Pengeuge 2021: Vi når ind til de unge gennem personlig dialog

Sydbank må i år sammen med andre pengeinstitutter pga. corona afstå fra at sende engagerede ansatte ud i skoleklasserne for at forklare om renter, gæld, opsparing, budget og andre vigtige begreber. Og det er lidt ærgerligt, mener Henning Dam, for Pengeugen er en rigtig god mulighed for skabe kontakt og opnå dialog med de unge om økonomi.

- Undervisning i økonomi fylder ikke ret meget i skolernes undervisning. Pengeugen er en chance for at møde unge og forklare, hvem vi er, og hvordan økonomi grundlæggende hænger sammen? Børn har ikke rigtig noget forhold til bank. Det er bare et pengekort, forældrene klarer resten, fortæller han om sin erfaring fra egne børn, der går i 3. og 6. klasse.

Pengeugen giver bankerne mulighed for at vise ansigt overfor de unge og fortælle, hvorfor viden om økonomi er vigtig, siger han.

- Vores vigtigste redskab er den personlige dialog. Unge lever i en foranderlig verden med mange økonomiske udfordringer. Vi må alle tage et medansvar for, at de kommer trygt og godt i gang.

 Henning Dam, bankdirektør i Sydbank - unge får ikke nok undervisning i økonomi

Henning Dam: Unge får ikke nok undervisning i økonomi i skolen i det daglige. Pengeugen er en vigtig anledning til at starte en dialog og få italesat spørgsmål, som man ikke får hul på i hjemmet eller i klassen. Det give svage elever mulighed for at deltage. 

Unge og gæld

Hvert år i forbindelse med Pengeugen udgiver Finans Danmark en stor undersøgelse af unges økonomiske forhold. Rapporten ”Unge, gæld og opsparing” afslører, at en stor del af de unge oplever betydelig gæld, fra omkring to år efter de er flyttet hjemmefra. Corona-pandemien har dog haft en uventet positiv effekt på gældssituationen. Antallet af anmeldelser af unge til gældsregistreret RKI er faldet betydeligt. I rapporten står blandt andet:

”Da coronakrisen har lukket meget af de unges sociale byliv ned, har den sandsynligvis bidraget til, at noget overforbrug er faldet bort – hvilket trækker i retning af færre RKI-registrerede”.

Men det er desværre ikke nok til at stemme op for en overordnet tendens. Unge er fortsat overrepræsenteret i RKI i forhold til deres aldersgruppe, og gældsagernes størrelse er vokset. Det betyder, at den samlede ungegæld i registeret er vokset, hvilket igen kan have noget med nedlukningerne at gøre, står der i rapporten.

”….en større andel af de unge kan være endt i RKI som følge af ledighed, indkomstnedgang og en trængt økonomi. Det kan trække i retning af flere af de større gældssager, ikke mindst for unge i midt og slutningen af 20’erne, der er kommet ud på arbejdsmarkedet og har etableret sig med relativt meget gæld og høje, faste månedlige udgifter”

Dialogen med rådgiveren er vigtig

Gældsproblematikken blandt unge er et vigtigt emne at tage fat på, mener Henning Dam.

- Unge lokkes nemt, vi er i en verden, hvor det gælder om at være med på det nyeste, hvor alt udstilles for at være smart og moderne. Men det kan blive en dyr vej at gå ind i det game. De, der klarer at spare lidt op, får meget store økonomiske fordele på den lange bane, siger han.

Fejltagelser som ung følger mennesker langt op i livet. Bordet fanger, det betyder, at man kommer senere i gang med at kunne indfri sine drømme, fortæller Henning Dam.

- Økonomisk kompetence handler om at lære at tage de gode valg. I stedet for at bruge alle pengene på forbrug eller måske endda gældsætte sig, så gør det en forskel, hvis man kan sætte penge til side til at kunne spare op. Det gør en stor forskel, når man skal i gang med sin første store investering, som jo oftest er køb af fast ejendom.

