Er de negative renter ved at ændre folks syn på risiko?

De negative renter har betydning for udviklingen på finansmarkederne og for investorernes penge i banken. Og faktisk er de negative renter ved at ændre kundernes holdning og syn på risiko.

Danmark har de senere år haft en negativ styringsrente, og i 2019 varslede flere banker – heriblandt Sydbank - negative renter på kunders indestående over 750.000 kr. Derudover har de negative renter også en stor indvirkning på det afkast, man kan forvente af fx danske obligationer.

Hvad skal du som investor være opmærksom på i det nuværende investeringsmiljø?

- Vi rådgiver altid kunder ud fra deres investeringsprofil, forklarer Steffen Ussing, som er investeringsdirektør i Sydbank.

- Har du penge, som du ikke skal bruge lige her og nu, og ønsker du en bedre forrentning af dine penge end på en indlånskonto, så giver det mening at investere i værdipapirer. Men inden du kan gå i gang, skal du få lavet en investeringsprofil, hvor vi blandt andet ser på tidshorisonten for din investering og din risikotolerance. Det kan du gøre hos din rådgiver.

Hvordan kan du undgå, at de negative renter udhuler opsparingen?

En kombination af en negativ indlånsrente og inflation i samfundet betyder ifølge Steffen Ussing, at opsparingen stille og roligt udvandes over tid, og at dine penge bliver mindre og mindre værd. Og derfor er det vigtigt at få formuen ud at arbejde bl.a. ved hjælp af investering. 

- Vi rådgiver dog vores kunder meget individuelt i forhold til indlån på konti, forklarer Steffen Ussing. - Har du en mindre formue, der ligger til 0 % i rente, og ønsker du ikke at påtage dig en risiko, kan det sagtens være relevant at lade pengene stå på kontoen. Har du omvendt en større formue i indlån eller i et pensionsdepot, hvor du betaler negative renter, kan danske obligationer eller andre investeringer til gengæld være interessante. Det er derfor vigtigt, at du tager en snak med din rådgiver om den rigtige fordeling af formuen, uddyber Steffen.

Muligheder på investeringsmarkedet

Du skal kigge grundigt på, hvordan du plejer din formue. Fra et investeringsmæssigt synspunkt betyder de negative renter, at du bliver nødt til at overveje dine investeringer.

- Er du en forsigtig investor, er det eneste alternativ til de meget lave renter på obligationer og kontant indestående, at du skal bevæge dig lidt længere ud ad risikokurven, ” vurderer Steffen. - Det vil sige, at du bør overveje fx blandede fonde, fx Sydinvest Konservativ, der investerer i, både obligationer og aktier, uddyber han.

For de mere risikovillige investorer er det lettere at justere risikoen. Du kan øge andelen af obligationer, der betaler en højere rente, og som dermed også har en mere risikabel profil. Og samtidig kan du reducere risikoen på aktiefronten – fx ved at gå fra enkeltaktier til investeringsforeninger.

Kundernes holdning til risiko er ved at ændre sig

- De negative renter har ikke indflydelse på måden, vi risikoscorer vores kunder, understreger Steffen.

- Men de negative renter kan dog godt få indflydelse på kundernes holdning og syn på risiko. Kunder, som tidligere ikke ville løbe nogen risiko, ønsker nu at investere midler, som tidligere har stået på en indlånskonto. Derfor skal vi være endnu mere grundige, når vi rådgiver vores kunder, da vi ikke ønsker, at de påtager sig risiko, som de ikke har det godt med, afslutter Steffen.

Hvilken type investor er du? Læs vores artikel om de 5 investeringsprofiler

Få rådgivning

Ønsker du at høre mere om investering af din opsparing, kan du fx blive ringet op af en rådgiver eller aftale et møde i din lokale Sydbank-filial.

Book et møde


Næste artikel