Forsyningskaos skaber nye muligheder for danske virksomheder i Tyskland

Tysk erhvervsliv har været hårdt ramt af de forstyrrelser, der har været i de internationale forsyningskæder under coronakrisen. Derfor går mange tyske virksomheder nu deres forsyningskæder efter i sømmene, og det kan skabe nye muligheder for danske virksomheder. Markedsmulighederne i Tyskland bliver også understøttet af et tiltagende fokus på grøn omstilling og digitalisering.

Tysk industri er ramt af forsyningskaos

Det seneste år har mange danske virksomheder oplevet store udfordringer med at få varer og vigtige komponenter hjem til tiden som følge af de forstyrrelser, der har været i de internationale forsyningskæder under coronapandemien.

Problemerne i de internationale forsyningskæder har også ramt mange tyske virksomheder hårdt. Det gælder navnligt virksomhederne i industrien, der udgør kernen i tysk økonomi.

Det er nemlig næsten ni ud af ti tyske industrivirksomheder, der er ramt af mangel på materialer. Det er en ekstrem høj andel, når man ser på de historiske tal, men også når man sammenligner med andre europæiske lande. Faktisk er Tyskland det EU-land, der har den største andel af industrivirksomheder, der er ramt af mangel på materialer.

Det er særligt den tyske bilindustri, der har mærket konsekvenserne af de problemer, der har været i de internationale forsyningskæder under coronapandemien. Flere bilproducenter har nemlig været ramt af mangel på mikrochips og andre vigtige komponenter i en sådan grad, at det i perioder har været nødvendigt at slukke helt for nogle af de samlebånd, der normalt spytter nye biler ud i en lind strøm.

Forsyningskæder bliver gentænkt

De udbredte problemer med at få vigtige komponenter hjem til tiden har ført til, at mange tyske virksomheder har valgt at tage deres forsyningskæder op til genovervejelse.

Det kommer blandt andet til udtryk i en analyse, som det tyske ifo-institut har udarbejdet på baggrund af en rundspørge til tyske indkøbschefer. Denne analyse peger på, at det er 41 procent af de tyske industrivirksomheder, der vil ændre deres indkøbsstrategi på en eller flere måder i kølvandet på coronakrisen.

Dykker vi længere ned i analysen, kan vi blandt andet se, at 23 procent af de tyske industrivirksomheder har planer om at øge deres lagerbeholdning. Det vidner om, at flere industrivirksomheder bevæger sig lidt væk fra den ”just-in-time”-tilgang, der har kendetegnet mange virksomheders lagerstyring de seneste år.

Samtidig viser analysen, at 29 procent af de tyske industrivirksomheder har planer om at diversificere deres indkøb, så de bliver mindre afhængige af enkelte leverandører. På samme vis er det lidt mere end hver tiende industrivirksomhed, der forventer at øge deres indkøb fra leverandører i EU-lande, hvilket utvivlsomt er en konsekvens af, at mange virksomheder har oplevet vanskeligheder med at få varer hjem fra Kina og andre fjerntliggende lande under coronapandemien.

Det er ligeledes værd at fremhæve, at ESG-hensyn også kan få nogle tyske virksomheder til at se sig om efter leverandører, der er tættere på hjemmemarkedet. Der bliver nemlig i stigende grad stillet krav til, at de tyske virksomheder har styr på, hvordan deres aktiviteter påvirker sociale og miljømæssige forhold.

Det tyske parlament vedtog også i juni 2021 en ny lov, der stiller skærpede krav til, at store tyske virksomheder skal have styr på sociale og miljømæssige forhold hele vejen gennem deres forsyningskæder, herunder også hos udenlandske underleverandører. Hvis en virksomhed ikke lever op til lovgivningen, kan det i sidste ende udløse en stor bøde.

Den nye tyske lov bliver gældende for koncerner med over 3.000 ansatte fra 1. januar 2023, mens alle koncerner med over 1.000 ansatte vil blive omfattet af loven fra 1. januar 2024.

