I Sydbank har vi øget fokus på energibesparelser

I Sydbank har vi gennem de seneste år øget vores fokus på energibesparelser, og det giver kontante resultater på såvel den miljømæssige som den økonomiske bundlinje.

Med omkring 105.000 indendørs kvadratmeter i drift ryger bankens elregning nemt op over de 10 mio. kr. om året. Derfor er det værd at have fokus på at styre elforbruget – både for miljøet og klimaets skyld og for økonomiens skyld.

Heldigvis går det den rigtige vej. Over de seneste 5 år har banken formået at skære 14 procent af elforbruget pr. bygningskvadratmeter. En besparelse i denne størrelsesorden frigør et beløb, der for eksempel kan finansiere 2-3 fuldtidsmedarbejdere om året til at betjene vores kunder eller udvikle nye værktøjer til gavn for kunderne.

Monitorering og ny teknologi giver resultater for miljøet

Og der er mere at hente. Det forklarer Hans Lillelund, der er maskinmester i Sydbanks afdeling for bygningsdrift.

- Vi overvåger energiforbruget i vores bygningsmasse fra time til time og er i dag i stand til at reagere omgående, hvis der sker unormale udsving i forbruget, siger han og fortsætter:

- Desuden har vi i dag et meget stort fokus på at vælge de teknologier, der er mest energibesparende, uanset om det gælder it, belysning eller køleanlæg. Der er kun én mulighed, der ikke er i spil, når vi kigger på energibesparelser, og det er stilstand.

Sydbanks afdeling i Flensborg fører i kampen mod elforbruget

Flensborg er en af de Sydbank-afdelinger, der har formået at levere den største reduktion i elforbruget med et fald på 42 pct. i årene 2010 til 2018.

Besparelserne er blandt andet opnået ved at udskifte nødstrømsanlæg, skifte belysningen til LED, etablere frikøl samt løbende justere den centrale energistyring.

Læs mere om Sydbanks indsats for energibesparelser i rapporten ”Corporate citizenship”

 


Næste artikel