Vil Sydbank nu ikke belåne andelsboliger? Jo, det vil vi sandelig gerne

Vil Sydbank nu ikke belåne andelsboliger? Jo, det vil vi sandelig gerne. 

Essensen er dog, at vi i Sydbank forholder os meget forsigtigt i de store byer, hvor priserne på andelsboliger er fastsat uforholdsmæssigt højt. Det handler om ordentlighed og god rådgivning.

Vi har mange gode kunder, der bor i andelsbolig. Og vi låner også løbende penge ud til kunder, der gerne vil købe en andelsbolig.

Frygt for overophedning i København og Aarhus

Men i visse dele af København og Aarhus kan vi se, at der er en overophedning i en grad, så det begynder at ligne en boligboble. Så her er vi meget forsigtige. Det er ikke noget nyt, vi er begyndt på – tværtimod. Det handler helt enkelt om, at vi vil yde en ordentlig og ansvarlig rådgivning til vores kunder, som i værste fald ellers kan ende i en gældsfælde.

Ny politisk aftale om andelsboliger kan påvirke værdien

I starten af februar indgik et politisk flertal en aftale, der skal skræmme de aggressive boligspekulanter ud af byerne. Konsekvensen kan være, at det kommer til at gå ud over andelsbolighaverne, lyder vurderingerne, der anslog, at andelsboligernes værdi kan reduceres med helt op til 15-20 %. 

Det er dog ikke tilfældet i Sydbank. I Sydbank lavede vi for år siden vores egen beregner på området, fordi vi var bekymrede for udviklingen. Så vores vurderinger af prisen på en andelsbolig har hele tiden været forsigtig - og vi forventer derfor ikke, at dette her kommer til at påvirke vores kunde

Sydbank er dygtig til andelsboliger

Når man kigger på udlånet til andelsboliger i Sydbank, så er udviklingen stabil over år. Den forsigtige tilgang til især visse områder i de store byer er ikke et nyt tiltag, men en del af vores kreditpolitik. Der er med andre ord ikke strammet op på noget.

- Vi er konkurrencedygtige på priserne og faktisk rigtig gode til at finansiere andelsboliger. Så det fortsætter vi naturligvis med – også i de store byer. Men vi forholder os til de reelle værdier på en ejendom, og visse steder er andelsboligerne efter vores mening prissat urealistisk højt. Det betyder, at der af hensyn til kunderne er tilfælde, hvor vi ikke vil medvirke. Men det er fordi, vi vil dem det bedste - ordentlig og ansvarlig rådgivning handler om at finde fornuftige løsninger også på lang sigt, forklarer Karen Frøsig, administrerende direktør i Sydbank.

Hvad er baggrunden for diskussionen om belåning af andelsboliger?

Tidligere brugte man primært offentlige vurderinger, når man skulle værdi sætte andelsboliger. De seneste år er man gået over til valuarvurderinger. Det betyder, at en andelsboligforening beder en valuar/ejendomsmægler om at komme ud og vurdere ejendommens værdi. Valuaren tager udgangspunkt i værdien af en tilsvarende boligudlejningsejendom, hvor værdien sættes ud fra en startforrentning.

En startforrentning er baseret på lejeindtægten og det afkast en investor vil have for at købe ejendommen.

Problemet er, at de startforrentninger, valuarerne bruger, er blevet stadigt lavere i takt med faldet på de generelle renteniveauer. Dermed bliver værdierne skruet op.

Når renten stiger en dag, må man forvente, at værdien af ejendommen falder tilsvarende. Og i værste fald kan kunderne så ende i en gældsfælde. Derfor er Sydbank meget forsigtig med at låne ud i visse områder af de store byer. .


Næste artikel