Husk at tjekke din forskudsopgørelse for 2022

Husk at tilpasse din forskudsopgørelse for 2022, hvis dit liv ændrer sig

Den 18. november 2021 blev forskudsopgørelsen frigivet fra Skattestyrelsen. Det er forskudsopgørelsen som er styrende for, hvilken skat du skal betale i løbet af 2022. Derfor kan det være en god ide at kigge den igennem og lave rettelser, så du kommer til at betale den rigtige skat løbende og slipper for en ubehagelig restskat i 2023. 

Skattestyrelsen udfylder automatisk forskudsopgørelsen. Derfor vil du også opleve, at de har estimeret, hvilken løn du vil få i 2022, og muligvis også hvilke fradrag du har ret til, baseret på dine tidligere års indkomst og fradrag. Yderligere vil du blive mødt med de felter, som Skattestyrelsen tænker er mest relevante for dig.   

Nina Sønderskov Petersen fra Sydbanks Skatteafdeling deler her nogle tips til, hvordan du får udfyldt forskudsopgørelsen bedst, og hvilke punkter du skal være særligt opmærksom på. 

Hvornår skal du tilpasse opgørelsen, hvis din indkomst bliver større eller mindre?

Hvis du allerede nu ved, at du får en bonus i 2022, skal på barselsdagpenge eller gå på efterløn eller pension, kan det være en rigtig god ide at tage et ekstra kig på din forskudsopgørelse. 

Hvis du er startet som selvstændig i 2021 og forventer at fortsætte i 2022, kan det også være en god ide at give din forskudsopgørelse lidt ekstra opmærksomhed.    

Sådan ændrer du din indkomst på forskudsopgørelsen

Løn, feriegodtgørelse, feriepenge og værdien af skattepligtige personalegoder, hvor der skal betales AM-bidrag, registreres i feltnr. 201. Dagpenge og lign., hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag, skal registreres i feltnr. 304, og kontanthjælp/fleksydelse og lign. i feltnr. 216. 

Overskud af selvstændig virksomhed registreres i felt 221. Forventer du at få underskud af din selvstændige virksomhed, kan det registreres i felt 435. 

Få et overblik over de forskellige fradrag

Her kan det være svært at finde de rigtige felter, da der er mange felter vedr. fradrag. Fradragene er delt i tre:

  • Fradrag i den personlige indkomst
  • Fradrag i kapitalindkomst
  • Ligningsmæssige fradrag

Fradrag i den personlige indkomst

De typiske fradrag i den personlige indkomst er indbetaling til pension eller indskud på iværksætter- eller etableringskonto. Fradragene i den personlige indkomst har en fradragsværdi på ca. 37 %. 

Hvis du indbetaler til en privat ratepension eller livrente, kan det også være en god ide at rette forskudsopgørelsen for at få fordelt fradraget udover hele året. Privat ratepension kan registreres i feltnr. 416, og privat livrente kan registreres i feltnr 436. 

Indbetaling til iværksætter- og etableringskonto kan påføres forskudsopgørelsen eller årsopgørelsen, når du endeligt har taget beslutning om at indbetale pengene til senere etablering af virksomhed.   

Fradrag i kapitalindkomst

I denne kategori har de fleste fradrag til enten realkreditlån, banklån eller SU-lån, hvoraf der betales renter. Kapitalindkomst har en fradragsværdi på ca. 26 %. 

Sådan ændrer du dine rentefradrag på forskudsopgørelsen

- Venter du på at overtage hus eller lejlighed og allerede har finansieringen på plads, er det meget relevant at tage et kig på din forskudsopgørelse. Yderligere hvis du i 2021 har omlagt lån, indfriet lån eller lign. vil det også få en betydning for dit skattefradrag og dermed din skat i 2022, forklarer Nina Sønderskov Petersen, skattekonsulent i Sydbank. 

Realkreditlån skal registreres i feltnr. 483, og renteudgifter til pengeinstitutter skal registreres i feltnr. 481. Renteudgifter vedr. SU-lån kan registreres i felt 489. Gevinst/tab på investeringsbeviser er felt 330 eller 239. 

Få styr på de ligningsmæssige fradrag

I denne kategori er befordring, faglige kontingenter, bidrag til A-kasse, beskæftigelsesfradrag, jobfradrag, ekstra pensionsfradrag og andre. Ligningsmæssige fradrag har en fradragsværdi på ca. 26 %. Skattestyrelsen har ud fra din indkomst allerede beregnet beskæftigelsesfradrag og jobfradrag, da disse er afhængige af din indkomst. 

Sådan ændrer du kørselsfradrag/befordring

Har du lavet en aftale med din arbejdsgiver om faste hjemmearbejdsdage eller fået kortere eller længere til job, vil det også være relevant at kigge på, om felt 417 er automatisk udfyldt af Skattestyrelsen. Hvis Skattestyrelsen har indsat et beløb, som de mener, du skal have i fradrag, kan du kontrollere beløbet ved at klikke på den lille lommeregner. Du kan acceptere beløbet, ændre det eller helt fjerne det og vente med at rette din årsopgørelse til marts 2023. 

Fagligt kontingent og A-kasse – det kan du trække fra

Du kan få fradrag for dit årlige kontingent til din fagforening, dog højst 6.000 kr. Hvis du betaler 400 kr. om måneden, kan du få fradrag for 12 x 400 kr. = 4.800 kr. Hvis du betaler mere end 500 kr. om måneden, skal du kun skrive 6.000 kr. på din forskudsopgørelse. Det kan rettes i felt 458. 

Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, bidrag til efterløn og fleksydelsesordning. Det samlede beløb skal registreres i felt 439. 

Er du berettiget til ekstra pensionsfradrag?

Når du eller din arbejdsgiver indbetaler til enten ratepension eller andre pensionsordninger med løbende udbetalinger bliver der beregnet et ekstra pensionsfradrag, som også er et ligningsmæssigt fradrag. Fradraget beregnes som en procentdel af dine og din arbejdsgivers indbetalinger til pensionsordninger, dog højest et beløb på 75.600 kr. i 2022. Procenten afhænger af, hvor mange år der er til det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen. 

Husk at rette din forskudsopgørelse løbende

Nina Sønderskov Petersen anbefaler, at du en gang eller to om året taget et kig på din forskudsopgørelse. Hun kigger selv på sin forskudsopgørelse i august, hvor hun oftest holder sommerferie og samtidig gør status over årets første måneder. Hun anbefaler yderligere, at du retter din forskudsopgørelse, hvis dit liv ændrer sig. Det kan fx være nyt arbejde, hvor du får højere/lavere løn og samtidig kortere/længere til job, eller du måske har valgt at sige dit job op. Og ligeledes hvis du køber eller sælger hus eller lejlighed og dermed optager eller indfrier lån. 

Hvis du i løbet af året bliver gift eller skilt, er det også relevant at rette din forskudsopgørelse forholdsvis hurtigt, da sambeskatning som udgangspunkt indtræder eller ophører. Ægtefæller bliver nemlig sambeskattet i kapitalindkomst og aktieindkomst. Det kan have en betydning for din samlede skat, hvis du i starten af året har fået aktieudbytte og bliver skilt i slutningen af året, da sambeskatning ophører for hele det år, du er blevet skilt. 


Næste artikel