose med vores aktuelle forventninger, faktiske skattesatser og historisk inflation for at give dig et indblik i, hvordan dine valg i dag kan påvirke din opsparings værdi langt ude i fremtiden: Har du en pensionsformue på 250.000 kr., vil den efter 10 år på en konto ved det nuværende renteniveau have en værdi svarende til 219.709 kr. (din opsparing + rente/afkast efter skat – inflationsudvikling = Din opsparings fremtidige købekraft), da den lave rente vil blive overhalet af inflationen, der forudsættes at være 1,3 %** om året.

Du kan i stedet vælge at investere pengene. Det kan gøres på forskellige måder, bl.a. via Værdipapirfonden Sydinvest eller PengePlan Pension. Investerer du fx pengene i Værdipapirfonden Sydinvest Balanceret, kan du efter 10 år se frem til en samlet opsparing på 268.900 kr. (din opsparing + rente/afkast efter skat – inflationsudvikling = Din opsparings fremtidige købekraft). Du kan altså få et plus på 49.191 kr. ved at investere pengene i stedet for at lade dem stå kontant på kontoen. Vel at mærke efter at beløbet er fratrukket omkostninger, skat og inflation.*

Kontakt din rådgiver og læg en plan for din opsparing

Tal med din rådgiver i Sydbank eller en af investeringsrådgiverne i Sydbank Direkte Investering. Da du løber en vis risiko ved at investere i værdipapirer, er det nemlig vigtigt, at I sammen ser på dine muligheder for at investere din pensionsopsparing fornuftigt – med udgangspunkt i din investeringsprofil, så I sammen kan finde den løsning, som er bedst til dig og din pensionsopsparing. 

Læs mere om investeringsprofil

Prognose: Så meget kan din pensionsopsparing blive til

En pensionsopsparing på 100.000 kr.

Tid Værdipapirfonden Sydinvest Balanceret* Kontant på kontoen (modregnet anslået inflation)**
10 år 107.560 kr. 87.883 kr.
20 år 115.692 kr. 77.235 kr.
30 år 124.438 kr. 67.877 kr.

En pensionsopsparing på 250.000 kr.

Tid Værdipapirfonden Sydinvest Balanceret* Kontant på kontoen (modregnet anslået inflation)** 
10 år 268.900 kr. 219.709 kr.
20 år 289.229 kr 193.088 kr.
30 år 311.095 kr. 169.692 kr.

En pensionsopsparing på 500.000 kr.

Tid Værdipapirfonden Sydinvest Balanceret* Kontant på kontoen (modregnet anslået inflation)**  
10 år 537.800 kr. 439.417 kr.
20 år 578.458 kr. 386.175 kr.
30 år 622.190 kr. 339.384 kr.

*Værdipapirfonden Sydinvest Balanceret: Det forventede afkast på en VSI Balanceret, fratrukket løbende omkostninger, skat og inflation. 

**Kontantkonto: Kontantkonto med forrentning modregnet inflation ****

Forudsætninger

Skattesats frie midler 32 %***
Skattesats pension 15,3 %
Inflation 1,3 %****

*** Forudsætter, at personen i udgangspunktet har negativ kapitalindkomst på maksimalt 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for ægtefæller

**** Gennemsnitlig inflation de sidste 10 år. Der er tale om inflation, hvis der er en generel stigning i priserne, ikke kun på en enkelt vare eller tjeneste. Det betyder, at man kan købe mindre for 1 krone. Eller sagt på en anden måde: 1 krone er mindre værd, end den var før prisstigningen (Kilde Den Europæiske Centralbank).

Få rådgivning om dine pensionsmuligheder

Læs mere om pensionsopsparing

Valg af investering: Sydinvest Balanceret (Akkumulerende)

Sydinvest Balanceret (Akkumulerende) er velegnet til dig, som har en tidshorisont på mere end 3 år og godt vil løbe risiko i håb om at få større afkast. Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og i udenlandske investerings- eller indeksfonde (de såkaldte ETF’er).

Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 65 % i obligationer og 35 % i aktier. Aktier kan maksimalt udgøre 50 % af fonden. Kursen på fonden kan både stige og falde. For at undgå for store kursudsving vil fonden have stor risikospredning.

Sådan har vi beregnet afkastet

Det forventede afkast er beregnet vha. en model, der anvender både historiske data og bankens forventninger til fremtiden. Beregningerne hviler på nogle teoretiske antagelser om, at afkastet på det pågældende produkt kan beskrives ved en normalfordeling. Der er derfor tilknyttet en vis usikkerhed til de oplyste tal. Afkastet er fratrukket løbende omkostninger, skat og inflation.

Al investering er forbundet med risiko, afkastet kan blive negativt. Det forudsættes i prognosen, at eventuelt udbytte i perioden geninvesteres i produktet.

Tal med os om dine muligheder for at placere pengene

Vær opmærksom på, at du løber en vis risiko ved at investere i værdipapirer. En tommelfingerregel lyder, at jo større chance for et højt afkast der er, jo større er risikoen også for tab.

Tal derfor med din rådgiver og hør, hvad vi kan gøre for at placere dine penge bedst muligt uden at løbe unødige risici.

Kontakt os


Næste artikel