Vogt dig for investorernes blinde vinkler

Investorer kan rammes af bias, der kan føre til uheldig adfærd og dårlige beslutninger på de finansielle markeder.

Investorer træffer løbende en masse beslutninger uden altid at tænke over, hvorfor de træffer lige netop de valg. Ingen har tid til at afveje konsekvenserne af alle udfald i alle situationer.

- Der er en faktor, som spiller ind på vores beslutninger, som vi ikke selv er bevidste om. Den faktor er kognitiv bias. Denne bias, eller forudindtagethed, er problematisk og til tider farlig, da den kan få os til at træffe beslutninger, der er urealistiske og uhensigtsmæssige – også på de finansielle markeder, vurderer Kim Hjort-Pedersen, afdelingsdirektør i Sydbank.

Mange typer af kognitiv bias kan skabe problemer for investorer.

- Et klassisk eksempel er den såkaldte ‘home bias’ eller hjemmemarkedsbias, der fx kommer til udtryk ved, at en investor vælger at investere hovedparten af sin formue i selskaber fra det land, hvor vedkommende selv bor. Dermed går den investor glip af de fornuftige og attraktive fordele, der er ved optimal spredning på selskaber i forskellige lande, forklarer Kim Hjort-Pedersen.

Hjemmemarkedsbias rammer typisk private gør det selv-investorer, mens professionelle er bevidste om risikoen ved at samle alle æg i samme kurv.

Præferencen for et hjemmemarked kan bunde i rationelle årsager som fx lettere adgang til information om selskaber og stærkere kendskab til produkter og serviceydelser. Den kan dog også bunde i, at hjemmemarkedet er familiært og giver tryghedsfølelse.

Danskere investerer i danske aktier

Danske aktier udgør 38 pct. af den samlede depotbeholdning hos Sydbanks privatkunder, der selv varetager deres investeringer helt eller delvist. Det danske aktiemarked udgør mindre end 1 pct. af det globale aktiemarked, så depoterne viser en markant hjemmemarkedsbias blandt Sydbanks gør det selv-investorer. De investorer er overeksponeret mod en negativ begivenhed på det danske aktiemarked.

Desuden tegner fem selskaber sig for mere end 62 pct. af den investerede formue.

Ved at overlade arbejdet til en professionel forvalter er man sikret optimal spredning af risici, der tager højde for hjemmemarkedsbias og mange andre typer af bias.

- Der er ikke mange garantier i investeringsuniverset, men jeg tør godt garantere, at man aldrig vil opleve samme niveau af hjemmemarkedsbias i en professionelt diversificeret portefølje. Det er en del af pointen i at have en professionel til at håndtere investeringerne, siger Kim Hjort-Pedersen.

Typer af investeringsbias

Tabsaversion

Villigheden til at tage risici for at undgå tab kan forklare irrationel adfærd på aktiemarkedet, hvor investorer nægter at sælge tabsgivende investeringer i håb om at genvinde deres penge

Selvovervurdering

Investorer med overdreven tro på egne evner vil typisk være overbeviste om, at de kan slå markedet, hvilket ofte medfører forkerte beslutninger.

Bekræftelsesbias

Tendens til at søge efter, fortolke, favorisere og huske information på en måde, der bekræfter eller styrker investorens personlige overbevisning. Hvis du investerer i aktier, vil du lede efter artikler og blogindlæg, som bekræfter din holdning, og ignorere kommentarer, som er udtryk for en anden holdning.

Begavelseseffekten

Investorer er mere tilbøjelige til at beholde en aktie, de ejer, eller som de måske har arvet, end at erhverve den samme aktie, hvis de ikke ejer den. Fænomenet kan resultere i, at investorer beholder en portefølje, der i risiko afviger markant fra den mest hensigtsmæssige.

Status quo-bias

Modstand mod forandring påvirker investorernes investeringsportefølje, så investor vender tilbage til samme aktie i stedet for at researche nye idéer. Fænomenet kan afholde investorer fra at foretage nødvendige ændringer i porteføljen.

Gode råd til private gør det selv-investorer

  • Kend din investeringsprofil og spred din risiko
  • Vær opmærksom på kognitiv bias
  • Investér med fornuft, ikke følelser
  • Gør som en professionel eller vælg et plejeprodukt

Artiklen er oprindelig trykt i Sydbanks magasin Investering, der udkom den 5. juni.


Næste artikel