Stort flertal til Boris Johnson betyder snarligt Brexit
Analyse af makroanalytiker Kim Blindbæk

De engelske vælgere har talt. De konservative fik et absolut flertal, og det betyder, at den engelske premierminister Boris Johnson snarest sender sin Brexit-aftale til afstemning i parlamentet allerede på fredag. Vi forventer derfor, at briterne forlader EU senest den 31. januar 2020.
Investorerne har i første omgang taget positivt imod valgresultatet. På den lidt længere bane lurer de besværlige handelsforhandlinger mellem Storbritannien og EU. De forhandlinger vil kunne påvirke pundet i 2020.

Storbritannien er nu på vej ud af EU

Med valgresultatet har Boris Johnson cementeret sin magtposition og kan nu styre Brexit-processen, i den retning han vil, da han ikke længere er afhængig af EU-kritiske stemmer i den konservative parlamentsgruppe.

Næste trin i Brexit-processen vil være, at Boris Johnson igen sender sin Brexit-aftale til afstemning i parlamentet. Og hans absolutte flertal sikrer, at oppositionen ikke har de samme muligheder for at komme med ændringsforslag, der igen kan afspore processen.

Den nuværende Brexit-deadline er udskudt til senest den 31. januar 2020. Hvis parlamentet – som vi venter – stemmer Brexit-aftalen igennem, er vejen banet for et britisk farvel til EU senest den 31. januar næste år. Aftalen med EU giver nemlig briterne mulighed for at forlade EU tidligere, hvis det nødvendige papirarbejde er på plads.

Handelsaftalen kommer nu i fokus

Investorerne tog positivt imod den store valgsejr til De konservative. Det britiske pund steg dagen efter valget omkring 1,5 procent til knap 9 GBP/DKK. Det var det højeste niveau siden sommeren 2016. Samtidig steg den britiske 10-årige statsobligationsrente omkring otte basispoint. Udviklingen på de finansielle markeder skyldes, at en del af Brexit-usikkerheden nu er forsvundet på den korte bane.

I forhold til Brexit-usikkerheden er det vigtigt fortsat at understrege, at Johnsons Brexit-aftale kun er en skilsmisseerklæring, der beskriver, hvordan Storbritannien skal forlade EU. Handelsmæssigt er briterne i øjeblikket sikret af en overgangsordning med EU. Det betyder, at briterne og EU frem til udgangen af 2020 kan handle med hinanden på stort set uændrede vilkår. Overgangsordningen udløber ultimo 2020, men kan forlænges i op til to år.

Mulighed for forlængelse af overgangsordningen

Indtil videre har Boris Johnson dog ikke været interesseret i at forlænge overgangsordningen. Det blev senest gentaget under valgkampen her i december. Vi vurderer dog, at han kan bløde op i løbet af 2020. Det skyldes, at hans store absolutte flertal betyder mindre afhængighed af EU-kritikere internt i partiet, der sandsynligvis ville stejle over en forlængelse af overgangsordningen.
Hvis overgangsordningen ikke forlænges, skal briterne og EU have en handelsaftale på plads inden udgangen af 2020. Det virker meget optimistisk. Uden en handelsaftale på plads risikerer Storbritannien noget, der minder om ”no deal” ved udgangen af 2020. Det vil i praksis betyde, at handlen mellem EU og Storbritannien vil ske på såkaldte WTO-vilkår, hvor mange varer vil blive pålagt told.

De mest optimistiske embedsmænd fra EU og Storbritannien vurderer, at en handelsaftale vil kunne blive forhandlet på plads i løbet af 2020. Det skyldes, at briternes og EUs udgangspunkt på forhånd er ens. Det er dog en meget stor udfordring, at briterne ikke ønsker at være en del af EUs indre marked og heller ikke ønsker fri bevægelighed af arbejdskraft. Derfor vil EU næppe være let at forhandle med i forhold til at bibeholde alle de handelsmæssige fordele, som briterne har i dag.

Pundet kan blive styrket lidt yderligere

Mindre Brexit-usikkerhed taler for, at noget af risikopræmien i pundet skal forsvinde. Det har vi allerede set ske i de seneste måneder, hvor pundet siden august er styrket fra omkring 8 GBP/DKK til i dag omkring 9 GBP/DKK. Vi vurderer, at investorerne fortsat vil være bekymrede for udfaldet af de kommende handelsforhandlinger. Samtidig kører den britiske økonomi i øjeblikket i slæbesporet. Det skyldes blandt andet, at de britiske virksomheder har skruet ned for investeringerne, der er aftaget i seks af de seneste syv kvartaler. Indtil vi har mere klarhed over muligheden for en handelsaftale mellem Storbritannien og EU, vil investorerne næppe skrue voldsomt op for investeringerne. Dén usikkerhed vil efter vores vurdering lægge en dæmper på pundstigningen på tolvmåneders sigt.


Næste artikel