Investering i rede penge: Sjældne mønter med gyldne afkast

Af Martin Kjærsgaard Nielsen, finansjournalist

I nyere tid er sjældne mønter eksploderet i værdi. Udviklingen er drevet af samlerinteresse og attraktive egenskaber som god risikospredning og nem opbevaring.

Siden de første officielt udstedte mønter blev præget for mere end 2.600 år siden i kongeriget Lydia i det vestlige Anatolien, i vores dages Tyrkiet, har der været rift om betalingsmidlet som handelsvare, værdiopbevaring eller krigsbytte - og i moderne tid som genstand for ivrige samleres udelte opmærksomhed. Samlerinteressen for sjældne mønter fra Lydia og andre, meget senere historiske perioder er i dag et globalt fænomen. Priserne på de mest eftertragtede eksemplarer er vokset i takt med den stigende interesse. Som med andre aktivklasser afgøres prisen på sjældne mønter grundlæggende af udbud og efterspørgsel, og det har skabt grundlag for bemærkelsesværdige historiske afkast.

Ifølge konsulenthuset Knight Frank, der har specialiseret sig i at følge værdiudviklingen, inden for alternative investeringsområder, er priserne på sjældne mønter i det seneste årti steget med 157 pct*. Den markante prisudvikling overgår blandt andet aktivklasser som armbåndsure, fin vin, kunst og kulørte diamanter, jf. nedenstående tabel.

Prisudvikling i udvalgte aktivklasser, 2010-2020*

Armbåndsure 62 %
Kulørte diamanter 77 %
Fin vin 125 %
Kunst 134 %
Sjældne mønter 157 %

Kilde: Knight Frank Luxury Investment Index
*Periode 01.07.2010-30.06.2020

Eksperternes skala: Sheldon-skalaen med hele 70 trin er en internationalt anerkendt vuderingsskala

Et naturligt loft over udbuddet

Værdien af mønter, der egner sig til investeringsformål, afhænger af faktorer som samlerinteresse, grad af sjældenhed og stand eller konserveringsgrad, med andre ord hvor slidt en mønt er. Foruden slid kan en mønt have én eller flere skader, der vil reducere værdien yderligere. Nogle mønter kan i øvrigt indeholde værdifulde metaller som guld og sølv, hvilket betyder, at disse mønter altid vil have en værdi, uanset om de er eftertragtede, sjældne eller i meget dårlig stand.

For investorer på jagt efter afkast tilbyder ejerskabet af sjældne mønter et interessant værditilbud af flere årsager. Da der ikke produceres nye eksemplarer af en sjælden mønt, er der et naturligt loft over udbuddet, og dermed vil en øget efterspørgsel føre til stigende priser. Derudover er mønterne generelt lette at transportere og opbevare, og der er i dag adgang til et globalt publikum af købere i form af samlere og investorer. Endelig er sjældne mønter ikke direkte korreleret til udviklingen på finansmarkederne, hvilket betyder, at mønterne kan stige i værdi, selv i perioder med tilbagegang på de finansielle markeder. Det gør aktivklassen interessant set fra et risikospredningsperspektiv.

Som med andre eksotiske aktivklasser forudsætter investering i sjældne mønter både risikovillighed, specialiseret indsigt og en lang investeringshorisont, hvis man skal reducere sine investeringsrisici til et minimum. Har man ikke den nødvendige viden eller tid, kan man konsultere en fagekspert.

Skala for en mønts stand (dansk skala)

0 Perfekt og ucirkuleret eksemplar med fuldt møntskær og uden spor af slitage
01 Meget smukt eksemplar med møntskær, lidt slid på de højeste punkter
1+ Pænt eksemplar med alle detaljer og med let slid
1 Almindeligt slidt eksemplar
? Slidt eksemplar, der dog kan bestemmes
2 Meget slidt eksemplar; dele af præget mangler
3 Stort set fladslidt mønt. Kun ekstremt sjældne mønter er interessante i denne kvalitet

Kilde: Dansk Numismatisk Forening

*01.07.2010-30.06.2020 (Kilde: The Wealth Report 2020, Knight Frank Luxury Investment Update)


Næste artikel