Tjek tallene i din årsopgørelse

Årsopgørelsen for 2019 kan ses på Skattestyrelsens hjemmeside fra den 9. marts. Hvad enten du har fået penge igen, eller du skal betale penge tilbage, er det vigtigt, at du selv tjekker dine tal. Du har nemlig pligt til at rette eventuelle fejl. Og selvom flere og flere oplysninger er fortrykte, er de ikke nødvendigvis korrekte, ligesom der kan være tal, Skattestyrelsen ikke har modtaget automatisk.

Du bør derfor kontrollere tallene på årsopgørelsen grundigt.

Her er en guide fra Sydbanks skatteafdeling til punkter, du skal være særlig opmærksom på:

 

Aktier og andre værdipapirer

Køb og salg af aktier og investeringsbeviser indberettes til Skattestyreslen, der beregner gevinster/tab via deres værdipapirsystem. Du skal dog selv kontrollere, om tal og beregninger er korrekte. Køb før 2010 er ikke indberettet automatisk, så dem skal du selv registrere i Skattestyrelsens værdipapirsystem. Her skal du også anføre, om du den 31.december 2005 havde børsnoterede aktier og investeringsbeviser for over eller under 136.600 kr. (ægtefæller: 273.100 kr.). Dette er vigtigt, da gevinster er skattefri, og tab ikke fradragsberettiget på papirer, købt før 1. januar 2006, hvis du lå under disse grænser.

Gevinst og tab på obligationer beregnes ikke automatisk, så det skal du selv påføre årsopgørelsen i rubrik 32 eller 40.

Værdipapirsystemet åbnes ved at logge på Skattestyrelsen TastSelv, vælge ”Årsopgørelse” og ”Ret årsopgørelse” og derefter ”Aktie- og investeringsbeviser”.

Befordringsfradrag (rubrik 51 på selvangivelsen)

Du kan få fradraget, hvis du kører mere end 24 kilometer om dagen mellem hjem og arbejde. Udgangspunktet er, at Skattestyrelsen beregner fradraget og fører det på din årsopgørelse. Tjek, om antal kilometer svarer til det reelt kørte, og om antal arbejdsdage er korrekt. Du skal især holde øje med tallene, hvis du har skiftet arbejde eller er flyttet i løbet af året. Alt lønnet arbejde tæller – også studiejobs.

Håndværkerfradrag (rubrik 460 på selvangivelsen)

Håndværkerfradraget (servicefradraget) giver fradrag på op til 6.100 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens håndværkerydelser giver fradrag på op til 12.200 kr. pr. person. Der gives fradrag pr. person i husstanden, der er fyldt 18 år.  Husk, at det kun er udgiften til arbejdsløn, der er fradragsberettiget, og arbejdet skal stå på listen over godkendte ydelser.

Se listen på SKATs hjemmeside 

Du kan få fradrag i 2019 for arbejde udført i 2019, hvis det er betalt senest den 29. februar 2020. Det gælder, uanset om du har betalt med betalingskort, MobilePay, på indbetalingskort, via netbank, i banken eller på posthuset. Betaling med kontanter eller check giver ikke fradrag. Fradraget skal indberettes i Skattestyrelsens TastSelv-system senest 1. maj 2020.

Iværksætter- og etableringskonto (rubrik 27/57 på selvangivelsen)

Hvis du har planer om at starte din egen virksomhed, kan du få fradrag for indskud på iværksætterkonto og etableringskonto. De penge, du sætter ind (eller investerer i obligationer), kan du bruge, når du starter din virksomhed. Du skal selv påføre indskud på årsopgørelsen. For at få fradrag for 2019 skal indskuddet på etablerings-/iværksætterkonto senest være foretaget den 15. maj 2020.

Pension

Indbetalinger til pensionsordninger kommer automatisk på årsopgørelsen. Ved indbetaling på ratepension eller ophørende livrente er der et samlet fradragsloft på 55.900 kr. i 2019.

Har du indbetalt for meget, skal du tage stilling til, om du vil have beløbet udbetalt uden afgiftsmæssige konsekvenser, eller om du ønsker beløbet overført til en livsvarig livrente og få fradrag for denne indbetaling. Er du i tvivl, så spørg din bankrådgiver.

Provision

Har du fx betalt garanti- eller stiftelsesprovision til eksempelvis banken, kan de i visse tilfælde trækkes fra på lige fod med renteudgifter. Løbende provisioner indberettes til SKAT og burde derfor være med på årsopgørelsen. Du kan også trække visse engangsprovisioner fra, hvis løbetiden på lån/garanti er under 2 år, men du skal selv påføre dem årsopgørelsen. Brug evt. rubrik 39 med minus foran beløbet.

Renteudgifter og -indtægter

Renteudgifter og -indtægter i danske banker kommer automatisk på årsopgørelsen.

Private renteudgifter/-indtægter skal du selv påføre årsopgørelsen i rubrik 39/44; det samme gælder, hvis långiver/låntager bor i udlandet.

Beskatning af gevinst og tab fra salg af investeringsbeviser

Det er en god idé at kontrollere, om oplysningerne, som Skattestyrelsen har modtaget via dit pengeinstitut, er korrekte. For at lette dit arbejde, har vedhæfter vi her en guide, som Investeringsforeningen Sydinvest har udarbejdet. Guiden kan give dig viden om, hvad der skal indberettes på din årsopgørelse, og hvordan udbetalte udbytter samt gevinst og tab fra salg af investeringsbeviser fra bl.a. Sydinvest skal beskattes. Det er kun de investeringer, du har for frie midler, som skal med på årsopgørelsen. Har du købt investeringsbeviser i forbindelse med en pensionsordning, vil de ikke fremgå af din årsopgørelse, da skatten her trækkes automatisk.

Hvad skal du tjekke på årsopgørelsen i forbindelse med investeringsbeviser?

Hvad angår beskatningen af investeringsbeviser, bliver opgørelsen kun aktuel, hvis du kan svare ja til et eller flere af følgende spørgsmål:

  • Har du solgt investeringsbeviser i 2019?
  • Har du beviser i akkumulerende afdelinger for frie midler?
  • Har du fået udbetalt udbytte i 2019?

Se Sydinvests skatteguide


Næste artikel