Sydbank er blevet en del af verdens største bæredygtighedsinitiativ

I disse år øger Sydbank sin indsats på CSR-området betragteligt. I den forbindelse har banken tilsluttet sig FN's Global Compact og er dermed en del af en bevægelse, hvor flere end 10.000 virksomheder fra 166 lande arbejder for en bedre verden.

FN's Global Compact er et frivilligt initiativ, hvor man som virksomhed forpligter sig til at overholde 10 principper. Principperne centrerer sig om virksomhedens samfundsansvar og er baseret på internationale konventioner og aftaler. Tilslutningen indebærer også en rapporteringsdel om, hvordan man overholder principperne og arbejder for en bedre verden.

- Vi er utrolig glade for, at vi nu officielt har tilsluttet os Global Compact. Det giver os mulighed for at styrke vores arbejde med samfundsansvar og samtidig sende et klart signal overfor omverdenen om, at vi tager bæredygtighed og vores ansvar alvorligt, fortæller Karen Frøsig og tilføjer:

- Helt konkret er den officielle tilslutning også et vigtigt punkt i mange af de eksterne ratings, vi indgår i – ratings, som vi ved, kan have afgørende betydning for vores investorers beslutningsgrundlag.

Det handler om transparens og bidrag til bæredygtig udvikling

Global Compact handler om, at virksomheder tager ansvar for deres påvirkning af bl.a. mennesker og miljø. For at være en del af Global Compact skal man rapportere årligt om, hvordan man efterlever de 10 principper, og om hvilke mål der fremover skal bidrage til en bæredygtig udvikling.

Rapporteringskravet fra Global Compact er i tråd med den rapportering om samfundsansvar, som Sydbank allerede udfører.

De 10 principper i Global Compact

1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.

2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.

4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.

5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.

6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.

8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.

9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Læs mere om Global Compact

Læs mere om, hvordan vi i Sydbank tager vores samfundsansvar alvorligt 


Næste artikel