Fragtkaos har ændret SMV’ernes tilgang til forsyningskæder og lagerstyring

Denne analyse er lavet af Sydbanks erhvervsøkonom Morten Laugesen

Mange små og mellemstore virksomheder har været hårdt ramt af de forstyrrelser, der har været i de internationale forsyningskæder de seneste par år. Det tydeliggør en rundspørge til 400 SMV’er, som Voxmeter har udarbejdet for Sydbank. Rundspørgen peger på, at mange SMV’er vil sikre deres forsyningskæder ved at have flere varer på lager, ligesom mange har et ønske om at finde leverandører, der er placeret tættere på produktionen.

Hele 58 procent af de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) har været negativt påvirket af de forstyrrelser i de globale forsyningskæder, der har været udløst af et sammensurium af coronanedlukninger, en blokeret Suez-kanal og ekstraordinær stor efterspørgsel efter varer under pandemien.

Det viser en rundspørge til 400 SMV’er, som analyseinstituttet Voxmeter har gennemført for Sydbank.

SMV’erne vil have flere varer på lageret

De store udfordringer med at få varer hjem til tiden har fået flere SMV’er til at tage deres forsyningskæder og lagerstyring op til genovervejelse.

Det betyder blandt andet, at det nu er 46 procent af de lagerførende SMV’er, der ønsker at have flere varer på lager, end de har haft tidligere.

Det er især i industrien, at der er mange virksomheder, der ønsker at have flere varer på lager. Tendensen gør sig dog også gældende blandt mange handelsvirksomheder.

Det er forståeligt, at mange SMV’er ønsker at gøre sig mindre sårbare overfor rystelser i de internationale forsyningskæder. For det kan skabe uhensigtsmæssige produktionsstop, hvis der mangler en afgørende komponent, ligesom det selvfølgelig er ærgerligt, hvis en kunde går til en konkurrent, fordi man ikke kan få de rette varer hjem til tiden.

Flere varer på lageret betyder dog også, at der bliver bundet flere penge i varelageret, der måske kunne have været brugt til andre initiativer i virksomheden. Derfor er det afgørende, at den enkelte virksomhed foretager en nøje afvejning af, hvor mange ekstra varer det giver mening at have på lager.

SMV’erne ønsker i højere grad at finde leverandører i nærområdet

Samtidig med at mange skruer op for lagerbeholdningen, er det 37 procent af SMV’erne, der i dag har et ønske om at finde leverandører, der er placeret tættere på produktionen eller salgsmarkedet.

Den forholdsvis høje andel vidner om, at de store og langvarige forstyrrelser i forsyningskæderne har sat dybe spor hos mange SMV’er.

Samtidig er der heller ingen tvivl om, at høje fragtpriser har betydning for det udbredte ønske om at finde leverandører, der er placeret tættere på det geografiske nærområde, ligesom hensynet til den grønne omstilling også får nogle virksomheder til at overveje den geografiske placering af leverandører.

Det er både i industrien og blandt handelsvirksomheder, at der er et udtalt ønske om at finde leverandører med tættere geografisk nærhed.

SMV’ernes ønske om at forkorte deres forsyningskæder og have flere varer på lager er en markant ændring fra årene op til coronapandemien, hvor lave priser fik mange virksomheder til at se mod fjerntliggende lande som Kina, når de skulle købe varer og komponenter hjem, mens ”Just-in-Time” har været det styrende begreb i mange virksomheders lagerstyring.

Læs flere artikler og analyser, som hjælper erhvervsledere til at træffe bedre beslutninger

Denne publikation er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne publikation. Denne publikation må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.

Sydbank A/S, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø.


Næste artikel