Den nye lovgivning vil nok ikke i sig selv få mange tyske industrivirksomheder til at fravælge fjerntliggende underleverandører til fordel for leverandører, der ligger tættere på produktionen i Tyskland. Det er dog ikke utænkeligt, at behovet for at have bedre styr på underleverandørers ageren sammenlagt med ønsket om større forsyningssikkerhed i sidste ende kan være det, der får en tysk industrivirksomhed til at skifte en kinesisk underleverandør ud med en dansk virksomhed.

Nye forsyningskæder giver nye muligheder for danske virksomheder

Hvis de tyske industrivirksomheder for alvor begynder at gå på jagt efter de nye underleverandører i det europæiske nærområde, er der ingen tvivl om, at de danske virksomheder har gode muligheder for at drage nytte af udviklingen.

For mange danske eksportvirksomheder har allerede en fod indenfor på det tyske marked, ligesom mange tyskere værdsætter den høje kvalitet og fleksibilitet, som danske virksomheder er kendt for.

Det er svært at sætte præcise tal på, hvor store mulighederne er for de danske virksomheder i Tyskland, men man kan få et lille praj om potentialet ved at se nærmere på den tyske import fra Kina, der er landets største importmarked.

Tyskland importerer i dag kinesiske varer for lidt over 1.000 milliarder kroner om året. Det er i runde tal ti gange så meget som landets import af danske varer.

Den tyske import fra Kina består blandt andet af møbler og tøj, men i høj grad også af klassiske industriprodukter som maskiner og forskellige metalkomponenter, der bliver viderebearbejdet hos de tyske industrivirksomheder.

Netop denne type af industriprodukter ligger også højt på listen over de varer, som danske virksomheder eksporterer til det tyske marked. Derfor er der gode muligheder for, at de danske virksomheder på denne front kan erstatte en del af de kinesiske virksomheder som underleverandører til den tyske industri.

Det vil være utopisk at tro, at danske og andre europæiske virksomheder kommer til at erstatte hele den tyske import af varer fra Kina, men kan de snuppe en mindre andel, vil der også være tale om et stort et milliardbeløb.

Grøn omstilling og digitalisering skaber også nye muligheder

Det er ikke kun de tyske industrivirksomheders skærpede fokus på forsyningssikkerhed, der gør Tyskland til et interessant marked for danske virksomheder.

Det er også værd at fremhæve, at den nye tyske trekløverregering under ledelse af socialdemokratiske Olaf Scholz har planer om at skrue op for investeringerne i digitalisering. Det kan give interessante muligheder for en lang række danske virksomheder, der leverer digitaliseringsløsninger.

På samme vis kan det komme mange danske virksomheder til gavn, at den tyske regering har et stort fokus på investeringer i den grønne omstilling.

Et fokuspunkt, der bestemt ikke har udsigt til at blive mindre, efter Ruslands invasion af Ukraine har sendt energipriser på himmelflugt og synliggjort Tysklands store afhængighed af russisk gas.

Tyskland er afgørende for SMV’erne

Målt på den samlede eksport af varer og tjenester blev Tyskland for et par år siden overhalet af USA som Danmarks største eksportmarked.

Der er dog ingen tvivl om, at Tyskland fortsat er et afgørende marked for de danske virksomheder. Det gælder ikke mindst for de små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Faktisk er det 20 procent af de danske SMV’ers vareeksport, der bliver afsat på det tyske marked, mens det kun er fem procent, der bliver afsat på det amerikanske marked. Derfor er Tyskland fortsat det mest afgørende marked for de danske SMV’er.

Tysklands store betydning for de danske eksportvirksomheder kommer også til udtryk, når vi ser på antallet af virksomheder med eksport til vores store sydlige naboer. Der er nemlig næsten 10.000 virksomheder, der har eksport til Tyskland, hvilket er tre gange så meget som antallet af virksomheder med eksport til USA.

SMV’er med mod på at starte eksport til Tyskland eller et andet nyt marked har for tiden mulighed for at søge tilskud gennem tilskudspuljen SMV:Eksport, som du kan læse mere om her.

Denne analyse er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Denne analyse må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.

Sydbank A/S, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø.

Overvejer du eksport til Tyskland? Se mere her


Næste artikel