En ordentlig bank kræver en stærk bestyrelse

Efter udskiftninger i Sydbanks bestyrelse i efteråret 2019 er bestyrelsen godt i gang med arbejdet, herunder arbejdet med at få en fuldtallig bestyrelse.

En solid og ordentlig bank kræver en stærk bestyrelse.

Siden september 2019 har Sydbanks bestyrelse tiltrukket sig en del opmærksomhed fra medierne, og desværre har en del af mediedækningen – ubegrundet – stillet spørgsmål ved vores evne til at tiltrække de rette bestyrelseskompetencer. Sandt er, at det er en kompliceret og temmelig langsommelig proces at rekruttere til en banks bestyrelse, da kravene er store, både til de formelle kompetencer og til at blive godkendt af myndighederne. Så det er bestemt ikke umuligt, men det tager tid at finde de rigtige kandidater. I dette tilfælde er det foregået på en god og konstruktiv måde.

En god og grundig proces

– Vi oplever, at visse medier dramatiserer situationen omkring Sydbanks bestyrelse unødigt. Eksempelvis fremstår det, som om rekrutteringen til de pladser, der blev ledige i efteråret, har været besværlig – og det er helt enkelt ikke tilfældet. Tværtimod har vi oplevet en meget stor interesse fra kvalificerede kandidater for at blive en del af Sydbanks bestyrelse. Der er gennemført en god og grundig proces med at rekruttere til bestyrelsen, og der har intet usædvanligt været ved processen, siger bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen.

Bestyrelsen forventes at være fuldtallig inden udgangen af januar

Kravene til bestyrelsesmedlemmer i en SIFI-bank er imidlertid skrappe, og derfor har der undervejs været et meget tæt og godt samarbejde med Finanstilsynet. Sydbank forventer, at bestyrelsen er fuldtallig med de påkrævede kompetencer inden udgangen af januar 2020.


Næste artikel