5 investeringsprofiler: Hvilken en har du?

En investeringsprofil er en beskrivelse af dig som investor og et vigtigt redskab, når du vil investere og tilrettelægge din investering. Hvilken profil du vælger er afhængigt af, hvor høj en risiko du er villig til at løbe. Du vil løbe en eller anden form for risiko, når du investerer dine penge på de finansielle markeder. Men der er som regel en sammenhæng mellem risiko og afkast.

 - Jo større afkast du som investor ønsker at opnå, desto større risiko skal du i princippet være villig til at løbe. Ønsker du derimod at investere med lav risiko, vil du typisk have udsigt til et lavere afkast, siger Steffen Ussing, investeringsdirektør i Sydbank.

Udover risikovillighed skal du også tage stilling til din investeringshorisont, evnen til at bære eventuelle tab, skattemæssige forhold og din erfaring med at investere.

Når du har forholdt dig til dette, får du en investeringsprofil, der er udgangspunktet for, hvad din investeringsstrategi bør være. Investeringsprofilen bliver rettesnoren for sammensætningen af dine investeringer.

Kontakt din rådgiver i Sydbank, som gerne hjælper dig med afklaring af din investeringsprofil.

Byggestenene i en investors portefølje

Din portefølje er bygget op af de såkaldte aktivklasser. Typisk vil en privat portefølje primært bestå af en fordeling mellem to overordnede aktivklasser, nemlig aktier og obligationer. Disse opdeles efterfølgende i en række underkategorier. Fx inddeles aktier ofte i sektorer, brancher og regioner osv., mens obligationsmarkedet bl.a. består af stats-, real- og kreditobligationer af forskellig karakter.

De forskellige byggesten bidrager hver især med vidt forskellige egenskaber til en investeringsportefølje. Fx er aktier fra vækstøkonomier som Brasilien og Rusland relativt risikable, men har et stort afkastpotentiale. Andre byggesten, fx statsobligationer i stabile demokratier, har typisk udsigt til et begrænset forventet afkast, men er til gengæld relativt sikre investeringer og har derfor en stabiliserende effekt på porteføljen.

5 investeringsprofiler

1. Bevarende

Den forsigtige investor med lav risikotolerance, der prioriterer sikkerhed højt og undgår udsving. I nogle perioder bør du have din opsparing stående kontant.

Kontant 100%

2. Konservativ

Den konservative tilgang er lav tolerance over for risiko, mindre årlige udsving og ingen forventning til, at opsparingen vokser kraftigt. Stor vægt på stabile værdipapirer.

Aktier 15%
Obligationer 80%
Alternativer 5%*

3. Balanceret

Et balanceret forhold mellem risiko og afkast, hvor sikkerhed til en vis grad prioriteres. Her investeres balanceret blandt stabile og mere risikofyldte værdipapirer.

Aktier 35%
Obligationer 60%
Alternativer 5%*

4. Vækstorienteret

IDen høje risikotolerance tillader investoren at forfølge et højt langsigtet afkast gennem risikofyldte værdipapirer. Prisen kan være store udsving i værdien fra år til år.

Aktier 60%
Obligationer 35%
Alternativer 5%*

5. Aggressiv

Villighed til at løbe en meget stor risiko og kan leve med store udsving i værdien fra år til år. Fokus er på at generere store afkast.

Aktiver 80%
Obligationer 15%
Alternativer 5%*

*Alternativer er alle investeringer, der ikke er aktier, obligationer eller kontanter. Det vil fx sige ejendomme, infrastruktur, råvarer mv.

TIP! Rebalancer din portefølje løbende

En løbende rebalancering holder din risiko på sporet. Aktier og obligationer har forskellige risici, og fordelingen af dem ændrer sig i takt med de finansielle markeder. Du kan nemt ende med en uhensigtsmæssig fordeling, der ikke der ikke stemmer overens med din investeringsprofil, hvis du ikke løbende rebalancerer din portefølje.

Se vores film, der forklarer, hvordan investering løbende rebalanceres.

OBS: Eksemplerne er udelukkende valgt, så du nemt forstår mekanismerne i rebalancering. De er ikke baseret på konkrete investeringer.

Læs mere om rebalancering.

Hvis du ikke ønsker selv at investere og rebalancere, kan du med fordel vælge et pasningsprodukt, hvor Sydbank står for at investere din opsparing for dig. Vores pasningsprodukter er lavet med udgangspunkt i din investeringsprofil, og vi sørger for løbende at rebalancere.

Hør, hvordan vi kan hjælpe dig med at placere dine penge bedst muligt.

Kontakt os

 


Næste artikel