Høj sol over efterspørgslen i mange brancher – men mørke skyer kan ramme bundlinjen

Dansk erhvervsliv har taget hul på et nyt, spændende år. Med udsigt til en fornuftig økonomisk vækst i både Danmark og på vores største eksportmarkeder er der for mange virksomheder gode muligheder for at øge salget. Høje priser på fragt, råvarer og energi skal dog sendes videre til kunderne, hvis den høje efterspørgsel skal omsættes til større plusser på bundlinjen. Det står klart, når vi ser nærmere på den økonomiske vejrudsigt for otte brancher.

Dansk erhvervsliv har været igennem et par hæsblæsende år, hvor coronakrisen i perioder har skabt store udsving i aktiviteten. Krisen har ramt meget forskelligt på tværs af landets brancher, men grundlæggende er de danske virksomheder kommet stærkt igennem den udfordrende periode.

Kigger vi ind i 2022, er der meget grund til at være optimistisk på vegne af de danske virksomheder. De danske forbrugere har med bugnende bankbøger et godt udgangspunkt for at skrue op for privatforbruget, og kigger vi mod udlandet, er der også udsigt til pæne vækstrater på tværs af vores vigtigste eksportmarkeder, selvom den opblussende coronasmitte kan komme til at skabe nogle udfordringer på den helt korte bane.

Derfor er der høj sol over efterspørgslen i mange brancher. I baggrunden lurer der dog nogle mørke skygger, der kan ramme de danske virksomheder på bundlinjen. Mange virksomheder vil nemlig blive tynget af høje priser på fragt, råvarer og energi, hvis ikke de stigende omkostningerne bliver sendt videre til kunderne.

Herunder ser vi nærmere på udsigterne for otte brancher i 2022

Bygge- og anlægsbranchen

Der har været fuldt fart på den danske bygge- og anlægsbranche det seneste år, og under coronakrisen er antallet af beskæftigede i branchen vokset med fem procent til 187.000 personer, hvilket er tæt på den rekord, der blev sat lige inden finanskrisen ramte Danmark i slutningen i 00’erne. Mange bygge- og anlægsvirksomheder er gået ind i 2022 med solide ordrebeholdninger, og tømrere, murere og elektrikere vil nok få ekstra travlt frem mod 1. april, hvor håndværkerfradraget ophører.

Vi forventer dog, at den ekstraordinært stor interesse for boligforbedringer, der har været under coronapandemien, vil ebbe ud og lægge en lille dæmper på aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen. Mange virksomheder i branchen vil samtidig opleve, at den udbredte mangel på både medarbejdere og materialer, der også er steget kraftigt i pris, vil gøre det sværere at øge bundlinjen.

Detailhandel

De danske detailbutikker har oplevet nogle meget stor udsving i salget de seneste to år. Restriktioner har i korte perioder ramt mulighederne for at holde åbent, men omvendt har købestærke forbrugere gjort, at mange detailbutikker oplevede en rekyl i salget, når restriktionerne forsvandt igen. Grundlæggende har detailsalget dog befundet sig på et højt niveau, og faktisk har det samlede detailsalg ekskl. bilforhandlere i de første ti måneder af 2021 været ca. ti procent højere end i de tilsvarende måneder i 2019 – altså lige inden coronakrisen ramte. Det er blandt andet byggemarkeder, møbelforhandlere og elektronikbutikker, der har haft særligt godt gang i salget under coronakrisen.

Vi forventer ikke, at 2022 bliver et dårligt år for landets detailbutikker, men i takt med at vi vender tilbage til en mere normal verden, hvor det er lettere at bruge penge på rejser og andre oplevelser, vil vi nok se, at der bliver skruet lidt ned på forbruget på møbler, urer og tøj. Tilpasningen til et lavere aktivitetsniveau kan dog ramme nogle virksomheder på bundlinjen, ligesom stigende varepriser og højere lønomkostninger også kan komme til at presse den nederste linje i resultatopgørelsen.

Hoteller og restauranter

De danske hoteller og restauranter har sammen med landets rejsebureauer været blandt de brancher, der har været hårdest ramt af coronakrisen. For på trods af kompensationspakker har coronakrisen gjort et stort indhug i egenkapitalen, der skal genopbygges i de kommende år. Hen over det seneste år er der dog kommet mere gange i aktiviteten. Desværre har den seneste opblusning i smittetallene og de skærpede restriktioner betydet, at virksomhederne i branchen ikke fik en prangende afslutning på 2021, ligesom der heller ikke har fået en drømmestart på 2022.

