Grøn omstilling er mest for de store

Den grønne omstilling fylder efterhånden mere og mere på radaren hos virksomheder og forbrugere. Faktisk er det svært at få øje på et større og mere strukturelt tema for de danske virksomheder over de kommende år. Vi har i en rundspørge blandt 271 danske virksomheder taget temperaturen på den grønne omstilling. Undersøgelsen viser, at den grønne omstilling primært er et tema for de store virksomheder. Det kan være et benspænd for den grønne omstilling, for mere end 90 procent af de danske virksomheder har mellem 1 og 50 ansatte. Heldigvis ser mange virksomheder muligheder i den grønne omstilling.

De færreste er i tvivl om, at den grønne omstilling er og vil være én af de store temaer over de næste år. Det er dog ikke alle steder, at den grønne omstilling allerede nu er blevet et stort tema. Samtidig er det langtfra alle virksomheder, som mærker et pres for at komme i gang med at blive mere grønne. Vi har hen over efteråret spurgt 271 virksomheder ind til den grønne omstilling, og det er der kommet flere interessante pointer ud af.

Først og fremmest kan vi konstatere, at mere end en tredjedel af virksomhederne ikke mærker noget pres for at komme i gang med den grønne omstilling. Omvendt betyder det så, at to tredjedele af virksomhederne nu mærker et konkret pres for at reducere deres belastning på miljøet. Besvarelserne viser også, at det særligt er kunderne, som presser virksomhederne i den retning. Det er et vidnesbyrd om forbrugernes magt, men også den rolle som almindelige forbrugere spiller i den grønne omstilling.

Figur 1 
Spørgsmål: Hvem udøver det største pres for at din virksomhed skal blive mere grøn?

Kilde: Refinitiv Datastream og Sydbank

Vi ser også et interessant mønster i, hvem der oplever et pres fra kunderne. Presset stiger nemlig i takt med størrelsen på virksomheden. Helt naturligt giver det dog også god mening, at kunderne, offentlige såvel som private, føler sig i stand til at stille større krav til miljøbelastningen hos store virksomheder, end man gør til den private tømrermester. Det faktum, at det primært er de store virksomheder, som mærker et pres vil dog trække i retning af, at det hovedsageligt er dem, der vil drive den grønne omstilling. Det kan være en udfordring, for mere end 90 procent af de danske virksomheder har under 50 medarbejdere.

Figur 2
Spørgsmål: Oplever din virksomhed et pres for at blive mere grøn?

Kilde: Refinitiv Datastream og Sydbank

Der er dog også fordele ved, at kunderne lægger pres på virksomhederne. For hvis man kan levere på kundernes ønsker, så er der i den grad også muligheder i den grønne omstilling. Her kan vi også se et tydeligt mønster. Det er nemlig primært de store virksomheder, som ser store muligheder i den omstilling, som økonomien og samfundet er i gang med. Her er det også værd at bemærke, at der trods alt er en betydelig del af de mindre virksomheder, som også ser muligheder i den grønne omstilling. Hos virksomhederne med mellem 10 og 49 medarbejdere er det mere end 6 ud af 10, der ser muligheder. 

Figur 3
Spørgsmål: Ser du muligheder i den grønne omstilling?

Kilde: Refinitiv Datastream og Sydbank

Undersøgelsen viser også, at selvom mange virksomheder ikke (endnu) mærker noget pres for at komme i gang med den grønne omstilling, så er 60 procent af virksomheder allerede i gang med at reducerede deres miljøbelastning. Det illustrerer, at selvom ikke alle virksomheder mærker presset, så er store dele af dansk erhvervsliv fokuseret på mulighederne i den grønne omstilling. Det hænger sandsynligvis delvist sammen med strukturen i erhvervslivet, men afspejler også de fordele, det giver, at Danmark kan være et foregangsland for den grønne omstilling.  

Læs flere artikler og analyser, som hjælper erhvervsledere til at træffe bedre beslutninger

Klik her

Af Søren Kristensen, Cheføkonom i Sydbank • +45 74 37 44 71  • s.kristensen@sydbank.dk


Næste artikel