Få et overblik over det skattefri bundfradrag for boligudlejning

Når du udlejer en feriebolig, skal du beskattes af overskud ved udlejning. Hvis du også selv benytter ferieboligen, kan du vælge mellem to forskellige metoder til at opgøre resultatet fra udlejning, som du skal beskattes af: Bundfradragsmetoden (skematisk opgørelse) eller regnskabsmæssig opgørelse. Det gælder, uanset om ferieboligen er beliggende i Danmark eller i udlandet. I denne artikel kan du læse mere om bundfradragsmetoden.

Sådan skal du opgøre lejeindtægten

Ved opgørelse af den samlede lejeindtægt, skal du medtage lejerens betaling for husleje samt alt, hvad lejeren i øvrigt betaler for lejemålet. Det betyder, at lejers betaling for el, vand, varme, rengøring mv. skal medregnes som lejeindtægt.

Bundfradrag for sommerhusudlejning

Udlejer du dit sommerhus, som du også bruger privat, og hvor lejeindtægten indberettes af et udlejningsbureau, kan du få glæde af det skattefrie bundfradrag på 46.100 kr. for 2024. Samtidig er det kun 60 % af den del af lejeindtægterne, som overstiger bundfradraget, der skal medregnes i din kapitalindkomst.

Hvis du selv står for udlejningen, er fradraget i 2024 12.700 kr.

Bundfradrag for sommerhusudlejning

  • Bundfradraget kan ikke overstige den samlede bruttolejeindtægt. Du har ét bundfradrag, for hver fritidsbolig du udlejer.
  • Hvis du udlejer fritidsboligen både gennem udlejningsbureau og via privat udleje, kan du kun opnå ét bundfradrag. Størrelsen af dette bundfradrag kan højst udgøre det maksimale bundfradrag på enten 12.700 kr. eller 46.100 kr. (2024)
  • Hvis du ejer ferieboligen sammen med andre, er det samlede antal ejere kun berettiget til ét bundfradrag tilsammen.
  • Når du anvender bundfradragsmetoden, kan du ikke fratrække udgifter vedrørende ferieboligen. Du skal også betale ejendomsskat og ejendomsværdiskat for hele året.

Læs mere om udlejning af dit sommerhus på SKATs hjemmeside.

Glem ikke skatten

Uanset om du anvender den skematiske opgørelse eller den regnskabsmæssige opgørelse, skal du selvangive overskuddet ved udlejning af ferieboligen som kapitalindkomst. Beskatning af kapitalindkomst sker med 25,7 - 42,6 % (2024), og der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Læs mere om udlejning af dit sommerhus på SKATs hjemmeside

 


Næste artikel