Hvordan søger I støtte gennem Sydbank Fonden? Få inspiration fra Nibe og Omegns Jagtforening

Hvordan er det lykkedes Nibe og Omegns Jagtforening at modtage en donation på 60.250 kr. fra Sydbank Fonden? Få svaret af Peter Knudsen, foreningens formand, som vi har interviewet i forbindelse med donationsoverrækkelsen den 9. februar 2019.

Nibe og Omegns Jagtforening bygger 100 % på frivillige kræfter. Derfor er støtte og donationer vigtige for at kunne opretholde foreningens høje aktivitet. En af foreningens ildsjæle er Peter Knudsen, som har arbejdet frivilligt i Nibe og Omegns Jagtforening i godt 20 år, hvoraf de seneste 6 år har været som formand.
I september 2018 ansøgte Peter om 60.250 kr. fra Sydbank Fonden, for at kunne udskifte to af foreningens gamle kastemaskiner til lerdueskydning.

- Kommunen har tildelt os en meget begrænset skydetid. Derfor er det vigtigt for os, at få det maksimale ud af skydetræningen, når vi er på banen. De nye maskiner kan rumme langt flere lerduer, hvilket gør, at vi undgår lange, unødige pauser i skydningen, hvor maskinerne skal fyldes op, fortæller Peter og uddyber:

- Med de nye kastemaskiner kan vi derfor bedre uddanne og dygtiggøre jægerne, og på den måde mindske risikoen fejlskud, det vi kalder for anskydninger, som går ud over vildtet.

Læs mere om Nibe og Omegns Jagtforening

En gnidningsfri ansøgningsproces

Når man spørger Peter ind til hans oplevelse af ansøgningsprocessen er ordet ”gnidningsfrit”, det der kendetegner hans svar.

- Det hele foregår online. Man kan nemt uploade de dokumenter, der er behov for. Og så er der også en detaljeret beskrivelse over, hvad man skal inddrage i ansøgningen, som fx en projektbeskrivelse med formål osv. Derudover uploadede jeg også et budget, så det var gjort helt klart, hvad det var, pengene skulle bruges på. Alt i alt var det meget gnidningsfrit.

Sydbank Fonden evaluerer alle ansøgninger på et bestyrelsesmøde fire gange om året, og man kan derfor forvente en sagsbehandlingstid på ca. tre måneder – en behandlingstid, som viste sig at være helt perfekt i forhold til Nibe og Omegns Jagtforenings planer.

- Jeg søgte i september måned 2018, og vi fik svar i januar måned. Og her i lørdags [læs den 11. februar 2019] fik vi officielt overrakt pengene. Så der er bestemt heller ikke noget at klage over der. Desuden passer timingen helt perfekt i netop vores situation, da de nye kastemaskiner skal udskiftes her til foråret.

Ansøgningsproces

Skal dit projekt også have gavn af Sydbanks Fonde? Ansøg om støtte

Om Sydbank Fonden

Sydbank har tilknytning til Sydbank Fonden – en almennyttig, velgørende fond som har relativt brede formålsparagraffer med fokus på støtte til kulturelt og folkeligt arbejde. Derudover uddeler Sydbank Fonden ca. 60 studierejselegater a 10.000 kr. til dimittender på uddannelsesinstitutioner, der på forhånd er indgået aftale med.

Sydbank administrerer i dagligdagen også Trelleborg Fonden, som er en selvstændig fond med uafhængig bestyrelse, der uddeler midler i bank Trelleborgs tidligere opland.

Fondene yder hvert år støtte til hundredvis af almennyttige, velgørende formål over hele landet.

Læs mere om Sydbanks fonde


Næste artikel