For mange er det ekstra sjovt at få løn i maj

Er du en af de mange, der får løn, når du holder ferie, lander der ekstra penge på din konto sammen med din løn for maj.

Det er dit ferietillæg – det, mange taler om som feriepenge.

Af Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom, Sydbank

Er du en af de mange, der får løn, når du holder ferie, lander der ekstra penge på din konto sammen med din løn for maj.

Det er dit ferietillæg – det, mange taler om som feriepenge.

Får du løn, mens du holder ferie, har du nemlig ret til et ferietillæg på 1 % af din ferieberettigede løn. Og måske er dit tillæg endda højere, fordi der i mange overenskomster er forhandlet et ekstra ferietillæg på plads.

På din lønseddel vil du kunne se både dit ferietillæg og et evt. ekstra ferietillæg.

Pengene kommer – måske – i to portioner

I ferieloven er udgangspunktet, at tillægget udbetales i to portioner. Ferietillægget, der kommer sammen med lønnen for maj, dækker perioden fra 1. september året før til 31. maj i år. Resten af tillægget kommer med lønnen for august.

Det er dog en regel, der kan fraviges, hvis det er aftalt i overenskomsten. Så vil udbetalingen af hele beløbet typisk falde på én gang i maj. I kommuner og regioner er udbetalingen til gengæld delt op i tre, så her er der tillæg i april, maj og august.  

Er du i tvivl om, om du får dine feriepengene i en eller flere portioner, kan du tjekke din lønseddel for august 2023. Gik der feriepenge ind sammen med lønnen dér, får du mindst to gange om året.

Søg selv om feriegodtgørelse

Har du ikke ret til ferie med løn, får du i stedet feriepenge – eller feriegodtgørelse, som det hedder nu. Det er 12,5 pct. af lønnen. Udbetalingen sker via borger.dk, og det betyder, at du skal huske selv skal bede om feriepenge, når du holder ferie.

Feriepenge rimer på ferietid

Har du allerede en ferieopsparing, er det smart at flytte de ekstra maj-penge over på den med det samme. Så er pengene i ly for hævekort og det daglige forbrug, indtil ferien begynder.

Og ellers så tøv en kende, når pengene lander på din konto. Er pengene ikke allerede øremærket, er det nemlig oplagt at give din økonomi et lyntjek for at se, hvor pengene gør mest gavn.

I takt med at renterne er steget, kan der være en idé i at nedbringe sine lån. Specielt hvis du har nogle dyre af slagsen, fx billån eller forbrugslån. Har du ikke det, er det – også i takt med rentestigningerne – blevet mere interessant at sætte pengene på en opsparingskonto eller investere dem.


Næste artikel