Flere ældre er en mulighed og trussel

Den større andel af ældre i verden kommer til at betyde store ændringer i samfundsstrukturerne. Men udviklingen har også konsekvenser på selskabsniveau – fx i medicinalindustrien. Her kan du læse senioranalytiker Søren Løntoft Hansens vurdering af betydningen for sektoren.

Vi lever længere

 Vi lever længere. Ifølge FN var det globale befolkningstal i 2017 næsten 7,6 mia., hvoraf lige godt 1 mia. var 60 år eller mere. Det svarer til, at 13 % af verdens befolkning er over 60 år. Ifølge en fremskrivning vil antallet af personer, som er ældre end 60 år, være mere end fordoblet i år 2050, hvilket betyder, at 21 % af verdens befolkning vil befinde sig i denne kategori i år 2050.

Denne stigning er – ud over en faldende fertilitet – en konsekvens af bedre global levestandard herunder bedre adgang til sundhedsvæsen og lancering af mere innovative lægemidler.

”Ifølge EvaluatePharma vil markedet for receptpligtig medicin vokse fra 835 mia. dollars i 2018 til 1.200 mia. dollars i 2024. Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 6,2 %,” udtaler senioranalytiker Søren Løntoft Hansen. ”Efter vores vurdering vil den receptpligtige medicins markedsvækst i høj grad være drevet af en stigende andel af ældre, men også af lanceringen af mere innovative lægemidler med en høj prissætning. Vi forventer, at den stigende andel af ældre især vil påvirke salget af lægemidler inden for cancer-behandling, diabetes og hjerte-kar-lidelser. Hertil kommer aldersbetingede sygdomme i centralnervesystemet, fx demens og Parkinsons sygdom.”

Ifølge de fleste prognoser vil den voksende andel af ældre være katalysator for et stigende forbrug af lægemidler i de næste årtier. 

”Det gør efter vores vurdering medicinalsektoren til en særdeles interessant sektor for investorerne. Medicinalsektoren har generelt en højere nyhedsfrekvens bl.a. med data fra studier af nye lægemidler samt myndighedsgodkendelser. Det betyder, at der er flere nyheder end i andre sektorer, hvor nyhedsflowet ofte er begrænset til regnskabsaflæggelser,” forklarer Søren Løntoft Hansen.

Større pres på budgetter

Men det er ikke kun positivt. Ligesom den stigende andel af ældre er en katalysator for salgs- og indtjeningsvæksten for medicinalselskaberne, betyder den også et stadigt større pres på sundhedsbudgetterne i rigtig mange lande over de kommende år. Det udgør måske den største trussel for medicinalselskaberne.

”Demografiske ændringer og udsigten til et stigende antal ældre vil efter vores vurdering øge presset på sundhedsbudgetterne,” forklarer Søren Løntoft Hansen. ”Det vil tvinge regeringer overalt i verden til at genoverveje indretningen af det enkelte lands sundhedssystem – herunder finansieringen af sundhedsservices.”

”I kølvandet på finanskrisen har vi allerede set ændringer i tilskudsordningerne for lægemidler i en række europæiske lande. I verdens største medicinalmarked, USA, er de høje priser og indretningen af sundhedssystemet i de senere år kommet på den politiske dagsorden. Som vi ser det, vil der ske en gradvis ændring af sundhedssystemet i de kommende år. De medicinalselskaber, der er i stand til bedst at tilpasse sig ændringerne i sundhedssystemerne rundt om i verden, vil efter vores vurdering stå med en konkurrencemæssig fordel,” siger Søren Løntoft Hansen.

Prispres til fare for udviklingen

Ændringer af sundhedssystemerne kan være en fare for udviklingen af nye innovative lægemidler. Det kan medføre et lavere afkast på den investerede kapital for selskabernes nye midler, at der er udsigt til fortsatte sundhedsreformer. Sådanne reformer kan sætte priserne på medicin under pres, samtidig med at der stilles større regulatoriske krav til udviklingen af nye lægemidler og større krav til selskabernes produktionskapacitet.

”Regulering kan i sidste ende betyde, at medicinalselskaberne vil fravælge nogle udviklingsprojekter, og at vi derfor i fremtiden vil se færre nye innovative midler blive markedsført,” forklarer Søren Løntoft Hansen.

Stærk dansk medicinalindustri

Vi kan i Danmark bryste os af en meget stærk medicinalsektor. Den danske medicinalsektor er én af de sektorer i dansk erhvervsliv, der skaber størst økonomisk vækst for det danske samfund i kraft af eksportindtægter, skattebetalinger og jobskabelse.

”Den stærke danske medicinalsektor hviler på attraktive forskermiljøer, som danner en god base for forskertalenter, og en stor underskov af mindre medicinal- og biotekselskaber, mens den samtidig er hjemsted for store globale medicinalselskaber som mulige aftagere af innovationen,” udtaler Søren Løntoft Hansen. ”Desuden er de danske medicinal- og biotekselskaber karakteriseret ved i høj grad at fokusere på afgrænsede sygdomsområder. Novo Nordisk fokuserer eksempelvis på diabetesbehandling; Lundbeck på sygdomme i centralnervesystemet; og Genmab fokuserer på antistof-baseret behandling af kræftsygdomme. Netop det fokus på afgrænsede sygdomsområder har generelt givet de danske selskaber en stærk position på de respektive markeder.”

Det danske C25-indeks bekræfter sektorens styrke, idet syv selskaber i indekset tilhører enten medicinal-, biotek- eller medico-sektoren.

”Efter vores vurdering har vi flere børsnoterede selskaber herhjemme, der står godt rustet til at profitere af den stigende andel af ældre. Her tænker jeg på selskaber som Novo Nordisk, Genmab, Lundbeck, Coloplast og Ambu,” slutter Søren Løntoft Hansen.

Hvor gammel bliver man?

Forventet levetid ved fødsel (estimat for 2017). Kilde: TheWorldFactbook.


Næste artikel