Danskerne er klar til at bruge penge

Ny landsdækkende Sydbank-analyse i samarbejde med analyseinstituttet, Yougov

Sydbank har taget temperaturen på danskernes lyst til at forbruge, når vi er på den anden side af corona-nedlukningen. Og pilen peger generelt kun i én retning, når landet igen åbner, nemlig mod massivt forbrug. En god nyhed for dansk økonomi.

Generelt bugner danskernes opsparing, og den er kun blevet større under coronakrisen. En stor del af de penge vil højst sandsynligt komme ud i dansk økonomi senere på året. Og det kan give et solidt løft til privatforbruget og vores økonomiske vækst.

 Forbrugsfest i sigte – med ketchupeffekt

- Forbrugerne venter på det grønne lys. Og når det kommer, så er der dækket op til forbrugsfest, siger Sydbanks cheføkonom, Søren V. Kristensen.

Han understreger, at frem til 3. kvartal 2020 pegede Sydbanks økonomiske beregninger på, at danskerne havde opsparet 40 milliarder kroner ud over det sædvanlige under pandemien. Det svarer til 2 procent af Danmarks BNP. Og den beregning var inden udbetalingen af feriepengene, hvorfor opsparingen formodentlig er endnu større. I et normalt kvartal sparer vi danskere mellem 10 og 15 mia. kroner op.

- Vores analyser viser, at danskerne primært har sparet op, fordi de ikke kunne bruge pengene, som de ville. Det betyder, at mange af pengene kan blive omsat til forbrug, når restriktionerne forhåbentligt forsvinder senere på året. Alle de opsparede midler kan derfor udløse en ketchup-effekt, siger Søren V. Kristensen, der vurderer, at privatforbruget vil bidrage til en stærk vækst i dansk økonomi i 2. halvår af 2021.

Figur 1: Hvorfor er din opsparing vokset, og hvad har du sparet op til? Procent

Der er ikke noget mønster i opsparingen på tværs af alder og bopæl, men fordelt på husstandsindkomster er det husstandene med en høj indkomst – på mere end 700.000 kr. – som har lagt ekstra til side på kistebunden under coronaen. De husstande har generelt en lavere forbrugskvote, hvilket kan lægge en dæmper på ketchup-effekten. På den anden side har husstande og familier med indkomst på mellem 300.000-699.999 kr. og på mindre end 300.000 kr. også sparet en del mere op.

 Rejser og restauranter

Sydbank og Yougovs temperaturmålingen viser også, at danskerne ikke vil bruge pengene hvor som helst og derfor særligt står på spring for at komme ud at rejse og at få serveret maden på restauranterne.

- Rejser og restauranter rimer også på, at vi ser en tendens til, at vi danskere er påholdende over for større forsamlinger, hvorfor det kan komme til at gå ud over sports- og kulturlivet, hvor der typiske vil være mange forsamlede på én gang, slutter Søren V. Kristensen.

50-70 procent af danskerne har svaret, at de enten ”slet ikke” eller i ”mindre grad” ønsker at bruge flere penge på koncerter og musikfestivaler, samt sportsbegivenheder, museer og forlystelsesparker.

Figur 2: Responder, der har oplevet en større opsparing, fordelt på husstandsindkomst. Procent

Yougovs landsdækkende undersøgelser er foretaget blandt 1.000 respondenter på tværs af alder, køn, husstandsindkomst, geografi og i samarbejde med Sydbanks makroøkonomiske analyseafdeling.

 


Næste artikel