Dansk møbeleksport runder historisk milepæl på 20 milliarder kroner

Den danske møbeleksport er kommet stærkt gennem coronakrisen med en vækst på 19 procent i 2021, hvor eksporten af møbler for første gang nogensinde rundede 20 milliarder kroner. Med udsigt til fremgang i privatforbruget på tværs af branchens vigtigste eksportmarkeder er der gode betingelser for, at møbeleksporten kan fastholde et højt niveau i de kommende år. Vi kommer dog næppe til at se lige så høje vækstrater som sidste år, da forbrugerne i mange lande formentlig vil vende tilbage til mere normale forbrugsmønstre, i takt med at coronarestriktionerne bliver lempet.

Møbeleksporten runder historisk milepæl

Der har været godt gang i salget af danske møbler til udlandet det seneste år. Nye tal fra Danmarks Statistik viser således, at møbeleksporten voksede med 19 procent til 20,7 milliarder kroner i 2021. Det er første gang, at møbeleksporten runder 20 milliarder kroner på et enkelt år. 

Den store fremgang i møbeleksporten afspejler, at forbrugerne i mange lande har skruet op for forbruget af varer de seneste to år, hvor restriktioner – i hvert fald i perioder – har gjort det vanskeligt at bruge penge på restaurantbesøg, rejser og andre oplevelser.

På samme vis har møbeleksporten nydt godt af, at der under coronapandemien har været godt gang i handelsaktiviteten på boligmarkeder i hele den vestlige verden. Med et boligkøb følger der nemlig ofte også indkøb af nye stole, borde og andre møbler.

Den store fremgang, der var i møbeleksporten sidste år, kommer efter, at eksporten af møbler kun voksede med 0,7 procent i 2020.  Vi kan dog se, at den lille fremgang i coronapandemiens første år dækker over store udsving i løbet af året, når vi ser nærmere på de månedlige eksporttal.

Da coronakrisen ramte Danmark og resten af verden i det tidlige forår 2020, faldt møbeleksporten nemlig kraftigt. Samlet var møbeleksporten i forårsmånederne marts, april og maj 2020 godt 15 procent lavere, end den var i den samme periode året forinden.

Denne tilbagegang blev dog vekslet til fremgang, i takt med at mange lande lempede restriktionerne, og forbrugerne genvandt deres gode humør i løbet af sommeren.

Eksportfremgang er bredt funderet

Zoomer vi ind på møbelbranchens største eksportmarkeder, kan vi se, at den seneste fremgang i møbeleksporten er bredt funderet.

Eksempelvis er eksporten til Frankrig det seneste år steget med 30 procent til 1,3 milliarder kroner, mens eksporten til Sverige er steget med 24 procent til 2,3 milliarder.

Der er også pæn fremgang at spore i eksporten til møbelbranchens to største eksportmarkeder, Tyskland og Norge, der hver især tegner sig for 16 procent af den danske møbelseksport. Mens eksporten til Tyskland skød i vejret med 20 procent i 2021, steg eksporten til Norge med 12 procent.

Normalisering af forbruget vil smitte af på møbeleksporten

Der er for tiden godt gang i de økonomiske hjul på tværs af møbelbranchens største eksportmarkeder. Arbejdsløsheden rasler ned, og i mange lande er der udsigt til pæne vækstrater i privatforbruget.

Det lover på den korte bane godt for udviklingen i den danske møbeleksport, der normalt svinger i nogenlunde takt med udviklingen i de internationale konjunkturer.

Vi forventer dog ikke, at møbeleksporten i indeværende år vil vokse lige så hurtigt som i 2021. Det skyldes, at vi formentlig vil se en gradvis normalisering af forbrugsmønstrene på tværs af branchens eksportmarkeder, i takt med at de enkelte lande lemper coronarestriktionerne yderligere i de kommende måneder.

Denne normalisering af forbrugsmønstrene vil indebære, at forbrugerne skruer lidt op for forbruget på restaurantbesøg, rejser og andre oplevelser på bekostning af fysiske varer som møbler.

Grundlæggende ser vi dog ganske optimistisk på udsigterne for møbeleksporten i de kommende år.

Benspænd kan ramme bundlinjen

Selvom møbelbranchen for tiden er begunstiget af høj efterspørgsel, er det for mange virksomheder ikke helt ligetil at omsætte den gunstige situation til større plusser på bundlinjen.

Branchen er nemlig som store dele af det øvrige erhvervsliv ramt af høje priser på materialer og fragt. Det er omkostninger, som skal sendes videre til kunderne, hvis de ikke skal gnave for meget i bundlinjen. Det er mange virksomheder i branchen som udgangspunkt også godt rustet til, fordi de leverer efterspurgte produkter af høj kvalitet, men der vil utvivlsomt også være virksomheder, der har sværere ved at sende de stigende omkostninger videre.

Samtidig er mange møbelproducenter også udfordret af mangel på medarbejdere og materialer. Det er også med til at skabe nogle benspænd, der i sidste ende kan ramme bundlinjen.

Læs flere artikler og analyser, som hjælper erhvervsledere til at træffe bedre beslutninger.

Denne analyse er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Denne analyse må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.

Sydbank A/S, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø.

 


Næste artikel