Rentes rente: Fiktive Alexander viser vejen

Denne case er blot et fiktivt eksempel, der illustrerer, hvordan fænomenet rentes rente fungerer. Læs artiklen om effekten af rentes rente.

I regneeksemplet tager vi udgangspunkt i en fiktiv privat investor ved navn Alexander, der ønsker at udnytte rentes rente til at få værdien af sin investeringsportefølje til at vokse mest muligt inden pensionsalderen.

 I de følgende beregninger får Alexander et fast afkast på sine investeringer på 4%. Det kan han naturligvis ikke være sikker på at få hvert år i den virkelige verden. Som investor risikerer han at opleve perioder med tab og negativt afkast, men eksemplet fungerer bedst, hvis Alexanders investeringsafkast er det samme år for år. For nemheds skyld holder vi også omkostninger, inflation og skat ude af beregningerne her.

 Lad os antage, at Alexander er 40 år, har en startkapital på 500.000 kroner og har mulighed for at lægge 4.500 kroner til side om måneden. Han forventer at spare op, indtil han går på pension som 70-årig, hvilket svarer til en periode på 30 år.

 Vælger Alexander at placere sin formue på en bankkonto med en indlånsrente på nul pct. og derefter indbetaler 4.500 kroner hver måned, vil han i 2050 have 2,12 mio. kr. stående på sin bankkonto. Hvis Alexander derimod vælger at investere formuen samt det månedlige supplement på de finansielle markeder, har han to muligheder. Han kan enten vælge at geninvestere det løbende udbytte eller at beholde pengene til andre formål.

 Hvis Alexander undlader at geninvestere udbytterne, vil hans formue efter 30 år matche de 2,12 mio. kr., som bankkontoen kunne tilbyde. Derudover vil Alexander have modtaget udbytter for i alt 1,62 mio. kr. i udbytter. Tallene summer op til en formue på 3,74 mio. kr., hvis han vel at mærke har puttet de løbende udbytter i lommen og ikke har anvendt dem på forbrug.

 Situationen ser betydelig mere attraktiv ud, hvis Alexander løbende vælger at geninvestere udbytterne, som han modtager fra sine investeringer. I dette tilfælde vil hans formue over 30 år vokse til 4,65 mio. kr. svarende til et investeringsafkast på 2,71 mio. kr. Til sidst er rentes rente-effekten så stærk, at investeringsafkastet fra det 29. år til det 30. år er på ca. 186.000 kr., hvilket skal sammenholdes med et investeringsafkast fra 1. år på ca. 20.000 kr.

 Ekstra afkast på 2,33 mio. kr.

 30 år passerer, og i 2050 vælger den 70-årige Alexander at sige farvel til arbejdsmarkedet og går på pension. Da han dermed mister sin indtægt fra job, har han ikke længere mulighed for at indbetale 4.500 kroner hver måned. Til gengæld vælger han at lade formuen arbejde videre på de finansielle markeder i de næste ti år, mens han nyder tilværelsen som pensionist. Undlader han herefter fortsat at geninvestere udbytterne, indtil han fylder 80 år, vil han indkassere ca. 850.000 kr. i udbytter over den tiårige periode, mens han fortsat beholder sin formue i banken på 2,12 mio. kr.

 Vælger Alexander derimod at geninvestere udbytterne, kan han efter ti år høste den fulde effekt af rentes rente, da hans formue til den tid vil være vokset til ca. 6,88 mio. kr. svarende til en ekstra vækst på 2,23 mio. kr., siden han gik på pension.

 Som nævnt forudsætter beregningerne en forrentning på gennemsnitligt fire pct., men havde Alexander i stedet opnået gennemsnitligt fem pct., ville hans formue som 80-årig bestå af 9,36 mio. kroner, hvis han årligt geninvesterede sine udbytter. En forskel på ét procentpoint i afkast over 40 år svarer dermed til en vækst i Alexanders formue på ca. 2,5 mio. kr.

 Effekten fra rentes rente er altså hovedårsagen til, at man selv med relativt beskedne årlige afkast kan skabe en formue, hvis man altså har tid nok. Mange investorer har en tendens til at tro, at de skal have tocifrede afkastprocenter, før det batter. Men selv med et fornuftigt markedsafkast kan man ifølge Alexanders eksempel skabe sig et millionoverskud, der til sidst vokser med et par hundredetusinde kroner om året, forklarer Sydbanks investeringsdirektør, Steffen Ussing:

 - Som eksemplet illustrerer, er der voldsomme kræfter på spil, når det gælder effekten af rentes rente. Særligt hvis man sørger for at geninvestere sine udbytter, siger investeringsdirektøren.

Læs om dine investeringsmuligheder


Næste artikel