Forgyld din formue med rentes rente-effekten

Ved at geninvestere dine investeringsafkast udnytter du den stærkeste naturkraft i økonomien og skaber et værdifuldt grundlag for en eksponentiel vækst i din opsparing.

I disse uger vælter udbyttekronerne ind på kontoen hos ejere af investeringsbeviser i de danske investeringsforeninger, mens udbyttet fra børsnoterede selskaber deles ud til aktionærerne på forskellige tidspunkter af investeringsåret.

 De kontante udbetalinger stiller investorerne over for et enkelt, men vigtigt valg: Skal det kontante afkast bruges på ting og oplevelser, der forsøder tilværelsen her og nu, eller skal pengene geninvesteres i de finansielle markeder?

 - Valget er op til den enkelte investor, men det er en vigtig beslutning, for der er meget på spil i forhold til det fremtidige investeringsafkast. Det er vores generelle anbefaling at geninvestere, og den vigtigste årsag er effekten af rentes rente. Det er noget, der virkelig gør en forskel, siger Steffen Ussing, investeringsdirektør i Sydbank.

 Effekten af rentes rente

Lad os starte med at kaste et hurtigt blik på teorien bag effekten af rentes rente. Når en opsparing forrentes årligt til en fast rente, og tilfældet gentager sig over en årrække, vil rentetilskrivningen stige fra år til år. Det skyldes, at den årlige rentetilskrivning lægges til det oprindeligt opsparede beløb, der dermed vokser gang for gang. Efterfølgende rentetilskrivninger sker således på baggrund af et stigende beløb og stiger tilsvarende. Jo længere tid du sparer op, desto større bliver effekten, og med årene begynder den eksponentielle faktor at gøre sig gældende.

 Et fast renteafkast er mere fantasi end virkelighed for de investorer, der investerer deres formue i de finansielle markeder. I den virkelige verden afhænger den årlige rentetilskrivning af, hvordan porteføljen klarer sig i markedet, og dermed kan rentetilskrivningen svinge fra år til år. Men i realiteten er effekten den samme; Som investor får du afkast af den samlede formue inkl. investeringsafkast fra tidligere år.

 De positive effekter af rentes rente afhænger selvfølgelig af den enkelte investors evne til at forrente porteføljen, men den afhænger især af, hvor lang tid investeringen løber over. Jo før man kommer i gang, desto bedre er det. Alle der investerer kan udnytte renters rente til deres egen fordel. Det kræver blot, at man ikke falder for fristelsen til at trække sin gevinst ud hvert år, men i stedet lader den stå i investeringen, så tidligere års gevinster også forrentes. Undlader man at geninvestere, kommer man nemt til at udhule værdien af sin formue. Med andre ord kan du gå glip af en langsigtet gevinst, hvis du ikke har styr på, hvad der sker med udbyttet af din investering.

 Se vores regneeksempel, der illustrerer, hvordan fænomenet fungerer

Eller læs om dine investeringsmuligheder


Næste artikel