Nye skatteregler for forældrekøb fra 2021

Har børnene nået den alder, hvor de skal til at flyve fra reden? Og skal de i gang med at studere? Så kan et forældrekøb være en god investering i dit barns studier.

Men hvad med økonomien – og skatten? Det kan du læse mere om i denne artikel.

Udlejning ved brug af virksomhedsordningen

Når du som forælder skal opgøre det skattepligtige resultat af udlejningen til dit barn, kan du p.t. vælge at bruge virksomhedsordningen. Virksomhedsordningen er en metode til beregning af det skattemæssige resultat, som for de fleste vil give en skattebesparelse.

Læs evt. mere om virksomhedsordningen i forhold til forældrekøb her

Virksomhedsordningen bliver ændret fra 2021

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2020 blev det aftalt, at det fra og med 2021 ikke længere skal være muligt at bruge virksomhedsordningen ved forældrekøb.

Der er desværre endnu ikke kommet noget konkret frem om, hvordan denne aftale skal udmøntes i praksis. Det efterlader en række spørgsmål uden svar, både hvis du allerede har et forældrekøb, og hvis du overvejer et forældrekøb inden 1. januar 2021.

Hvad med forældrekøb efter 2021

Hvis du køber 1. januar 2021 eller senere, kan du formentlig ikke kan bruge virksomhedsordningen – medmindre de nye regler bliver droppet eller udskudt.

Har du allerede foretaget et forældrekøb?

Vi ved ikke, om der kommer overgangsregler for dig, der allerede har foretaget et forældrekøb. Derfor ved vi heller ikke, om du beholder de nuværende skattemæssige fordele, eller om du mister dem. Hvis du bruger virksomhedsordningen på din almindelige, erhvervsmæssige virksomhed, kan du desuden risikere beskatning af et beløb svarende til værdien af forældrekøbet.

Du bør vende situationen med din revisor for at afdække, hvordan du er stillet, og om der er noget, du kan gøre for at undgå problemer.

Overvejer du at købe en bolig til dit barn i år?

Hvis du overvejer at købe en lejlighed til dit barn inden 1. januar 2021, bør du sikre dig, at du har plads i økonomien til at betale den større skat, der måske kommer i 2021 og frem.

Bruger du virksomhedsordningen til din erhvervsmæssige virksomhed?

Hvis du køber lejligheden inden 1. januar 2021 og i forvejen bruger virksomhedsordningen på din erhvervsmæssige virksomhed, SKAL du også bruge den på forældrekøbslejligheden.

Afhængigt af, hvordan de nye regler udformes, herunder hvilke overgangsregler der (måske) kommer, kan du i værste fald risikere at skulle betale skat af et beløb, der svarer til værdien af forældrekøbslejligheden.

Hvis du i forvejen bruger virksomhedsordningen, og hvis du overvejer et forældrekøb, bør du derfor ubetinget vende situationen med din revisor, så du kan få afklaret, hvor hårdt du kan risikere at blive ramt af de (forventede) nye regler.

 

Overvejer du at sælge den forældrekøbte lejlighed?

Har du et forældrekøb, kan du overveje, om du kan sælge lejligheden til dit barn. I mange år har det været god latin, at du uden skattemæssige problemer kan sælge til dit barn, hvis prisen holder sig indenfor +/- 15% af den gældende offentlige vurdering.

15 %’s reglen gælder ikke altid ved salg af forældrekøbt bolig

Sådan er det i teorien stadig- Men i praksis er det nu sådan, at du skal handle til markedsværdien for at undgå skattemæssige udfordringer.

I visse tilfælde vil du stadig kunne bruge reglen om +/- 15% af den gældende offentlige vurdering, men det er hajfyldt farvand at bevæge sig ud i, og du bør derfor også her ubetinget drøfte situationen med din revisor eller advokat, inden du handler.

Læs mere om forældrekøb


Næste artikel