Højt afkast i 2019

Højt afkast i 2019

Danske børsnoterede aktier gav et afkast på 29,1% i 2019, og på det danske obligationsmarked var afkastet 2,2%. Det danske aktie- og obligationsmarked havde ved udgangen af 2019 en markedsværdi på hhv. 2.938 mia. kr. og 4.216 mia. kr., viser tal fra Danmarks Nationalbank.

Aktierne i C25-indekset, der udgør ca. 88% af det danske aktiemarked, leverede et samlet afkast på 28,8% i 2019.
De fem bedste performende selskaber i indekset var DSV (78,6%), Simcorp (72,3%), Ørsted (61%), Carlsberg (46,9%) og Genmab (39,1%).

For obligationerne var det særligt fastforrentede obligationer, som gav et højt afkast. Fastforrentede obligationer udgør 2.206 mia. kr. og havde et afkast på 4,1% i 2019. Det er det største i tre år, hvilket primært skyldes kursgevinster i forbindelse med faldet i de lange renter. Fastforrentede realkreditobligationer med en løbetid på 30 år står for halvdelen af det fastforrentede obligationsmarked.

Afkast i 2019

Prognosen for 2020: Hvor skal markederne hen?

På aktiemarkederne forventer vi beherskede positive afkast i år, men investorerne bør være klar til store udsving. Centralbankerne fortsætter med at levere lavrente- og likviditetslykkepiller, og det efterlader aktier som et attraktivt alternativ for mange.

Vi forventer også, at renterne vil forblive lave i 2020. Aktierne er ganske vist ikke billige, og analytikernes forventninger til indtjeningsfremgangen i år er for optimistiske.

Regnskabssæsonen i de kommende uger kan skabe en bedre sammenhæng mellem analytikernes forventninger og selskabernes reelle indtjeningsmuligheder i år, men ikke uden skuffelser. På kort sigt øger coronavirusudbruddet risikoen for kursfald, men det kan i givet fald vise sig at være gode købsmuligheder.

Kontakt din investeringsrådgiver i Sydbank og hør om dine muligheder for investering i 2020.


Næste artikel