Store skvulp på markederne!
Analyse ved chefanalytiker Søren V. Kristensen

Stor uenighed mellem aktiemarkedet og obligationsmarkedet – hvem får ret?

De finansielle markeder har i årets første kvartal været præget af store kursstigninger på både aktier og obligationer. Det har presset renterne ned og sørget for, at investorerne mange steder allerede har indhentet langt størstedelen af det, som man tabte i slutningen af 2018, som ellers var det dårligste år på aktiemarkederne siden 2008. På mange måder har der altså, særligt i årets første to måneder, været tale om en nærmest jublende stemning på aktiemarkederne.

Våbenhvile i handelskrigen mellem USA og Kina

Investorernes genfundne optimisme kan tilskrives flere faktorer. Det er blandt andet handelskrigen mellem USA og Kina, hvor det i stigende grad virker sandsynligt, at parterne får vekslet den nuværende våbenhvile til en decideret fredsaftale. De seneste meldinger går på, at de to lande nu er kommet så langt, at man har rammerne for en aftale på plads. Forhandlingerne er altså gået ind i den afsluttende fase, hvor selve ordlyden af en aftale fastlægges.

Det har i den grad kunnet aflæses på de finansielle markeder. Det betyder så til gengæld, at investorerne i store træk har taget forskud på glæderne. Derfor ser vi næppe en kæmpestor reaktion på markederne, hvis USA og Kina skulle blive enige om en aftale. Det vil dog uden tvivl blive taget vel imod og kan være med til at danne et grundlag for, at den gode stemning varer ved. Omvendt må man sige, at investorerne bliver slemt skuffede, hvis forhandlingerne, mod vores forventning, skulle bryde sammen.

Centralbankerne spiller med

De store centralbanker har i den grad også været en medspiller i de seneste måneders store kursstigninger. Både Den Europæiske Centralbank (ECB) og den amerikanske forbundsbank (Fed) har i de seneste måneder præsteret en kovending af de større. Mest udtalt i USA, hvor Fed så sent som i december hævede renten og lagde op til fortsatte gradvise renteforhøjelser. Den retorik er nu erstattet af signaler om, at renten ikke bliver hævet i indeværende år, og faktisk udelukker Fed ikke, at en rentenedsættelse kan komme på tale. I Europa har ECB nærmest garanteret investorerne, at renten ikke bliver hævet i 2019.

Svage nøgletal – bl.a. i Tyskland

Det har givet luft under vingerne på aktiemarkedet og dæmpet frygten hos de investorer, som var begyndt at bekymre sig for, om de høje renter ville afspore det økonomiske opsving. Samtidig sendte det et signal om, at særligt Fed i høj grad bekymrer sig om aktieinvestorernes ve og vel. Det er naturligvis en fordel for aktiemarkederne, men vi må ikke glemme, at kovendingen hos centralbankerne i høj grad også udspringer af, at vi har fået særdeles svage nøgletal i de seneste måneder. Særligt i Tyskland, hvor de seneste nøgletal peger på, at den tyske industri faktisk oplever decideret tilbagegang for tiden.

Brexit uden afklaring

Samtidig rumsterer Brexit fortsat i baggrunden, hvor det britiske parlament gang på gang afviser både Theresa Mays Brexit-plan og alle de andre alternativer, som bliver lagt frem. Det kan i sidste ende betyde, at briterne ender med at ryge ud af EU helt uden aftale. Det scenarie er der dog heller ikke flertal for i det britiske parlament, men i takt med, at vi nærmer os den forlængede Brexit-frist i næste uge, stiger risikoen for et no-deal. Det er naturligvis også et risikoscenarie.

Todelt stemning på de finansielle markeder

Usikkerheden omkring Brexit og de svage nøgletal kan man også aflæse på de finansielle markeder, hvor vi i høj grad observerer en todelt stemning. For mens aktieinvestorerne er i fremragende humør, så afspejler det store rentefald langt ude på rentekurven, at obligationsinvestorerne har et meget sort syn på fremtidsudsigterne. Vi har i den seneste tid også set, at en normalt pålidelig recessionsindikator, den amerikanske rentekurve, har blinket rødt. Simpelthen fordi de korte renter på nogle horisonter har været højere end de længere renter. Rentekurven er altså inverteret.

Det har tidligere været et signal om, at amerikansk økonomi går i recession indenfor et år eller to. Selvom det langtfra er sikkert, så er det ikke helt ulig de forventninger, vi har til amerikansk økonomi. Derfor er det altså også en meget mørk sky i horisonten. Helt generelt må man bare sige, at usikkerheden på de finansielle markeder er stor. Det afspejles meget godt i den uenighed, der tilsyneladende er mellem aktie- og obligationsinvestorerne.

Opsvinget har sandsynligvis toppet

På et tidspunkt inden længe vil vi blive klogere på, om det er aktie- eller obligationsinvestorerne, der har fat i den lange ende. På kort sigt mener vi sådan set, at det med overvejende sandsynlighed er aktieinvestorerne. Vi kan dog også få øje på nogle store usikkerhedsmomenter, og man skal ikke være blind for, at vi efterhånden er langt inde i et opsving, som med stor sandsynlighed allerede har toppet.

Du skal forblive tro mod din strategi

Spørger man vores aktieanalysechef, Jacob Pedersen, er rådet fortsat, at man skal være tro mod sin strategi. Derfor kan de seneste måneders kursfest også være en anledning til at undersøge, om aktierne nu fylder mere end tilsigtet i porteføljen. Hvis det er tilfældet, så kan det være en god ide at få nedbragt andelen af aktier en anelse igen.


Næste artikel