Får din virksomhed nok ud af de lave renter?

Det lave renteniveau er en mulighed for virksomheder, der ønsker at sikre sig kendte, lave finansieringsomkostninger og derved optimere deres finansiering.

For tre år siden nåede renterne deres hidtidige lavpunkt, og efter en periode med højere niveauer, er vi nu igen under renterne fra sommeren 2016. Det sker bl.a. som følge af, at flere nøgletal i den europæiske økonomi gradvist er blevet dårligere.

Realkreditrenterne er nu faldet så meget, at hjemtagelse af 20-årige lån sker i en 0,5%-serie, og de generelle markedsrenter på 10 års løbetid (mod Cibor6 og uden afdrag) ligger på ca. 0,35 pct., men er negative helt ud til ca. fem års løbetid.

Risikoen for pludselige renteudsving er et af mange emner, der optager Sydbanks Risk Management-afdeling, der arbejder med at synliggøre, styre og nedbringe finansieringsrisici hos bankens erhvervskunder.

Derfor skal du følge op på din finansieringsstrategi 

”De lave renter er en oplagt mulighed for virksomheder til at få fulgt op på deres finansieringsstrategi, eller at få lagt en strategi, hvis de ikke har en. Det er helt afgørende for en optimal gældspleje,” siger Ole Søndermølle, afdelingschef i Risk Management hos Sydbank.

Tolerancen for risiko varierer naturligt fra virksomhed til virksomhed. Hos Sydbanks Risk Management-afdeling hjælper man virksomheder med at udarbejde finansieringsanalyser for at nedbringe eller eliminere unødige risici.

”Det handler om at udnytte de muligheder, der byder sig, og kernen er at sikre, at virksomhederne ligger korrekt eksponeret i forhold til de ønskede risici,” tilføjer afdelingschefen.

Hos Sydbank er bankens rådgivere løbende i kontakt med erhvervskunderne, der alt efter behov og typisk én gang årligt tilbydes en gennemgang af deres finansiering med henblik på optimering og drøftelse af strategi.

”Lige nu har vi travlt, da ganske mange kunder gerne vil have finansieringen optimeret og kigget efter i sømmene. Vi har fx mulighed for at simulere betydningen af en given renteændring, f.eks. 1 pct., nu og frem i tiden. På den måde blotlægger vi eventuelle risici, så kunden kan vurdere, om deres aktuelle risici er signifikante eller ej – og derved vurdere, om strategien skal justeres nu eller på sigt,” forklarer afdelingschef Ole Søndermølle.

Sydbanks forventninger til renterne 

På kort sigt er det sandsynligt, at der kan komme yderligere tegn på afmatning i den europæiske økonomi, lyder det fra Sydbanks chefanalytiker, Søren V. Kristensen.

”Det taler for, at de ekstremt lave renter kan blive endnu lavere. På længere sigt forventer Sydbank imidlertid, at vi vil bevæge os mod en smule højere renter. Det vil formentlig kun ske i et meget begrænset omfang i løbet af 2019.” siger Søren V. Kristensen.

Læs mere om Risk Management

 


Næste artikel