Rådgivning er et privat rum, hvor den unge kan lære om økonomi

Det er her dialogen med rådgiveren kommer ind, forklarer Henning Dam. Det handler om den gode samtale med en rådgiver, der kommer hele vejen rundt. Det er et privat rum, hvor drømme og forestillinger om fremtiden har sin helt berettigede plads. Rådgiveren kan pege på, hvordan økonomien skal sættes sammen, så de unge er i stand til at nå ønskede mål. 

- Vi skal kunne tage den snak, som sætter tanker og overvejelser i gang hos den unge. Hvordan er det, jeg forholder mig til min økonomi nu? Hvilken betydning har det for min fremtid!

Og det er her, Pengeugen har sin styrke og berettigelse, forklarer bankdirektøren.

- Det giver eleverne mulighed for at deltage i en samtale, som de måske ikke fører i hjemmet og i skolen, vi ved fx fra egne undersøgelser, at forældre føler sig udfordret i forhold til at tale økonomi med børnene, og at økonomi i mange tilfælde er et sensibelt og ofte skamfuldt tema for børn.

De unge er tilbage i filialerne

Sydbank gennemførte i efteråret en større omorganisering. Unge kunder op til 29 år var hidtil blevet serviceret gennem en separat online kundecentral. Men derved mistede banken også muligheden for at føre den personlige og nære dialog. Det var ikke den rigtige tilgang, da de unge i mange tilfælde efterspurgte en lokal rådgiver, som der kunne skabes tillid til. 

- Vi skal møde de unge i øjenhøjde og vi skal have en ægte dialog, som giver værdi. Lykkes vi med det, så er den unge måske også vores fremtidige kunde, når huset skal købes, bilen finansieres, eller penge sættes af til pensionen, siger Henning Dam.

Han er derfor sikker på, at det er en god disposition igen at servicere de unge kunder gennem filialerne med en tæt kontakt til en rådgiver, hvis det ønskes.

- Vi må ikke fejle på, at vi ikke investerede i den kommende generation. Jeg mener, det er en vigtig del af vores omdømme som en bank, som skaber tillid og forståelse til vores forretning, siger han.

Den digitale økonomi

Mange børn og unge er digitalt indfødte, de er hurtige til at forstå digital teknik og tage det til sig i hverdagen. Men teknisk forståelse er ikke det samme som evnen til at gennemskue økonomiske konsekvenser. Unges gældssituation kan være tegn på, at den digitale økonomi giver særlige udfordringer. Som rapporten fra Finans Danmark påpeger, så er det særligt unges socialt betingede overforbrug, som kan føre på afveje.  

- Den digitale økonomi giver helt klart nogle udfordringer i forhold til forbrug. De unge har ingen kontanter, de har en mobil. Men uden kontanter kan det være svært at få styr på, hvad penge er, hvor de kommer fra og ikke mindst, hvordan man får gode vaner omkring forbrug og opsparing, siger Henning Dam.

På den anden side er den digitale økonomi fremtiden, mener han. Det er nemt med digitale penge, det giver transparens omkring den personlige økonomi, og du kan følge dit forbrug med et tastetryk i din mobilbank.

Vi lærer gennem vores fejl

Men vi har stadigvæk et stykke vej at gå, indrømmer bankdirektøren.

- Jeg tror dog, at den digitale økonomi på sigt vil være med til at styrke de økonomiske kompetencer hos næste generation. En fejldisposition kan være fatal, men det kan også være en læring, det kommer man ikke uden om. Det gælder dog om at inddæmme omfanget af skaden, hvis man kommer lidt på afveje, og der skal vi være vores ansvar som bank bevidst. Vi skal turde være offensive og tage kontakt til de unge. Vi har som bank en god indsigt i den unge kundes økonomi og forbrugsmønster. Derfor må vi sikre, at vi får en god drøftelse om deres økonomiske situation, om det så er online, telefonisk eller ansigt til ansigt.

Henning Dam vender tilbage til Pengeugen, som han anser for at være en vigtig indsats overfor børn og unge som forberedelse til voksenlivet.

- Det er forældrene, som bærer hovedansvaret sammen med skolen. Men vi har som bank et medansvar. Det er en del af det at være en bæredygtig bank.

 


Næste artikel