6 tips i en krisetid

Du kan med fordel forsøge at styre din hjerne i en finansiel krise, så du undgår de mest almindelige faldgruber. Her er seks gode tips til, hvordan du kan holde hjernen kold, når du investerer på værdipapirmarkederne.

1. Tænk langsigtet

Blot to gentagelser i træk er nok for hjernen til at se et mønster, som ikke nødvendigvis gør sig gældende i den store sammenhæng. Tænk derfor langsigtet, og lad være med at fokusere på et mønster, der måske ikke holder over tid. Vi anbefaler altid, at du investerer med en langsigtet tidshorisont.

2. Spred investeringerne på forskellige typer af værdipapirer

De fleste kender ikke deres egen risikovillighed og har en tendens til at overvurdere den. Her er det en god idé at tage en snak med din rådgiver om den økonomiske situation og egen risikovillighed.

3. Spred investeringerne over tid

Hjernens panikcenter kan forhindre succes på finansmarkederne. Ofte kan de bedste investeringer foretages, når hjernen mindst har lyst til det, og det vil typisk være, når kurserne er faldet meget. Lægger du en plan, hvor du spreder sine køb/salg over tid, kan du udjævne sådanne uhensigtsmæssigheder.

4. Sørg for den rigtige balance

I krisetider kan aktiekurserne miste meget af deres værdi, men omvendt kan de også hurtigt vinde det tabte tilbage. Har du valgt en investeringsstrategi med en vis del aktier (fx 50 %), er det vigtigt, at du sørger for, at porteføljen bevarer denne fordeling, selv når markederne falder.

5. Vær kritisk

Vær kritisk over for værdipapirer, som er steget meget i værdi. Hjernen vil umiddelbart tro, at værdistigningen vil fortsætte, men det er på ingen måde sikkert. Overvej derfor, om tidspunktet er kommet til at tage stikket hjem.

6. Kom videre

Har du været så uheldig at tabe penge på investeringer, vil hjernen helst ikke beskæftige sig med det igen. Men det er vigtigt, at du holder dig for øje, at det på langt sigt er fornuftigt at pleje sin opsparing gennem investering på de finansielle markeder. Derfor er det vigtigt, at du fortsætter med at investere, også selvom du oplever tab.


Næste artikel