Snyd ikke – hverken dig selv eller SKAT

Årsopgørelsen for 2017 kan nu ses på SKAT's hjemmeside. Hvad enten du har fået penge igen, eller du skal betale penge tilbage, er det vigtigt, at du selv tjekker dine tal. Du har nemlig pligt til at rette eventuelle fejl. Og selvom flere og flere oplysninger er fortrykte, er de ikke nødvendigvis korrekte, ligesom der kan være tal, SKAT ikke har.

Du bør derfor kontrollere tallene på årsopgørelsen grundigt.

Her er en guide fra Sydbanks skatteafdeling til punkter, du skal være særlig opmærksom på:

Aktier og andre værdipapirer

Køb og salg af aktier og investeringsbeviser indberettes til SKAT, der beregner gevinster/tab via deres værdipapirsystem. Du skal dog selv kontrollere, om tal og beregninger er korrekte. Køb før 2010 er ikke indberettet automatisk, så dem skal du selv registrere i SKAT's værdipapirsystem. Her skal du også anføre, om du den 31.december 2005 havde børsnoterede aktier og investeringsbeviser for over eller under 136.600 kr. (ægtefæller: 273.100 kr.). Dette er vigtigt, da gevinster er skattefri og tab ikke fradragsberettiget på papirer købt før 1. januar 2006, hvis du lå under disse grænser. Gevinst og tab på obligationer beregner SKAT ikke automatisk, så det skal du selv påføre årsopgørelsen.

Værdipapirsystemet åbnes ved at logge på SKAT tast-selv, vælge ”årsopgørelse” og ”ret års-opgørelse” og derefter ”aktie- og investeringsbeviser”.

Befordringsfradrag (rubrik 51 på selvangivelsen)

Du kan få fradraget, hvis du kører mere end 24 kilometer om dagen mellem hjem og arbejde. Udgangspunktet er, at SKAT beregner fradrag og fører det på din årsopgørelse. Tjek, om antal kilometer svarer til det reelt kørte, og om antal arbejdsdage er korrekt. Alt lønnet arbejde tæller – også studiejobs.

Håndværkerfradrag (rubrik 460 på selvangivelsen)

Håndværkerfradraget (servicefradraget) blev ændret for 2016 og 2017 og forventes at blive en permanent ordning fra 2018. Den nye ordning giver fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens håndværkerydelser giver fradrag på op til 12.000 kr.

. I 2017 kan du få fradrag for op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens du kan få fradrag for håndværkerydelser med op til 12.000 kr. pr. voksen person i husstanden. Det er fortsat kun udgiften til arbejdsløn der er fradragsberettiget og arbejdet skal stå på listen over godkendte ydelser. Se listen på SKAT's hjemmeside

Du kan få fradrag i 2017 for arbejde udført i 2017, hvis det er betalt senest den 28. februar 2018. Det gælder uanset om du har betalt med betalingskort, på indbetalingskort, via netbank, i banken eller på posthuset. Betaling med kontanter eller check giver ikke fradrag.

Iværksætterkonto/etableringskonto 

Hvis du har planer om at starte din egen virksomhed, kan du få fradrag for indskud på iværksætterkonto og etableringskonto. De penge, du sætter ind (eller investerer i obligationer), kan du bruge, når du starter din virksomhed. Du skal selv påføre indskud på årsopgørelsen. (rubrik 27/57 på selvangivelsen)

Pension

Indbetalinger til pensionsordninger kommer automatisk på årsopgørelsen. Ved indbetaling på ratepension eller ophørende livrente er der et samlet fradragsloft på 53.500 kr. i 2017.

Har du indbetalt for meget, skal du tage stilling til, om du vil have beløbet udbetalt uden afgiftsmæssige konsekvenser, eller om du ønsker beløbet overført til en livsvarig livrente og få fradrag for denne indbetaling. Er du i tvivl, så spørg din bankrådgiver.

Provision

Hvis du har betalt provision til eksempelvis banken, fx garanti- eller stiftelsesprovision, kan de i visse tilfælde trækkes fra på lige fod med renteudgifter. Løbende provisioner indberettes til SKAT og burde derfor være med på årsopgørelsen. Du kan også trække visse engangsprovisioner fra, hvis løbetiden på lån/garanti er under 2 år, men du skal selv skrive dem på årsopgørelsen. Brug evt. rubrik 39 med minus foran beløbet.

Fælles for ovenstående er dog, at der skal være tale om en rentelignende ydelse, beregnet på rentelignende vilkår. Derfor kan udgifter til stempel, oprettelsesgebyrer og lignende ekspeditionsgebyrer ikke fratrækkes.

Renteudgifter/-indtægter

Renteudgifter/-indtægter i danske banker kommer automatisk på årsopgørelsen. Private renteudgifter/-indtægter skal du selv påføre årsopgørelsen; det samme gælder, hvis långiver/låntager bor i udlandet. (Rubrik 44/39).


Næste artikel