Danske bilforhandlere står godt rustet til store forandringer

De danske bilforhandlere er kommet stærkt igennem de seneste år, der blandt andet har budt på tårnhøj inflation og forsyningskaos. Det viser Sydbanks analyse af regnskaberne fra over 1.000 bilforhandlere. De gode regnskabsresultater betyder, at landets bilforhandlere som udgangspunkt står godt rustet til de store forandringer, som branchen oplever i disse år.

Af Morten Laugesen, erhvervsøkonom i Sydbank

De seneste år har budt på mange udfordringer for de danske bilforhandlere. De store bilproducenter har været ramt af forsyningsudfordringer, forbrugertilliden er dykket, og nye aktører udfordrer markedsvilkårene.

Vores analyse af regnskaberne fra over 1.000 virksomheder i branchen peger dog på, at de danske bilforhandlere er kommet stærkt igennem de seneste par regnskabsår.

I alt 75 procent af de danske bilforhandlere kom ud af 2022 med sorte tal på bundlinjen. Det er et lille fald fra 2021, hvor 80 procent af virksomhederne i branchen havde overskud. Det er dog på linje med det historiske niveau i branchen, jf. figuren herunder.

Blandt små bilforhandlere med 1-9 ansatte er det 70 procent af virksomhederne, der kom ud af 2022 med sorte tal på bundlinjen, mens det både blandt de mellemstore og større bilforhandlere er 85 procent, der kan fremvise sorte tal på bundlinjen.

Målt på driftsresultatet (EBIT) pr. ansat er det også tydeligt, at landets bilforhandlere kom fornuftigt ud af 2022. Den typiske bilforhandler kom således ud af regnskabsåret med et driftsresultat på 104.000 kroner pr. ansat.

Mens driftsindtjeningen generelt har udviklet sig tilfredsstillende hos landets bilforhandlere, er det de mindste bilforhandlere, der kan fremvise det største driftsresultat pr. ansat. Hos de små bilforhandlere med 1-9 ansatte lyder driftsresultatet pr. ansat nemlig på 115.000 kroner.

Det relativt høje driftsresultat pr. ansat hos landets små bilforhandlere hænger formentlig sammen med, at der i denne gruppe er mange brugtvognshandlere, der i 2022 nød godt af stigende brugtvognspriser. Det er dog et billede, der har ændret sig markant, hvilket vi vender tilbage til.

Fremgang i overskudsgraden

De gode driftsresultater kan også aflæses på udviklingen i bilforhandlernes overskudsgrad. Hos den typiske virksomhed i branchen har overskudsgraden i både 2021 og 2022 befundet sig på omtrent 2,5 procent, hvilket ligger over niveauet i de foregående år, jf. figuren herunder.

Det bør bemærkes, at der er mange bilforhandlere, der har en størrelse, hvor de ikke er forpligtet til at offentliggøre omsætningstal. For at styrke datagrundlaget har vi dog i vores beregninger medtaget omsætningstal, som en række erhvervskunder i branchen har indleveret til Sydbank.

Høj soliditet i bilbranchen

De seneste par års gode regnskabsresultater betyder, at landets bilforhandlere i dag fremstår ganske velpolstrede. Det er i hvert fald det billede, der tegner sig, når vi ser udviklingen i soliditetsgraden, der er et godt mål for en virksomheds robusthed og evne til at modstå tab.

Den typiske bilforhandler kom således ud af det seneste regnskabsår med en soliditetsgrad på 32 procent. Det svarer til en stigning på fire procentpoint fra 2018, hvor den typiske virksomhed i branchen havde en soliditetsgrad på 28 procent. Det er også værd at bemærke, at soliditetsgraden er steget på tværs af alle størrelsesgrupper, jf. figuren herunder.

Store forandringer i branchen

De gode regnskabsresultater betyder, at landets bilforhandlere som udgangspunkt står godt rustet til de store forandringer, som branchen oplever på flere fronter i disse år.

Branchen er blandt andet påvirket af, at flere bilproducenter planlægger at overgå til den såkaldte agent-model, hvor bilforhandlere bliver agenter for et eller flere bilmærker.

Samtidig er branchen under konsolidering, hvilket blandt andet kommer til udtryk i en analyse fra DI Bilbranchen, der viser, at hver sjette nybilsforhandler er blevet opkøbt i løbet af de seneste seks år.

Den igangværende konsolidering skyldes formentlig flere forhold. Der stilles generelt store krav til investeringer i udstillingslokaler og digitale værktøjer. Derudover er det efterhånden blevet tydeligt, at flere bilproducenter og importører ønsker at konsolidere deres forhandlernetværk, hvilket er med til at skabe usikkerhed i branchen.

Samtidig bliver der i disse år introduceret mange nye elbiler, ligesom det seneste år har budt på kraftige prisnedsættelser på både nye og brugte biler.

Der er især sket et kraftigt prisfald på brugte elbiler i kølvandet på, at Tesla gennemførte prisnedsættelser på op imod 30 procent i januar 2023. De kraftige prisnedsættelser er godt nyt for forbrugere på jagt efter en elbil, men det har også tvunget flere bilforhandlere til at nedskrive værdien af deres lagerbiler.

De store prisnedsættelser har dog været en medvirkende årsag til, at salget af både nye og brugte biler ser ud til at ende på et højere niveau i 2023 end året forinden.

Med de store forandringer i bilbranchen, som vi i øjeblikket er vidne til, er vi forsigtige med at komme med et præcist bud på, hvordan regnskabsresultaterne i branchen vil udvikle sig i de kommende år. Det er dog positivt, at branchen som helhed står godt rustet til de store forandringer.

Læs flere artikler og analyser, som hjælper erhvervsledere til at træffe bedre beslutninger

Denne publikation er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne publikation. Denne publikation må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.

Sydbank A/S, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Strandgade 29, DK-1401 København K.


Næste artikel