Regnskab for 1. halvår 2022

Med en vækst på 37 procent i basisindtægterne før nedskrivninger leverer Sydbank onsdag et bundsolidt regnskab. Bankens basisindtjening før nedskrivninger stiger med 254 millioner kroner sammenlignet med samme periode sidste år.

- Det er meget tilfredsstillende. Vi er både lykkedes med at øge indtægterne og reducere omkostningerne, siger administrerende direktør Karen Frøsig.

Både vækst i antallet af kunder i banken og en stor appetit på lån blandt eksisterende kunder betyder, at udlånet udvikler sig særdeles positivt.

- Vi efterlever vores strategi: Vækst i forretningen. Vi tiltrækker nye kunder og vokser sammen med eksisterende kunder. Bankudlånet fortsætter med at stige i et højt tempo, siger Karen Frøsig.  

- Det går godt i samfundet, og dermed går det også godt i Sydbank. Vi er stolte af at understøtte væksten i samfundet, hvor Sydbanks udlån på et år er steget hele 21 procent.

Hovedpunkter fra regnskabet for 1. halvår 2022

  • Periodens resultat er på 748 mio. kr. efter skat
  • Egenkapitalforrentningen er 11,9 pct. p.a. efter skat
  • Basisindtjeningen er 9 pct. højere end i samme periode i 2021
  • Basisomkostningerne er 4 pct. lavere end i samme periode i 2021
  • Basisresultatet før nedskrivninger er 37 pct. højere end samme periode i 2021
  • Nedskrivninger udgør en indtægt på 84 mio. kr.
  • Bankudlån stiger med 12,8 mia. kr., svarende til en stigning på 21 pct. i forhold til ultimo juni 2021

Læs hele regnskabet her


Næste artikel