Forkæl dit ældre jeg. Øremærk din lønstigning til pension

De seneste overenskomster sender mange ekstra lønkroner ind på kontoen. Sæt lønstigningen ind på en privat pension. Det kan mærkes til sin tid. For pensionsopsparing kan noget, andre opsparinger ikke kan.

Af Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom, Sydbank

Resultatet af de seneste overenskomstforhandlinger tikker ind på de fleste lønmodtageres konti nu. Vel at mærke lønforhøjelser, der kan mærkes. Tag fx en medarbejder indenfor handel eller transport. Her ryger der i gennemsnit 1.515 kr. om måneden mere ned i lønningsposen før skat. Og aftalerne er toårige, så næste år stiger lønnen igen. 

Hvad skal de nye lønkroner så bruges til?

De fleste danskere tilpassede gennem 2022 deres privatøkonomi til det nuværende prisniveau og skar hjørner af, hvor det kunne lade sig gøre. Gjorde du også det, kan du overveje at forkæle dit ældre jeg ved at veksle den seneste lønstigning til mere pensionsopsparing.

Pension er opsparing på første klasse

Opsparing har mange former. Det er pengene på din indlånskonto, værdipapirerne i dit depot, friværdien i din bolig, værdien af din bil og dit indbo - og så er der din pensionsopsparing.

Lad det være sagt med det samme: Det er ikke lige meget, hvordan du sparer op.

Nogle af dine opsparede kroner er mere værd for dig end andre. Pensionsopsparing kan noget helt særligt sammenlignet med andre typer af opsparing.

Hvis jeg skal ’varedeklarere’ din pensionsopsparing, så ser pensionsopsparingens varefakta sådan ud:

 • Pensionsopsparingen er personlig og skal som hovedregel ikke deles, hvis du skal skilles.
 • Den er også beskyttet mod dine kreditorer, hvis du fx går konkurs.
 • I praksis er den også beskyttet mod impulsive forbrugsdrømme, for du kan ikke hæve pensionsformuen i utide.
 • Vil du endelig hæve pengene i utide, koster det en afgift til staten på 60 pct., og det er så ærgerlige penge, at kun ganske få hæver pensionsformuen før tid.
 • Skattemæssigt giver dine pensionsindbetalinger et skattefradrag. På nær dine indbetalinger til den pensionsform, der hedder ’aldersopsparing’.
 • Selve pensionsopsparingen, der står investeret i værdipapirer, er begunstiget af en lav afkastbeskatning. Pensionsafkastbeskatningen kaldes PAL-skatten og er på 15,3 pct. om året. Til sammenligning er almindelig aktiebeskatning på 27 og 42 pct.
 • Opsparing til pension er også den opsparingsmetode med den længste tidshorisont. Tidshorisonten er, afhængigt af din alder, længere end på dit 30-årige boliglån.
 • Derfor er pensionsopsparingen en opsparing på første klasse, og den er reserveret til dig og kun dig den dag, du skal på pension.

Men batter det noget?

Det korte svar er ”ja, det vil kunne mærkes”.

Er du eksempelvis 40 år med en folkepensionsalder på 69 år i 2052, kan den ekstra lønportion på 1.515 kr. sat ind på en privat ratepension forventes vokset til 389.556 kr. i nutidskroner ved en konservativ risiko. Det er en ekstra udbetaling på 48.000 kr. om året i 10 år.

Med en vækstorienteret risiko kan lønportionen over årene forventes vokset til 455.657 kr. i nutidskroner eller en forventet ekstra udbetaling på 55.500 kr. om året i 10 år.

Det er blot et par regneeksempler. Måske vil du hellere spare op i en livsvarig pension, hvor du aldrig løber tør for penge? I alle tilfælde er der ikke to pensionsopsparinger, der er ens.

Bagtanken med regnestykket er at vise, at det aldrig er for sent at spare lidt mere op til den tredje alder. Og en lønstigning er en rigtig god anledning.

Husk nu serviceeftersynet

I hverdagen tænker vi for alt lidt på pension, fordi der er så længe til. Men jeg har aldrig mødt nogen pensionister, der mente, at de havde sparet for meget op. Tværtimod.

Er du én af de over tre millioner danske bilejere, ved du, at bilen årligt skal til service, og når den fylder fire år, bliver den indkaldt til syn. Lige så grundigt bør du servicere din privatøkonomi.

Desværre bliver du hverken indkaldt til et syn eller service af din privatøkonomi. Det skal du selv sætte i kalenderen.

Jeg vil derfor minde dig om de 11 situationer, hvor du bør sende pensionsopsparingen til serviceeftersyn sammen med din rådgiver.

 1. Du flytter sammen med kæresten
 2. Du bliver gift
 3. Du får børn
 4. Børnene flytter hjemmefra
 5. Du skifter job
 6. Du bliver skilt
 7. Du køber ejerbolig
 8. Du får lønforhøjelse
 9. Pensionsalderen nærmer sig
 10. Der er sygdom i familien
 11. Der kommer ny lovgivning, som kan påvirke dine ind- og udbetalinger og din pensionsalder

Er det i dag, du bestiller tid?

God fornøjelse med serviceeftersynet.

 

FAKTA

Konservativ risikoprofil: Aktiver 15 pct., obligationer 80 pct. og alternativer 5 pct. 
Vækstorienteret risikoprofil: Aktier 60 pct., obligationer 35 pct., og alternativer 5 pct. 

 

Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter og udgør heller ikke en personlig anbefaling (investeringsrådgivning) i forbindelse med finansielle instrumenter.

Eventuelle generelle anbefalinger er udtryk for Sydbanks forventninger på grundlag af aktuelle markedsmæssige forhold. Anbefalingerne er dermed ikke baseret på fundamentale analytiske forhold, og publikationen kan derfor ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger. Ved konkrete investeringstiltag anbefaler Sydbank altid at der søges særskilt rådgivning.

Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.

Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne publikation.

Denne publikation er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.

Banken eller dens ansatte kan besidde finansielle instrumenter omhandlet i denne publikation.

Denne publikation må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.

Sydbank A/S, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K.


Næste artikel