Dansk modeeksport er kommet bragende ud af coronakrisen

De danske modevirksomheder blev hårdt ramt, da coronakrisen ramte Danmark og resten af verden for to år siden. Nu er modebranchen kommet bragende ud af krisen med en rekordhøj eksport. Samtidig skaber købestærke forbrugere på branchens største eksportmarkeder en solid grobund for, at modeeksporten kan runde 40 milliarder kroner i 2022.

Erhvervsøkonom Morten Laugesen, Tlf. 74 37 22 52 • morten.laugesen@sydbank.dk 

Modeksporten sætter ny rekord

Mange danske modevirksomheder blev hårdt ramt, da coronakrisen i begyndelsen af 2020 slog ned som et lyn fra en klar himmel. På kort tid lukkede tøjbutikker i hele verden for at bremse smittespredningen, og mange modevirksomheder stod pludselig med varer, som det var svært at finde aftagere til.

Selvom det ikke gik helt så slemt, som mange frygtede i de mørkeste timer i coronapandemiens første måneder, endte den danske modeeksport med at falde med seks procent i 2020, hvilket var det største årlige fald siden 2008.

Nu har de danske modevirksomheder dog fået godt gang i salget igen, og 2021 endte faktisk med at blive et rekordår for dansk modeeksport – og det kan vi sige, selvom eksporttallene for december endnu ikke er blevet offentliggjort.

For i de første 11 måneder af 2021 beløb den danske modeeksport sig nemlig til 36,2 milliarder kroner, hvilket er mere end de danske modevirksomheder nogensinde har solgt til udlandet på et enkelt år.

Med et forsigtigt skøn for udviklingen i december vil den samlede modeeksport runde 38 milliarder kroner i 2021, hvilket svarer til en fremgang på 16 procent i forhold til eksporten i 2020.

Eksportfremgangen er bredt funderet – kun salget til Storbritannien er i bakgear

Den solide fremgang i dansk modeeksport er bredt funderet på tværs af branchens største eksportmarkeder, der alle ligger Europa.

Eksporten til modebranchens absolut største eksportmarked, Tyskland, er således vokset med 11 procent, hvis vi sammenligner de eksporttal, vi på nuværende tidspunkt har fået for 2021, med den tilsvarende periode året forinden. Der er ligeledes tale om tocifrede vækstrater, når vi ser på udviklingen i eksporten til nærmarkeder som Sverige, Norge og Holland.

Faktisk er det kun eksporten til Storbritannien, der er gået tilbage det seneste år, når vi ser nærmere på modebranchens ti største eksportmarkeder. Modeeksporten til briterne er således faldet med ti procent i 2021 i forhold til året forinden.

Tilbagegangen i eksporten til Storbritannien hænger utvivlsomt sammen med Brexit, selvom den indgåede handelsaftale mellem Storbritannien og EU betyder, at danske varer som udgangspunkt er fritaget for told, når de bliver sendt over Nordsøen. Denne toldfritagelse gælder dog ikke, hvis varerne bliver produceret i et land udenfor EU, hvilket en stor del af de danske modevarer bliver.

Samtidig er samhandlen med Storbritannien blevet mere bureaukratisk, hvilket i sig selv kan være nok til at gøre nogle virksomheder mindre tilbøjelige til at bevæge sig ind på markedet.

 

Modeeksporten til Polen stormer frem

Mens modeksporten til Storbritannien har været faldende, er det værd at fremhæve, at den danske modeksport til Polen er steget med hele 18 procent i 2021. Dermed fortsætter Polen med at blive et vigtigere marked for de danske modevirksomheder.

Med den seneste fremgang ligger den samlede modeeksport til Polen nu på omkring tre milliarder kroner om året. Der ser dog ud til at være gode muligheder for, at de danske modevirksomheder kan øge eksporten til det store østeuropæiske land yderligere i det kommende år.

Der er godt gang i den polske økonomi, og de knap 40 millioner indbyggere oplever høje lønstigningstakster, der giver dem gode muligheder for at skrue op for forbruget.

Modeeksporten kan runde 40 milliarder kroner

Modebranchens muligheder for at øge eksporten er dog ikke kun begrænset til det polske marked. Mange forbrugere i hele Europa har nemlig polstret deres opsparinger under coronakrisen, hvilket burde give grobund for pæne vækstrater i privatforbruget i det kommende år.

I Europa-Kommissions seneste økonomiske prognose lyder vurderingen således også, at privatforbruget i EU, hvor ca. 80 procent af modebranchens varer bliver afsat, vil vokse med hele 5,5 procent i 2022. Det er markant mere end de ca. to procent, som privatforbruget voksede med i årene op til coronakrisen.

 

De lyse udsigter for privatforbruget bliver ligeledes understøttet af, at der godt gang i arbejdsmarkederne på tværs af modebranchens størst eksportmarkeder. Det er dog også vigtigt at fremhæve, at der er en risiko for, at høje priser på især energi kan udhule forbrugernes købekraft, hvis de bider sig fast på de niveauer, som vi har været vidne til hen over vinteren.

Grundlæggende ser vi dog gode muligheder for, at modeeksporten vil fortsætte med at vokse i det kommende år. Faktisk vurderer vi, at det er ganske realistisk, at modeeksporten kan runde 40 milliarder kroner i 2022, hvilket vil svare til en stigning på omtrent fem procent i forhold til sidste år. 

Denne analyse er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Denne analyse må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.

Sydbank A/S, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø.

Læs flere artikler og analyser, som hjælper erhvervsledere til at træffe bedre beslutninger


Næste artikel