Husk at tjekke tallene i din årsopgørelse

Du kan se årsopgørelsen for 2022 på Skattestyrelsens hjemmeside senest den 13. marts.

Hvad enten du har fået penge igen eller skal betale penge tilbage, er det vigtigt, at du selv tjekker dine tal. Her er en guide fra Sydbanks skatteafdeling til punkter, du skal være særlig opmærksom på.

Tjek også guiden "Find dine fradrag" på Skattestyrelsens hjemmeside.

Aktier og andre værdipapirer

Køb og salg af aktier og investeringsbeviser indberettes til Skattestyrelsen, der beregner gevinster/tab via deres værdipapirsystem. Du skal dog selv kontrollere, om tal og beregninger er korrekte.

Køb før 2010 er ikke indberettet automatisk, så dem skal du selv registrere i Skattestyrelsens værdipapirsystem. Her skal du også registrere, om du den 31.december 2005 havde børsnoterede aktier og investeringsbeviser for over eller under 136.600 kr. (ægtefæller: 273.100 kr.). Det er vigtigt, da gevinster er skattefri, og tab ikke er fradragsberettiget på papirer, købt før 1. januar 2006, hvis du lå under disse grænser.

Gevinst og tab på obligationer beregnes ikke automatisk, så det skal du selv tilføje i årsopgørelsen i rubrik 32 eller 40. 

Du kan åbne "Værdipapirsystemet" ved at logge på skat.dk. Vælg ”Årsopgørelse” og ”Ret årsopgørelse” og klik derefter på lommeregneren ud for et af værdipapirrubrikkerne – fx rubrik 66.

Befordringsfradrag (rubrik 51 på årsopgørelsen)

Du kan få fradraget, hvis du kører mere end 24 kilometer om dagen mellem hjem og arbejde. Du skal derfor selv tilføje de dage, du reelt har kørt til dit fysiske kontor for at arbejde.

Du skal være særlig opmærksom, hvis du har skiftet arbejde eller er flyttet i løbet af året. Alt lønnet arbejde tæller – også studiejobs.

Har du lagt fradraget ind i din forskudsopgørelse?

Har du mange kilometer til arbejde, har du måske allerede lagt fradraget ind i din forskudsopgørelse, for at få dit fradrag løbende henover året. Men når du får den foreløbige årsopgørelse, er kørselsfradraget forsvundet. Så skal du taste det hele igen, hvis du ikke vil snyde dig selv. 

Hvis tallene passer og der står, at der skal betales restskat, så få det overstået med det samme. Det sparer morarenter.   

Håndværkerfradrag/servicefradrag (rubrik 460/461 på årsopgørelsen)

Reglerne for håndværkerfradrag er ophævet pr. 1. april 2022. Det betyder, at du i 2022 kun kan få fradrag for arbejde udført senest 31. marts 2022 og kun, hvis det er betalt senest 31. maj 2022

Der gives fradrag pr. person i husstanden, der er fyldt 18 år, dog højst 12.900 pr. person. Husk, at det kun er udgiften til arbejdsløn, der er fradragsberettiget, og arbejdet skal stå på listen over godkendte ydelser.

Se mere om godkendte ydelser 

Du skal have betalt med betalingskort, MobilePay, på indbetalingskort, via Netbank, i banken eller på posthuset. Betaling med kontanter giver ikke fradrag.

Reglerne for servicefradrag fortsætter. Du kan derfor stadig få fradrag for eksempelvis rengøring, børnepasning og havearbejde i hele 2022. Grænsen er 6.400 pr. person, og der skal være betalt senest 28. februar 2023.

Iværksætter- og etableringskonto (rubrik 27/57 på årsopgørelsen)

Hvis du har planer om at starte din egen virksomhed, kan du få fradrag for indskud på iværksætterkonto og etableringskonto. De penge, du sætter ind (eller investerer i obligationer), kan du bruge, når du starter din virksomhed. Du skal selv tilføje indskud på årsopgørelsen. For at få fradrag for 2022 skal indskuddet på etablerings-/iværksætterkonto være foretaget senest den 15. maj 2023.

Pension

Indbetalinger til pensionsordninger kommer automatisk på årsopgørelsen. Ved indbetaling på ratepension eller ophørende livrente er der et samlet fradragsloft på 59.200 kr. i 2022. Du skal dog være opmærksom på, at der gælder særlige fradragsregler ved indbetalinger på privat livsvarig livrente. Kontakt din rådgiver, hvis du har brug for hjælp til at opgøre dit fradrag.

Har du indbetalt for meget på ratepension, skal du tage stilling til, om du vil have beløbet udbetalt uden afgiftsmæssige konsekvenser, eller om du ønsker beløbet overført til en livsvarig livrente, så du får fradrag for denne indbetaling. Er du i tvivl, så spørg din rådgiver.

Provision

Har du fx betalt garanti- eller stiftelsesprovision til banken, kan det i visse tilfælde trækkes fra på lige fod med renteudgifter. Løbende provisioner indberettes til Skattestyrelsen og burde derfor være med på årsopgørelsen. Du kan også trække visse engangsprovisioner fra, hvis løbetiden på lånet/garantien er under 2 år, men du skal selv tilføre dem på årsopgørelsen.

Brug evt. rubrik 39 med minus foran beløbet.

Renteudgifter og -indtægter

Renteudgifter og -indtægter i danske banker kommer automatisk på årsopgørelsen.

Private renteudgifter/-indtægter skal du selv skrive på årsopgørelsen i rubrik 39/44; det samme gælder, hvis långiver/låntager bor i udlandet.

Beskatning af gevinst og tab fra salg af investeringsbeviser

Det er en god idé at kontrollere, om oplysningerne, som Skattestyrelsen har modtaget via dit pengeinstitut, er korrekte. For at lette dit arbejde kan du se en guide, som Investeringsforeningen Sydinvest har udarbejdet. Her kan du se, hvad der skal indberettes på din årsopgørelse, og hvordan udbetalte udbytter samt gevinst og tab fra salg af investeringsbeviser fra bl.a. Sydinvest skal beskattes. Det er kun de investeringer, du har foretaget for frie midler, som skal med på årsopgørelsen. Har du købt investeringsbeviser i forbindelse med en pensionsordning, vil de ikke fremgå af din årsopgørelse, da skatten her trækkes automatisk.

 Se Sydinvests guide her

Hvad skal du tjekke på årsopgørelsen i forbindelse med investeringsbeviser?

Hvad angår beskatningen af investeringsbeviser, bliver opgørelsen kun aktuel, hvis du kan svare ja til et eller flere af følgende spørgsmål:

  • Har du solgt investeringsbeviser i 2022?
  • Har du beviser i lagerbeskattede afdelinger for frie midler?
  • Har du fået udbetalt udbytte i 2022?

Næste artikel