Engrosbranchens salg sætter ny rekord på over 1.000 milliarder kroner

Der er godt gang i salget hos de danske engrosvirksomheder, der udgør et centralt – men ofte usynligt – bindeled mellem producenter og slutbrugere. I 2021 steg engrosbranchens samlede salg med 15 procent til et rekordhøjt niveau på over 1.000 milliarder kroner. Engrosbranchen kan dog som mange andre brancher blive negativt påvirket, hvis krigen i Ukraine fører til et større økonomisk tilbageslag, men som udgangspunkt er der forholdsvis lyse udsigter for branchen, der beskæftiger knap 150.000 fuldtidsansatte.

Engrosbranchen sætter ny rekord

Engrosbranchen bliver ofte betegnet som et usynligt mellemled, fordi virksomhederne i branchen har specialiseret sig i at købe varer fra producenter og efterfølgende sælge dem videre til andre virksomheder, inden de i sidste ende når frem til slutbrugerne.

Det er dog svært at overse engrosbranchen, når man ser nærmere på de tørre salgstal fra Danmarks Statistik. For her kan vi se, at der er godt gang i branchen.

Faktisk steg engrosbranchens samlede salg i 2021 med 15 procent til et rekordhøjt niveau på 1.063 milliarder kroner.

For at sætte det tal lidt i perspektiv kan man sammenligne det med det samlede salg i detailhandlen, der sidste år lød på 405 milliarder kroner. Det svarer med andre ord til, at engrosbranchens salg er 2,6 gange større end det samlede salg i detailbranchen.

Salgsfremgangen er bredt funderet

Det er ikke første gang, at engrosbranchen runder et samlet salg på over 1.000 milliarder kroner. Det gjorde branchen også i 2012, hvor det samlede salg lød på 1.015 milliarder kroner.

Dengang skyldtes det høje salg dog primært, at salget i en enkelt underbranche, engroshandel med brændstof og lignende varer, var meget høj i perioden 2011-14. De høje salgstal for engroshandel med brændstof i denne periode kan hovedsageligt tilskrives, at brændstofpriserne befandt sig på et meget højt niveau i disse år. Underbranchens salgstal faldt således også, da brændstofpriserne dykkede i den efterfølgende periode.

Ser vi bort fra den noget volatile udvikling i engroshandel med forskellige former for brændstof, er det tydeligt, at der de seneste år har været en nogenlunde stabil fremgang i engrosbranchens samlede salg, jf. figur 1.

Kigger vi nærmere på engrosbranchens salg i 2021, fremgår det også, at fremgangen er bredt funderet på tværs af branchen.

Der er således fremgang at spore hos alle de ti største underbrancher i engroshandlen, jf. figur 2, der er vist på næste side.  Eksempelvis er salget i den største underbranche, ”engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler”, steget med syv procent til 104 milliarder kroner.

Endnu kraftigere er salget vokset indenfor ”engroshandel med computere, ydre enheder og software”. Her er salget det seneste år steget med 24 procent til 78 milliarder kroner. Det afspejler den store interesse for computere og IT-udstyr, der har været under coronapandemien.

En stor branche

Den danske engrosbranche omfatter ca. 15.000 virksomheder, der sammenlagt har knap 150.000 fuldtidsansatte.

Bortset fra et mindre fald i 2020 er antallet af beskæftigede i engrosbranchen vokset støt de seneste år, jf. figur 3.  Den stigende beskæftigelse er sket på trods af, at der i en årrække har været frygt for, at digitaliseringen kunne gøre engrosbranchen overflødig som bindeled mellem producenter og slutbrugere. Hidtil er det dog lykkedes engrosbranchen at vende digitaliseringen til en fordel, der er med til at styrke branchens produktivitet og tilbud til kunderne.

Samtidig ser vi i disse år en tendens til, at flere engrosvirksomheder vælger at åbne webshops, der henvender sig direkte til forbrugerne. På den måde får virksomhederne flere ben at stå på.

Fremgangen kan fortsætte

Da engrosbranchen omfavner en lang række underbrancher, er det vanskeligt at sætte præcise tal på, hvordan branchens samlede salg vil udvikle sig i de kommende år. Der er dog ingen tvivl om, at de mere konjunkturfølsomme dele af branchen vil blive negativt påvirket, hvis krigen i Ukraine fører til et økonomisk tilbageslag.

Eksempelvis kan engroshandel med både beklædning og møbler blive ramt, hvis de europæiske forbrugere bliver mere tilbageholdende på grund af høje priser på blandt andet energi og fødevarer. På samme måde kan engroshandel med byggematerialer blive ramt, hvis aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen går ned i gear.

Omvendt bliver engroshandel med medicinalvarer og fødevarer kun i mindre omfang påvirket af konjunkturudsving. Samtidig er det også værd at fremhæve, at virksomhederne i engrosbranchen i de seneste år har vist, at de er gode til at tilpasse sig ændringer i markedet. Derfor er der gode muligheder for, at branchens salg kan stige yderligere i de kommende år.

 Læs flere artikler og analyser, som hjælper erhvervsledere til at træffe bedre beslutninger

 

Af Erhvervsøkonom Morten Laugesen, tlf. 74 37 22 52, morten.laugesen@sydbank.dk - Merchant Bank

Denne analyse er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Denne analyse må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.

Sydbank A/S, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø.


Næste artikel