Sydbanks seniorporteføljemanager om coronavirus: Vi valgte en forsigtig tilgang til vores aktieinvesteringer

Vi ser store udsving på aktier, obligationer og råvarer. Konsekvenser af det igangværende virusudbrud for borgerne, virksomhederne og økonomierne skaber frygt for, at vi står overfor den største økonomiske nedtur i nyere tid.

Hør Bjørn Schwarz, seniorporteføljemanager i Sydbank, fortælle om Sydbanks aktieinvesteringer i forbindelse med coronavirusudbruddet.

Hjælpepakker fra regeringen og centralbanker er lanceret

Mange regeringer og centralbanker i verden har erkendt behovet for hjælpepakker for at afbøde de sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser af virusudbruddet. Omfattende hjælpepakker er allerede lanceret og flere vil formentlig følge efter i de kommende uger.

De nuværende hjælpepakker har allerede et omfang og en størrelse, som vil svare til en kraftig konjunktur-indsprøjtning, når effekterne af virusudbruddet lægger sig.

 I alle Sydbanks plejeprodukter er der en stor spredning på aktivklasser. Det betyder, at der er mange aktier og obligationer, og hver enkelt aktie eller obligation udgør kun en lille del af porteføljen. Dermed sikrer vi en god risikospredning.

Forsigtig tilgang til aktieinvesteringer

Da vi så, at udbruddet af coronavirus tog fart i Kina, valgte vi en lidt mere forsigtig tilgang til vores aktieinvesteringer. Vi har dermed lidt færre aktier i vores porteføljer, end vi normalt ville have haft.

I porteføljerne er der indbygget en løbende rebalancering. Rebalanceringen gør, at du som kunde i Sydbank får gavn i de stigninger, der kommer på bagkant af den aktuelle panik på de finansielle markeder.

Turbulensen på de finansielle markeder giver også muligheder for den langsigtede investor, når de negative effekter af coronavirus begynder at ebbe ud, og hjælpepakkerne fra centralbankerne og regeringerne begynder at få fuld effekt.  Det er nogle muligheder, som vi holder øje med og ønsker at udnytte i porteføljerne. 

Læs mere på Sydbank.dk/investorplus


Næste artikel