Har du for mange penge?

Spørgsmålet stiller vores nye forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen i denne artikel, der har fokus på de afgiftsfrie pengegaver, som man hvert år kan give til sine nære familiemedlemmer.

De fleste mennesker synes ikke, at de har for mange penge. Og dog. Ser vi på danskernes samlede kontante opsparinger i de danske banker, står der hele 1.087 mia. kroner. Det er næsten rekord.

Ser vi halvandet år tilbage, blev mange danskere noget misfornøjede ved tanken om, at der skulle betales negativ rente til banken. Det fik mange til at flytte rundt på deres penge, og gav ordet ’pengeproblemer’ en helt ny betydning.

I dag er tiden med negativ rente på opsparingen dog overstået.

Pengeproblemerne er imidlertid ikke gået væk. Hvis du er en af dem med for mange penge, som du gerne vil placere på rette sted, er det værd at bide mærke i de nye beløbsgrænser i skattelovgivningen vedrørende gaver, som gælder fra 2023.

Nye beløbsgrænser for afgiftsfrie gaver får pengegaverne til at vokse næste år 

Pengegaver mellem nære familiemedlemmer i op- og nedgående linje er en almindelig metode til at disponere sin formue på langt sigt. Du og din ægtefælle kan hver især forære op til 71.500 kroner årligt til hvert barn, stedbarn, barnebarn eller til forældrene for den sags skyld, uden at modtageren skal betale skat eller afgift af beløbet. Vil man tilgodese svigerdatteren eller svigersønnen, er det også muligt - dog højst med 25.000 kroner pr. år.

Skattelovgivningen indeholder detaljerede regler om, hvem du kan give pengegaver og hvor meget. Der er ikke frit slag. Vil du forære din bror eller søster en pengegave, falder de normalt uden for ’personkredsen’ af nære familiemedlemmer og de skal betale indkomstskat af pengegaven.

Samlet set kan et par i 2023 tilsammen give op til 143.000 kroner til hvert barn og 50.000 kroner til svigerbørn.

Ønsker man at give pengegaver, der overstiger de årlige beløbsgrænser, skal modtageren som hovedregel betale gaveafgift på 15 pct. af det overskydende beløb.

Da den gaveafgiftsfrie bundgrænse gælder for hver enkelt gavegiver, bør pengene også overføres fra den enkelte forældres egen konto. Har I en fælles konto, kan midlerne også komme derfra.

Gavereglerne er én måde at løse sine ’formueproblemer’ på

Når man vælger at give så store pengegaver, er det både for at få en glidende overlevering af formuen til næste generation, men også for at reducere en fremtidig boafgift (arveafgift) til statskassen.

Et dødsbo har et bundfradrag på 321.700 kroner i 2023. Boet betaler ikke boafgift af arv mellem ægtefæller og registrerede partnere. Er det derimod børn og børnebørn, der arver, betaler boet 15 pct. i boafgift af arv ud over bundfradraget.

Hvis man eksempelvis i løbet af en årrække giver børnene afgiftsfrie gaver for 1 mio. kroner, har man sparet 150.000 kroner i fremtidig boafgift.

Vil du i gang med at overføre penge for at sikre næste generation, er det en god ide at overføre beløbene i begyndelsen af januar hvert år. Så husker man det.

Har du spørgsmål eller brug for vejledning?

Kontakt din rådgiver, så kan vi sammen se på dine muligheder.

Frister for gaveoverførsler inden nytår

Skal du overføre en gave til en modtager, der ikke har en Sydbank-konto:

Så er sidste frist fredag den 30.12. kl 18. som en straksoverførsel.

Vær opmærksom på, at du kun kan oprette en straksoverførsel, hvis du har registreret dit mobilnummer i NetBanken.

Skal du overføre en gave til en anden Sydbank-konto?

Så er fristen fredag den 30.12. kl 21.


Næste artikel