I 2022 blev vi grebet af energipanik

Danskerne sparede markant på energien sidste år. Men vi kan ikke afblæse den øgede opmærksomhed på forbruget, da priserne sandsynligvis kommer til fortsat at svinge og lande på et ubehageligt højere niveau, end vi er vant til. Det er en god grund til at give boligen et energitjek og investere i en lunere hverdag.

Af Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom, Sydbank

Sidste år fik vi en ny interesse: Prisen på energi. Aldrig er en energiregning blevet læst så nøje, og aldrig har vi skruet så meget ned for vores energiforbrug på så kort tid. Årsagen var ekstreme prisstigninger på olie, el og gas og en inflation, der i efteråret steg til et niveau, vi ikke har set i 40 år. Vi energioptimerer for at spare penge - sidegevinsten er en mere bæredygtig hverdag.

 Til trods for en aktiv energipolitik har danske familiers energiforbrug været stort set uforandret de seneste 30 år. Men forbruget af gas dykkede sidste år, ligesom vi ifølge Energinet sænkede det private elforbrug med ca. 10 pct.

Vi har også fulgt eksperternes råd og flyttet dele af elforbruget til de ydre timer af døgnet. Samtidig blev der anskaffet en hel del elbiler og varmepumper. Reelt har vi derfor sparet mere end de målbare 10 pct. på elforbruget.

Figur 1: Så meget mere koster varmen fra gasfyret i år

Figur 1: Så meget mere koster varmen fra gasfyret i år i kroner. Beregningerne dækker over et gennemsnitligt forbrug, så en ældre bolig bruger typisk mere.

Siden efteråret er energipriserne faldet igen. Det skyldes, at de europæiske gaslagre før end ventet blev fyldt til bristepunktet. Desuden har vinteren været mild. Det har stor betydning for energipriserne.

Det giver alligevel god mening stadig at tænke på at få bedre styr på boligens energiforbrug. Naturgasprisen er nemlig fortsat omkring fire gange dyrere end gennemsnitsprisen i 2020, og elprisen hænger tæt sammen med prisen på naturgas. Energiudgiften er derfor blevet jokeren blandt de faste udgifter i budgettet.

Vi forventer betydelige udsving i energipriserne både i år og næste år, eftersom vi ikke længere får en stabil levering af energi fra Rusland i form af olie og gas. De europæiske naturgaslagre skal genfyldes frem mod næste vinter. Det kan blive både svært og dyrt, og det vil smitte af på energipriserne. Derfor vil det være klogt at overveje en energirenovering. 

Den gamle boligmasse, hvor energimærket måske hedder D, E, F eller G, trænger til mere efterisolering, energivinduer og andre tiltag. Går man i gang med det, gør man sig selv mere end én tjeneste. For hver gang boligen stiger ét energimærke, stiger dens værdi med ca. 50.000 kr. samtidig med, at man investerer i en billigere hverdag, hvor varmeregningen fylder lidt mindre i budgettet.

Et godt sted at gå i gang er at give sin bolig et energitjek sammen med en energikonsulent. Energikonsulenten gennemgår boligen og giver et overblik over – og konkrete forslag til – hvad der skal til for at optimere boligens energiforbrug. Det gør det nemmere at vælge de energirigtige løsninger, der passer til den enkelte bolig.

Man kan også selv teste sin bolig i energiberegneren. Det koster kun et par minutter af ens tid.

En energioptimeret bolig er mere bæredygtig og nemmere at sælge - og håndværkerne har halvtomme ordrebøger for tiden, så de kommer, når man ringer. Banken er desuden klar med finansiering og tilbyder eksempelvis energilån.

Så det er egentlig bare at sige ”sæt i gang”.

Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter og udgør heller ikke en personlig anbefaling (investeringsrådgivning) i forbindelse med finansielle instrumenter.

Eventuelle generelle anbefalinger er udtryk for Sydbanks forventninger på grundlag af aktuelle markedsmæssige forhold. Anbefalingerne er dermed ikke baseret på fundamentale analytiske forhold, og publikationen kan derfor ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger. Ved konkrete investeringstiltag anbefaler Sydbank altid at der søges særskilt rådgivning.

Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.

Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne publikation.

Denne publikation er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.

Banken eller dens ansatte kan besidde finansielle instrumenter omhandlet i denne publikation.

Denne publikation må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.

Sydbank A/S, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K.


Næste artikel