Meget taler dog for, at branchen vil opleve medvind, når restriktionerne bliver lempet igen. De danske forbrugere er købestærke, og mange har formentlig fortsat et stort opsparet behov for oplevelser som restaurantbesøg og hotelophold. Blandt hotellerne vil der dog fortsat være nogle geografiskske forskelle, idet hoteller i Vandkantsdanmark nyder godt af mange danske og nordeuropæiske turister, mens der nok fortsat vil mangle nogle oversøiske turister fra USA og Asien på hotellerne i hovedstadsområdet.

Fremstillingsindustri

Danmark har en række store industrivirksomheder samt en bred underskov af underleverandører. Med udsigt til økonomisk fremgang i Tyskland og vores øvrige store eksportmarkeder tegner det overordnet set lyst for efterspørgslen efter danske industrivarer. Mange industrivirksomheder er dog ramt af mangel på både medarbejdere og materialer, der også er steget kraftigt i pris. Mange virksomheder i industrien er desuden meget energiintensive og bliver derfor også ramt af de høje el- og naturgaspriser.

For nogle industrivirksomheder vil det derfor blive vanskeligt at omsætte den høje efterspørgsel til større plusser på bundlinjen. Det er dog værd at fremhæve, at de danske industrivirksomheder er blandt de mest energieffektive i Europa, hvilket betyder, at de relativt set ikke bliver ramt lige så hårdt som deres europæiske konkurrenter.

Bilbranchen

Med danske forbrugere med bugnende bankbøger og stor økonomisk selvtillid er der udsigt til et solidt fundament under efterspørgslen hos de danske bilforhandlere. Forhandlerne er dog ramt af hidtil uset store problemer med at få biler hjem, fordi den globale mangel på mikrochips har ramt den globale bilproduktion hårdt. Aktuelt er det således 53 procent af de danske bilforhandlere, der oplever, at de ikke har tilstrækkeligt med biler på lager. Derfor kan det blive et problem for de danske bilforhandlere at omsætte høj efterspørgsel til større plusser på bundlinjen.

Transport

Med udsigt til fortsat fremgang i dansk og international økonomi tegner det grundlæggende lyst for den danske transportbranche, der har klaret sig stærkt gennem coronakrisen. Mange vognmænd er dog udfordret af mangel på medarbejdere i en sådan grad, at det lægger en dæmper på mulighederne for at øge bundlinjen. Det er således 56 procent af de danske virksomheder inden for landtransport, der aktuelt er ramt af mangel på arbejdskraft.  

Tekstilbranchen

Den danske mode- og tekstilbranche blev hårdt ramt, da den første coronabølge skyllede ind over Danmark og resten af verden for næsten to år siden. I mange lande blev tøjbutikker beordret til at holde lukket, og hos tekstilproducenterne begyndte varerne pludselig at hobe sig op. Det er dog atter kommet godt gang i salget af tøj og andre beklædningsgenstande, og faktisk var 2021 et ganske fornuftigt år for den danske modeeksport. Samtidig ser betingelserne for et godt 2022 også ud til at være til stede. På tværs af vores største eksportmarkeder er der nemlig udsigt til pæn fremgang i privatforbruget. Branchen kan dog blive tynget af højere omkostninger til fragt og produktion.

IT-branchen

Både mange danske og udenlandske virksomheder har taget et digitalt tigerspring frem under coronakrisen, hvilket den danske IT-branche har nydt godt af. Branchens salg er skudt kraftigt i vejret, og der er også udsigt til stigende efterspørgsel i det kommende år. For i hele verden er der stort fokus på digitalisering, og i flere lande – blandt andet Tyskland – vil der blive skruet op for investeringerne i den digitale omstilling i de kommende år. Det er også værd at bemærke, at mindst 20 procent af midlerne i EU's store genopretningsfond på 5.600 milliarder kroner skal gå til investeringer i den digitale omstilling. På omkostningssiden vil mange virksomheder i branchen fortsat opleve et pres for stigende lønninger.

Af Erhvervsøkonom Morten Laugesen.
Tlf. 74 37 22 52 • morten.laugesen@sydbank.dk
Merchant Bank

Læs flere artikler og analyser, som hjælper erhvervsledere til at træffe bedre beslutninger


Næste artikel